×

scroll

Verordening Bouwproducten 305/2011/EU

De Verordening bouwproducten oftewel de CPR (‘Construction Products Regulation’) bevat regels voor het in de handel brengen van bouwproducten en het gebruik van de CE markering. Fabrikanten, importeurs en distributeurs die bouwproducten willen verhandelen binnen de Europese Unie zijn verplicht de CE markering aan te brengen op alle bouwproducten die onder een Europees geharmoniseerde productnorm vallen. De eisen voor bouwwerken vormen het uitgangspunt om de relevante prestaties van bouwproducten op productniveau vast te stallen aan de hand van basis- of fundamentele eisen.

De fundamentele eisen voor bouwwerken moeten worden beoordeeld door het vaststellen van één of meer prestatie(s) of bepaalde producteigenschappen, de zogenaamde essentiële kenmerken. Nadat de relevante prestatie(s) zijn vastgesteld stelt de fabrikant een prestatieverklaring (DoP – ‘Declaration of Performance’) op en brengt hij de CE markering aan waarna het bouwproduct verhandeld mag worden binnen de Europese Unie.

Alleen fabrikanten van bouwproducten die onder een geharmoniseerde norm vallen zijn verplicht om een CE markering op hun product aan te brengen en een prestatieverklaring op te stellen. Voor fabrikanten van bouwproducten die niet onder een Europese geharmoniseerde norm vallen geldt de verplichting niet. Zij kunnen echter wel vrijwillig kiezen voor de CE markering op hun bouwproduct door middel van de Europees technische beoordeling (ETB).

Nieuwe bouwproducten-
verordening

De EC wil de toepassing van digitale technologieën met deze nieuwe verordening versnellen en zorgen dat er wordt voldaan aan de beleidsprioriteiten uit de Europese Green Deal.

CE markering op bouwproducten - Onze Expertise

Bij Certification Company werken deskundigen die u volledig kunnen ontzorgen in het CE certificatietraject voor uw bouwproduct(en). Onze specialisten zijn TÜV-gecertificeerd, erkende veiligheidskundigen en kunnen zorgen voor een volledige conformiteitsbeoordeling met de Verordening bouwproducten en eventueel andere toepasselijke CE productvoorschriften. Zo weet u zeker dat uw bouwproduct deskundig en onafhankelijk beoordeeld is om dit wettelijk goedgekeurd op de markt aan te kunnen bieden.

Classificatie

Classificatie van uw bouwproduct om vast te stellen of dit onder de werksfeer van de Verordening bouwproducten valt en of CE markering verplicht is.

Testen

Uitvoeren van testen, metingen en beoordelingen om de relevante prestaties vast te kunnen stellen.

Gebruikers- en installatiehandleidingen

Controleren of opstellen van gebruikers- en installatiehandleidingen.

Technisch Dossier

Dossiermanagement van uw Technisch Dossier.

Prestatieverklaring (DoP)

Opstellen van prestatieverklaring (DoP).

Advies

Advies bij het aanbrengen van de CE markering op bouwproducten.

CE markeringstrajecten

Uitvoeren van vrijwillige CE markeringstrajecten door middel van Europese technische beoordeling (ETB).

Zes stappen voor CE certificering

01Classificatie Bouwproduct

Het vaststellen of het product binnen de Verordening
bouwproducten en/of andere CE Richtlijnen valt.

02Classificatie Europese productnorm

Het vaststellen of het product onder een Europees geharmoniseerde norm valt óf er een Europese technische beoordeling bestaat.

03Conformiteitsprocedure

Beoordeling van de relevante prestaties aan de hand van de in stap 2 vastgestelde Europese geharmoniseerde norm óf Europese technische beoordeling.

04Technisch Dossier

Het opstellen of verifiëren van het Technisch Dossier met daarin de beoordeling en de verificatie van de prestatie(s) alsmede de prestatiebestendigheid.

05EU Prestatieverklaring

Het opstellen van de prestatieverklaring (DoP) waaruit blijkt dat het bouwproduct voldoet aan de prestatie(s) die voor de specifieke toepassing ervan wordt (worden) verlangd.

06CE markering

Instructies bij het juist aanbrengen van de CE markering op het bouwproduct.

    Vragen? Neem contact met ons op

    Onze Klanten

    Heeft u vragen?