Expertise gebieden

Machines en samenstellingen van machines (installaties) (MD)

CE certificering volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Lees meer.

Elektrische Apparatuur (industrieel en huishoudelijk) (LVD)

CE certificering volgens de oude Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en nieuwe Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU. Lees meer.

Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

CE certificering volgens de oude EMC Richtlijn 2004/108/EG en de nieuwe EMC Richtlijn 2014/30/EU. Lees meer.

Bouwproducten (CPR)

CE certificering volgens de Bouwproducten-verordening 305/2011/EU. Lees meer.

Medische Hulpmiddelen (MDD)

CE certificering volgens de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG. Lees meer.

Drukapparatuur (PED)

CE certificering volgens de oude Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EG en de nieuwe Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Lees meer.

ATEX

CE certificering volgens de oude ATEX 95 Richtlijn 94/9/EG en nieuwe ATEX 114 Richtlijn 2014/34/EU. Lees meer.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

CE certificering volgens de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen 89/686/EEG. Lees meer.

Radio- en Telecommunicatie Apparatuur (R&TTE)

CE certificering volgens de oude R&TTE Richtlijn 1999/5/EG en de nieuwe Radioapparatuur Richtlijn 2014/53/EU. Lees meer.

Speelgoed

CE certificering volgens de Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG. Lees meer.

Restrictie op het gebruik van gevaarlijke stoffen (RoHS)

CE certificering volgens de RoHS Richtlijn 2011/65/EU. Lees meer.

Overige Producten

Productcertificering volgens de Richtlijn Algemene Productveiligheid 2001/95/EG. Lees meer.

Onze diensten

Raadpleeg onze algemene informatie over CE betekenis, CE Richtlijnen en of de CE markering verplicht is of bezoek onze product pagina’s, bijvoorbeeld die van CE markering machines. U kunt natuurlijk ook direct een CE keurmerk aanvragen.

Verder bieden wij navolgende diensten aan:

CE Certificering

Internationale Certificering

Markttoezicht

✓ Gratis advies in CE certificeringen
✓ Uitvoeren van volledige CE certificeringen
✓ Vaststellen van relevante EU Richtlijnen, Verordeningen en (geharmoniseerde) normen
✓ Vaststellen van verantwoordelijkheden voor fabrikanten, importeurs en distributeurs
✓ Product conformiteittesten uitvoeren in overeenstemming met geharmoniseerde EU, EN, ISO en IEC normen
✓ Opstellen en verifiëren van Technisch Dossiers
✓ Uitvoeren van risicoanalyses
✓ Uitvoeren van productiecontroles (FPC)
✓ Conformiteitsonderzoeken naar markering, verpakking, gebruikersinstructies en gebruikershandleidingen
✓ Opstellen en verifiëren van CE Certificaten, EG Verklaringen van Overeenstemming en Prestatieverklaringen

✓ FCC, ASTM en ANSI certificeringen (Verenigde Staten)
✓ ISO certificeringen (Wereldwijd)
✓ UL Listed certificeringen (Noord-Amerika)
✓ CSA Listed certificeringen (Canada)
✓ EAC certificeringen (Rusland)
✓ CCC certificeringen (China)

✓ Officiële gemachtigde dienstverlening voor fabrikanten en importeurs
✓ Dienen als primaire contact tegen nationale markttoezichthouders
✓ Optreden namens fabrikanten en importeurs ingeval van product recall of productaansprakelijkheid kwesties
✓ Gratis product certificering kennisbank
✓ Specialistische begeleiding voor alle certificering gerelateerde vragen

Testimonials

Nieuws

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial