×

CE Certificering: de juiste stappen om uw product te certificeren

Indien u producten verhandelt op de Europese markt kan dit tijdens de procedure talloze vragen oproepen. Marktdeelnemers (fabrikanten, importeurs, distributeurs) zijn veelal aan het begin van de certificeringsprocedure reeds op zoek naar antwoorden op hun vragen. De lijst van CE Richtlijnen en Verordeningen is zeer omvangrijk. De marktdeelnemers zullen daarom op zoek gaan naar advies van experts op het gebied van productcertificering. Teneinde uw product van een CE-markering te kunnen voorzien, is het van groot belang om kennis te nemen van de volledige reikwijdte van productcertificering. Laten we beginnen met het plannen van de belangrijkste stappen welke van belang zijn om uw product van een CE-markering te kunnen voorzien.

Op welke wijze vangt u aan met CE-certificering?

CE-certificering begint op een eenvoudige doch essentiële wijze, namelijk met het verkrijgen van een volledig inzicht in de definitie en de belangrijkste onderdelen ervan. CE-certificering is een procedure waarmee u als marktdeelnemer de bevoegdheid krijgt om een product te voorzien van een CE-markering. Deze procedure zou, bij voorkeur, moeten aanvangen tijdens de ontwikkelingsfase van het product, aangezien er sprake is van bepaalde productcertificeringsvereisten welke betrekking hebben op productveiligheid, gebruikersgezondheid en het milieu. Met andere woorden: u dient bij voorkeur op dag 1 van het ontwikkelingsproces kennis te hebben van deze vereisten. Het is echter mogelijk om een conformiteitsverklaring op te stellen voor kant-en-klare producten. Tenslotte dienen marktdeelnemers zich ervan bewust te zijn dat producten met een conformiteitsverklaring dienen te voldoen aan de Europese veiligheidsvoorschriften, zodat deze vrij verhandeld kunnen worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

WAT IS EEN CE MARKERING?

De CE-markering is een belangrijke aanwijzing dat een product voldoet aan de wetgeving van de Europese Unie. Maar is alleen verplicht wanneer het om producten gaat waarvoor CE-richtlijn(en) en/of -verordening(en) zijn ontwikkeld. LEES MEER

Wij zullen u in zes stappen begeleiden naar de succesvolle certificering van uw product

Uw doel is om het certificeringsproces succesvol af te ronden en uw product te voorzien van een CE-markering. U heeft daarvoor een duidelijk overzicht nodig van de nodige stappen en de beste experts aan uw zijde. De plan van aanpak voor het verkrijgen van een conformiteitsverklaring is afhankelijk van de productcategorie. De algemene plan van aanpak bevat de volgende zes stappen:

1. Bepaal welke EU productvoorschriften op uw product van toepassing zijn. 1. Bepaal welke EU productvoorschriften op uw product van toepassing zijn.
2. Bepaal welke essentiële vereisten van toepassing zijn op uw product. 2. Bepaal welke essentiële vereisten van toepassing zijn op uw product.
3. Bepaal of uw product getest dient te worden door een Notified Body. 3. Bepaal of uw product getest dient te worden door een Notified Body.
4. Voer de conformiteitsprocedure uit. 4. Voer de conformiteitsprocedure uit.
5. Stel uw Technisch Dossier op en houd dit bij. 5. Stel uw Technisch Dossier op en houd dit bij.
6. Stel een EU conformiteitsverklaring op en breng de CE-markering aan. 6. Stel een EU conformiteitsverklaring op en breng de CE-markering aan.

Certification Company biedt niet alleen volledige ondersteuning aan CE-certificering, maar ook voor welk separaat onderdeel van het proces dan ook, of dit nou risicobeoordeling betreft of het opstellen of verifiëren van een technish dossier.

Uw productcertificering is onze missie

Onze experts staan klaar om u bij te staan, aangezien zij gespecialiseerd zijn op het gebied van een groot aantal productcategorieën:

Machines en Installaties (MD) Machines en Installaties (MD)
CE certificering volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG.
Elektrische Apparatuur (LVD) Elektrische Apparatuur (LVD)
CE certificering volgens de Laagspanningsrichtlijn 2014/34/EU.
Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)
CE certificering volgens de EMC Richtlijn 2014/30/EU.
Medische Hulpmiddelen (MDR) Medische Hulpmiddelen (MDR)
CE certificering volgens de Verordening Medische Hulpmiddelen 2017/745.
Drukapparatuur (PED) Drukapparatuur (PED)
CE certificering volgens de Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.
Radioapparatuur (RED) Radioapparatuur (RED)
CE certificering volgens de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU.
Bouwproducten (CPR) Bouwproducten (CPR)
CE certificering volgens de Bouwproducten Verordening 305/2011/EU.
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
CE certificering volgens de PBM Verordening 2016/425/EU.
ATEX ATEX
CE certificering volgens ATEX 114 Richtlijn 2014/34/EU.
Speelgoed Speelgoed
CE certificering volgens de Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG.
Restrictie op het gebruik van gevaarlijke stoffen (RoHS) Restrictie op het gebruik van gevaarlijke stoffen (RoHS)
CE certificering volgens de RoHS Richtlijn 2011/65/EU.
Overige Producten Overige Producten
Productcertificering volgens de Richtlijn Algemene Productveiligheid 2001/95/EG.

Neem contact op met onze experts

Bent u van plan om de Europese Economische Ruimte te betreden, wees er dan van overtuigd dat onze experts u tijdens het certificeringsproces zeker volledig zullen begeleiden. Heeft u welke vragen dan ook over productcertificering of over de classificatie van uw product, neem dan gerust rechtstreeks contact met ons op. Bent u ready voor de volgende stap?

Vraag nu een offerte aan en u zult van onze experts meer informatie ontvangen, vergezeld van een offerte van uw productcertificering. Houd er wel rekening mee dat de kosten van een productcertificering afhankelijk zijn van de Richtlijn, het product en de plan van aanpak.

Start nu de procedure en biedt ons de gelegenheid om…

Uw Expert in Productcertificering te zijn!!

    Vragen? Neem contact met ons op

    Heeft u meer vragen?

    Onze specialisten helpen u graag verder