Informatie over CE betekenis en CE Certificatie

Wat is CE certificatie en wat zijn CE richtlijnen?

De CE Certificatie is een proces welke het recht heeft om een product van een CE markering te voorzien. Een CE markering procedure, bedoeld om een CE markering verkrijgen, wordt uitgevoerd conform de CE markering richtlijnen en resulteert in zogenaamde CE producten. 

CE betekenis is dat het product voldoet aan wettelijke Europese Productwetgeving. CE markering betekenis is een visuele bevestiging door de fabrikant op het product om de conformiteit aan te tonen.

Producten met een CE markering worden geacht te voldoen aan de producteisen die opgelegd zijn vanuit Europese wetgeving en mogen vrij verhandeld worden op de Europese Unie markt. Iedereen die een product waarvoor specifieke CE wetgeving bestaat wilt gaan verhandelen of in gebruik wilt nemen, is verplicht om aan de CE markering te voldoen.

Door de CE markering aan te brengen garandeert de marktdeelnemer op eigen titel en verantwoordelijkheid dat het product gecontroleerd en geverifieerd is aan alle voorschriften welke opgelegd zijn door de Europese CE productwetgeving. Deze eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en milieu.

De CE markering aanbrengen wordt gedaan door de verantwoordelijke marktdeelnemer, zijnde de fabrikant, importeur of distributeur.

Wanneer is CE markering verplicht?

De CE markering mag alleen worden aangebracht op producten die vallen binnen het toepassingsgebied van CE wetgeving. Voor producten binnen het toepassingsgebied van de CE wetgeving is de CE markering verplicht. Certification Company is een specialist in CE certificeringen en kan u precies vertellen of uw product van een CE markering moet worden voorzien.

Wij voeren complete CE conformiteitstrajecten in de volgende productgroepen:

Twijfelt u of uw product onder de CE markering valt? Stuur uw productinformatie door naar onze specialisten en wij zullen uw product geheel kosteloos en vrijblijvend kwalificeren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Certification Company is gespecialiseerd in het uitvoeren van productconformiteitsprocedures en stelt onafhankelijk vast of uw product voldoet aan de eisen van de CE markering.

Als deskundigen op het gebied van CE certificeringen bieden wij onderstaande diensten aan:

 • Uitvoeren van volledige CE certificering(en)
 • Classificeren van producten om vast te stellen of deze moet voldoen aan de CE markering (geheel kosteloos en vrijblijvend)
 • Algemene CE adviesverlening (geheel kosteloos en vrijblijvend)
 • Certificaten scan om juistheid en echtheid vast te kunnen stellen (geheel kosteloos en vrijblijvend)
 • Vaststellen welke Europese Richtlijnen, Verordeningen en normen van toepassing zijn
 • Vaststellen van verantwoordelijkheden voor fabrikanten, importeurs en distributeurs
 • Optreden als Europees Gemachtigde
 • Uitvoeren van product risicoanalyses
 • Uitvoeren van product conformiteitstesten (conform EN, IEC, ISO en overige normen)
 • Opstellen en verifiëren van Technisch Dossier
 • Verificatie van productverpakkingen, markeringen en gebruikersinstructies in overeenstemming met wettelijke eisen
 • Assisteren en begeleiden van marktdeelnemers bij het verkrijgen van toegang tot internationale markten
 • Optreden namens fabrikanten, importeurs en distributeurs in het kader van marktoezicht verzoeken (inspecties, handhavingsverzoeken en product-recall) vanuit de overheid

Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening? Of heeft u specifieke vragen, bjvoorbeeld over de eisen CE markering, de CE markering handleiding of een CE Verklaring van Overeenstemming? Dan kunt u direct contact opnemen met een van onze specialisten door te bellen naar +31 (0)36 202 4012 of via ons contactformulier.

Meer weten over CE certificatie en CE markering aanbrengen? 

Wilt u meer weten over de eisen CE markering, de CE markering handleiding of een CE verklaring van overeenstemming? Bezoek dan eens onze kennisbank.

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial