CE markering ATEX Richtlijn 2014/34/EU (ATEX 114)

De ATEX Richtlijn 2014/34/EU (voorheen: 94/9/EG)

Apparaten, beveiligingssystemen en componenten die in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt, dienen te worden voorzien van de CE markering ATEX. De richtlijn is van toepassing op producten die:

 • bedoeld zijn om in een explosieve omgeving te worden gebruikt;
 • bestemd zijn voor productie, transport, opslag, meting, regeling, energieomzetting en/of grondstoffenverwerking;
 • door hun inherente potentiele bronnen van ontvlamming een explosie kunnen veroorzaken.

Is de CE markering op ATEX apparatuur verplicht?

De CE markering is verplicht voor apparaten en beveiligingssystemen welke binnen het toepassingsgebied van de ATEX Richtlijn 114 (2014/34/EU) vallen. Voor het aanbrengen van de CE markering op ATEX apparatuur kan ook de EMC Richtlijn en/of de Richtlijn Drukapparatuur van toepassing zijn.

ce markering atex

De CE markering wordt gevolgd door het specifieke merkteken van explosiepreventie (Ex) en overige identificatiemarkeringen zoals beschreven in ATEX 114 Richtlijn. Door het aanbrengen van de CE markering op ATEX verklaart de fabrikant of importeur dat zijn apparatuur aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van ATEX Richtlijn 2014/34/EU (voorheen: ATEX Richtlijn 94/9/EG) voldoet. Apparatuur met een CE markering zijn vrij verhandelbaar in de hele Europese Economische Ruimte.

Voorbeelden van producten welke onder het toepassingsgebied van de ATEX Richtlijn 2014/34/EU vallen en die van een CE markering moeten worden voorzien zijn:

 • Machines, materieel, vaste of mobiele inrichtingen;
 • Bedieningsorganen en instrumenten;
 • Detectie- en preventiesystemen;
 • Beveiligingssystemen;

Componenten die essentieel zijn voor de veilige werking van de apparaten en beveiligingssystemen maar geen autonome functie hebben.

ATEX 153 (voorheen: ATEX 137)

Vanaf 1 juni 2003 moeten organisaties waar een explosieve omgeving bestaat voldoen aan de Richtlijn 1999/9/EG (ook wel bekend als ATEX 137 of tegenwoordig ATEX 153). Deze Richtlijn voorziet niet in een CE markering voor ATEX, maar verplicht werkgevers wel om een explosieveiligheidsdocument op te stellen.

Wat kan Certification Company voor u betekenen?

Certification Company begeleidt de volledige CE markering op ATEX conform de ATEX Richtlijn 2014/34/EU. In aanvulling op een complete ATEX CE certificering kunt u tevens contact met ons opnemen voor:

 • Uitvoering van classificatieonderzoeken (naar Groep en Categorie) afhankelijk van het toepassingsgebied en beschermingsniveau;
 • Uitvoeren van risicoanalyses in overeenstemming met de ATEX Richtlijn 2014/34/EU en relevante geharmoniseerde normen;
 • Vaststellen van de essentiële veiligheidsdoeleinden en relevante productnormen;
 • Het (laten) uitvoeren van relevante conformiteitsprocedures (al dan niet in samenwerking met Aangewezen Instanties);
 • Opstellen en beoordelen van het Technisch Dossier;
 • Opstellen en controleren van de gebruiksaanwijzing;
 • Verifiëren en samenstellen van een EU Conformiteitsverklaring;
 • Instructies bij het aanbrengen van de CE markering op ATEX apparatuur.

Stappenplan CE markering ATEX apparatuur

De ATEX Richtlijn omschrijft per marktdeelnemer (fabrikant, importeur of distributeur) aan welke wettelijke verplichtingen voldaan moet worden. Onderstaand stappenplan is opgesteld vanuit de rol van de fabrikant.

 1. Productclassificatie: Het vaststellen of het product binnen het toepassingsgebied van de ATEX Richtlijn valt.
 2. Marktdeelnemersclassificatie: Het vaststellen welke rol de marktdeelnemer binnen de ATEX Richtlijn inneemt.
 3. Conformiteitsprocedure: deze kan worden onderverdeeld in een aantal subonderdelen, te weten:
  • Vaststellen en beoordelen van essentiële veiligheids- en gezondheidseisen
  • Uitvoeren van product testen en/of veiligheidsbeoordelingen aan de hand van Europese (geharmoniseerde) normen;
  • Opstellen van procedures om de conformiteit van serieproductie te waarborgen;
  • Aanbrengen van identificatiemiddelen van het product en de marktdeelnemer;
  • Opstellen van een en informatie aangaande de veiligheid;
  • Ontwikkelen van procedures voor het nemen van corrigerende maatregelen.
 1. Technisch Dossier: Het opstellen van technische documentatie (incl. een gebruiksaanwijzing) op basis waarvan de conformiteit van het product kan worden beoordeeld.
 2. EU Conformiteitsverklaring: Het opstellen van de EU Conformiteitsverklaring en verklaren dat het product voldoet aan de ATEX Richtlijn (en eventuele overige CE harmonisatiewetgeving).
 3. CE markering: Het aanbrengen van de CE markering in overeenstemming met de ATEX Richtlijn.

Producten buiten het toepassingsgebied van de ATEX Richtlijn 2014/34/EU

De ATEX Richtlijn sluit de volgende producten uit van haar toepassingsgebied:

 • Medische Hulpmiddelen (zie hiervoor Richtlijn Medische Hulpmiddelen);
 • Apparaten en beveiligingssystemen wanneer het explosiegevaar uitsluitend te wijten is aan de aanwezigheid van explosieve stoffen of onstabiele chemische stoffen;
 • Apparaten bedoel voor gebruik in een huishoudelijke niet-commerciële sfeer, waar een eventueel explosieve omgeving als gevolg van accidentele gaslekken;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (zie hiervoor Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen);
 • Zeeschepen en mobiele offshore-installaties en daarop aanwezige uitrustingen;
 • Vervoermiddelen, mits niet bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen;
 • Militaire apparaten als bedoeld in artikel 346, lid 1, onder b van het EU-verdrag.

Onze specialisten helpen u graag verder

shutterstock_158522279

Wilt u meer weten over de CE markering ATEX?
Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten.

 +31 (0)36 202 4012
 info@certification-company.com
 Contactformulier

 

ce markering atex


Neem contact met ons op

Voor alle onbeantwoorde vragen over de CE markering ATEX, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten door te bellen naar +31 (0)36 202 4012 of per:


Vraag een offerte aan

Certification Company ondersteunt fabrikanten, importeurs en distributeurs bij de volledige CE certificering van ATEX. Van het begin tot aan het eind staan wij voor u klaar. Vraag nu een vrijblijvende offerte voor uw CE Certificering aan.

OFFERTE AANVRAGEN


 Onze klanten

CE markering ahak

CE marking Wigersma Sikkema