Expertise gebieden CE Certificering

Machines en samenstellingen van machines (installaties) (MD)

CE certificering volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG.
Lees meer >>

ce markering elektrische apparatuur

Elektrische Apparatuur (industrieel en huishoudelijk) (LVD)

CE certificering volgens de Laagspanningsrichtlijn 2014/34/EU.
Lees meer >>

EMC

Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

CE certificering volgens de EMC Richtlijn 2014/30/EU.
Lees meer >>

ce markering bouwproducten

Bouwproducten (CPR)

CE certificering volgens de Bouwproducten-verordening 305/2011/EU.
Lees meer >>

ce markering medische hulpmiddelen

Medische Hulpmiddelen (MDD)

CE certificering volgens de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.
Lees meer >>

drukapparatuur

Drukapparatuur (PED)

CE certificering volgens de Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.
Lees meer >>

ce markering atex

ATEX

CE certificering volgens ATEX 114 Richtlijn 2014/34/EU.
Lees meer >>

ce markering beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

CE certificering volgens de Persoonlijke Beschermingsmiddelen Verordening 2016/425/EU.
Lees meer >>

ce markering radioapparatuur

Radioapparatuur (RED)

CE certificering volgens de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU.
Lees meer >>

ce markering speelgoed

Speelgoed

CE certificering volgens de Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG.
Lees meer >>

ce markering RoHS

Restrictie op het gebruik van gevaarlijke stoffen (RoHS)

CE certificering volgens de RoHS Richtlijn 2011/65/EU.
Lees meer >>

Overige Producten

Productcertificering volgens de Richtlijn Algemene Productveiligheid 2001/95/EG.
Lees meer >>

Internationale Certificering

Australiё

Canada

EU en EEA landen

Rusland en EEU landen

Verenigde Staten van Amerika

Volksrepubliek China

Overige landen

Australiё (RCM certificering)

Producten die in Australiё worden verkocht moeten voldoen aan de Australische productveiligheid wet- en regelgeving. De Regulatory Compliance Markering (RCM) verstrekt specifieke productnormen waar producten aan moeten voldoen.

Lees Meer >>

Canada (CSA certificering)

Producten die in Canada worden verkocht moeten voldoen aan de Canadese productveiligheid wet- en regelgeving. The Canadian Standards Association (CSA) verstrekt specifieke productnormen waar producten aan moeten voldoen. Daarnaast behandelt de Standards Council of Canada de toepassing van vrijwillige productnormen.

Lees Meer >>

EU en EEA landen (CE certificering)

Het betreden van de EU/EEA markten, producten die onder de CE wetgeving vallen moeten voldoen alle verplichte CE eisen die voor dat product gelden. Deze eisen zijn gerelateerd aan productveiligheid, gezondheid van de gebruiker en het milieu. Door het aanbrengen van de CE markering neemt de marktdeelnemer verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product met alle toepasselijke eisen die voor dat product gelden in het kader van de CE wetgeving.

Lees Meer >>

Rusland en EEU landen (EAC certificering)

De meeste producten die worden geëxporteerd naar de Euraziatische Economische Unie (EEU) moeten voldoen aan specifieke nationale en internationale certificeringseisen voordat ze binnen deze landen kunnen worden gebruikt. Er zijn specifieke eisen voor zowel huishoudelijke als industriële producten. Deze producten moeten voldoen aan de Euraziatische Conformiteit (EAC).

Lees Meer >>

Verenigde Staten van Amerika (FCC certificering)

Producten die binnen de Verenigde Staten van Amerika worden verkocht moeten voldoen aan bepaalde federale wetgeving en in sommige gevallen aan aanvullende specifieke wetgeving van de staat. De Occupational Health and Safety Administration (OSHA), American National Standards Institute (ANSI) en de Wet Consumer Product Safety (CPSA) verstrekken federale eisen waaraan een product moet voldoen.

Lees Meer >>

China (CCC certificering)

De meeste producten die naar China worden geëxporteerd moeten voldoen aan specifieke nationale en internationale certificeringseisen voordat ze kunnen worden verhandeld en in gebruik kunnen worden genomen. Er zijn specifieke eisen voor verschillende soorten producten, zowel voor huishoudelijke producten als industriële producten. Deze producten moeten voldoen aan de China Compulsory Certification (CCC).

Lees Meer >>

Overige landen

Elke land ter wereld heeft zijn eigen specifieke wet- en regelgeving omtrent productcertificering. Certification Company is gespecialiseerd in het uitvoeren van product conformiteitstrajecten teneinde ervoor zorg te dragen dat producten voldoen aan de wet- en regelgeving in het land waar het product bedoeld is om verkocht en verhandeld te worden. Wij bieden begeleiding en assistentie om producten wereldwijd af te zetten. Indien het land die u wilt betreden hierboven niet omschreven staat, neem dan direct contact met ons op en wij zullen u voorzien van verdere informatie.

Lees Meer >>

testimonials

Laatste nieuws