×

scroll

De ATEX Richtlijn 2014/34/EU (voorheen: 94/9/EG)

Apparaten, beveiligingssystemen en componenten welke bestemd zijn om te worden gebruikt in een potentieel explosieve omgeving (ATEX) moeten in Europa voldoen aan de productvoorschriften van de ATEX Richtlijn. De productvoorschriften zijn vervat in zogenaamde essentiële eisen. Fabrikanten en andere marktdeelnemers die zulke apparaten, beveiligingssystemen of componenten binnen Europa willen verhandelen en/of gebruiken moeten aan deze eisen voldoen. Pas nadat aan alle toepasselijke producteisen van de ATEX Richtlijn en eventueel andere relevante CE-productvoorschriften is voldaan, kunnen de CE-markering en ATEX-markering (Ex) op het product worden aangebracht en mag dit vrij verhandeld worden binnen de Europese Unie.

Een aantal producten zijn uitgesloten van de werksfeer van ATEX Richtlijn. Hieronder vallen onder andere medische hulpmiddelen, apparaten bedoeld voor gebruik in een huishoudelijke of niet-commerciële sfeer waar een explosieve omgeving ontstaat als gevolg van gaslekken, zeeschepen en militaire apparaten. Deze producten hoeven niet aan de eisen van de ATEX Richtlijn te voldoen.

ATEX Richtlijn 2014/34/EU

De ATEX Richtlijn 2014/34/EU eisen die hebben, onder meer, betrekking op de geïntegreerde explosiebeveiliging, het ontwerp en de controle- en onderhoudseisen van de producten.

ATEX & explosieveiligheid - Onze Expertise

Bij Certification Company werken ATEX specialisten die u volledig kunnen ontzorgen in het CE/Ex certificatietraject voor uw producten. Onze specialisten zijn TÜV-gecertificeerd, erkende veiligheidskundigen en kunnen zorgen voor een volledige conformiteitsbeoordeling met de ATEX en eventueel andere toepasselijke CE productvoorschriften. Zo weet u zeker dat uw product deskundig en onafhankelijk beoordeeld is om dit wettelijk goedgekeurd op de markt aan te kunnen bieden.

CE conformiteits-
onderzoeken

Uitvoeren van volledige CE conformiteitsonderzoeken

Classificatie

Classificatie van uw apparaat om vast te stellen of deze onder de werksfeer van de ATEX Richtlijn valt

Risicoanalyse

Uitvoeren van genormaliseerde ontstekingsbronnen- en risicoanalyses

ATEX zonering

Vaststellen van juiste ATEX zonering

Testen en Inspecteren

Uitvoeren van testen, metingen en inspecties (ook op locatie)

Gebruikershandleidingen

Controleren of opstellen van gebruikershandleidingen

Technisch Dossier

Dossiermanagement voor uw Technisch Dossier

EU Conformiteitsverklaring

Opstellen van EU Conformiteitsverklaring

Advies

Advies bij het aanbrengen van de CE en Ex markering

Zes stappen voor CE certificering

01Productclassificatie

Het vaststellen of het product
binnen de ATEX
en/of andere CE
Richtlijnen valt.

02Risicobeoordeling

Een analyse om vast te stellen welke ontstekingsbronnen en risico’s van toepassing zijn om zo na te gaan welke relevante en essentiële eisen van toepassing zijn op de betreffende machine.

03Conformiteitsprocedure

Vaststellen van ATEX categorie aan de hand van de ATEX zonering en beoordeling van in stap 2 vastgestelde eisen aan de hand van Europese geharmoniseerde normen.

04Technisch Dossier

Het opstellen of verifiëren van het
Technisch Dossier met daarin
beschrijvingen, gebruikersinstructies en
de uitgevoerde risicobeoordelingen.

05EU Conformiteitsverklaring

Het verifiëren van certificaten en het
opstellen van de EU Conformiteitsverklaring
waaruit blijkt dat het product
aan de CE wetgeving voldoet.

06CE markering

Instructies bij het juist
aanbrengen van de CE markering
op het product.

    Vragen? Neem contact met ons op

    Onze Klanten

    Heeft u vragen?