CE markering Bouwproducten (CPR)

Verordening Bouwproducten 305/2011/EU

Europese Verordening Bouwproducten 305/2011 is van toepassing op bouwproducten en bouwkits welke in de handel worden gebracht om blijvend deel uitmaken van bouwwerken. Bijlage I van de Verordening Bouwproducten 305/2011 heeft de volgende fundamentele eisen aan bouwwerken vastgesteld:

 • mechanische weerstand en stabiliteit;
 • brandveiligheid;
 • hygiëne, gezondheid en milieu;
 • veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik;
 • bescherming tegen geluidshinder;
 • energie en warmtebehoud;
 • duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Deze fundamentele eisen zijn nader uitgewerkt in geharmoniseerde technische specificaties (Europese geharmoniseerde normen). Afhankelijk van de toepassing, dienen bouwproduct aan relevante eisen (prestaties) te voldoen om in een bouwwerk te kunnen worden gebruikt. De eisen worden uitgedrukt in niveau, klasse of op beschrijvende wijze. De prestaties van de essentiële kenmerken van bouwproducten dienen op een Prestatieverklaring te worden vermeld.

CE markering en Prestatieverklaring

De CE markering en Prestatieverklaring zijn uitsluitend vereist voor bouwproducten die onder een Europese geharmoniseerde norm vallen of voor bouwproducten waarvoor de fabrikant vrijwillig een Europese Technische Beoordeling bij een Technische Beoordelingsinstantie heeft aangevraagd en verkregen.

richtlijn bouwproducten

Voorbeelden van bouwproducten waarvoor de CE markering verplicht is zijn ramen en deuren, (constructie)hout, plaatmateriaal, staalconstructies, kozijnen en glas.

Wat kan Certification Company voor u betekenen?

Certification Company begeleidt de volledige CE markering bouwproducten conform de Europese Bouwproducten Verordening. In aanvulling op een complete CE certificering kunt u tevens contact met ons opnemen voor: 

 • Vaststellen of het bouwproduct verplicht van een CE markering moet zijn voorzien;
 • Uitvoeren van prestatietesten;
 • Uitvoeren van fabriek productiecontroles (beoordeling en verificatie van de Prestatiebestendigheid);
 • Opstellen en beoordelen van het Technisch Dossier;
 • Opstellen en controleren van gebruikersinstructies en veiligheidsinformatie;
 • Verifiëren en opstellen van Prestatieverklaringen;
 • Instructies bij het aanbrengen van de CE markering op bouwproducten;
 • Uitvoeren van Europees Technische Beoordelingen.

Stappenplan CE markering bouwproducten

Voor verschillende marktdeelnemers (fabrikant, importeur of distributeur) zijn wettelijke verplichtingen. De Verordening Bouwproducten maakt er onderscheid in. Het onderstaand stappenplan beschrijft het proces vanuit de rol van de fabrikant.

 1. Productclassificatie: Het vaststellen of het product binnen het toepassingsgebied van de Verordening Bouwproducten en bijbehorende Europese geharmoniseerde normen valt.
 2. Marktdeelnemer classificatie: Het vaststellen welke rol de marktdeelnemer binnen de Verordening Bouwproducten inneemt.
 3. Conformiteitsprocedure: deze kan worden onderverdeeld in een aantal subonderdelen, te weten:
  • Uitvoeren van prestatietesten;
  • Opstellen van procedures om de conformiteit van serieproductie te waarborgen;
  • Aanbrengen van identificatiemiddelen van het product en de marktdeelnemer;
  • Opstellen van een gebruiksaanwijzing en informatie aangaande de veiligheid;
  • Ontwikkelen van procedures voor het nemen van corrigerende maatregelen.
 1. Technisch Dossier: Het opstellen van technische documentatie (incl. een gebruiksaanwijzing) op basis waarvan de conformiteit van het product kan worden beoordeeld.
 2. Prestatieverklaring: Het opstellen van een Prestatieverklaring met daarop vermeld de relevante prestaties van een bouwproduct;
 3. CE markering: Zodra het product in overeenstemming is met de Verordening Bouwproducten en bijbehorende normen, zal de CE markering op de bouwproducten worden aangebracht.

Onze specialisten helpen u graag verder

shutterstock_158522279

Wilt u meer weten over de CE markering bouwproducten?
Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten.

 +31 (0)36 202 4012
 info@certification-company.com
 Contactformulier

 

ce markering bouwproducten


Neem contact met ons op

Voor alle onbeantwoorde vragen over de CE markering bouwproducten, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten door te bellen naar
+31 (0)36 202 4012 of per:


Vraag een offerte aan

Certification Company ondersteunt fabrikanten, importeurs en distributeurs bij de volledige CE certificering van bouwproducten. Van het begin tot aan het eind staan wij voor u klaar. Vraag nu een vrijblijvende offerte voor uw CE Certificering aan.

OFFERTE AANVRAGEN


Meer weten over Verordening Bouwproducten 305/2011?

Meer informatie is te vinden in onze kennisbank:


Onze klanten:

CE marking Parthos

CE marking van der sluis