×

scroll

De Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU

De Richtlijn Drukapparatuur is een Europese richtlijn die productvoorschriften geeft aan fabrikanten en andere marktdeelnemers voor het op de markt aanbieden van drukapparaten. Onder drukapparaten worden verstaan drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages alsmede onder druk staande appendages inclusief elementen die bevestigd zijn aan onder druk staande delen, zoals flenzen, tubulures en koppelingen.

Producten zoals transportleidingen voor het vervoer van stoffen van en naar een installatie, aerosols, hoogovens, flessen en blikken voor koolzuurhoudende dranken en radiatoren zijn uitgesloten van de toepassing van de Richtlijn Drukapparatuur.

De productvoorschriften in de Richtlijn Drukapparatuur zijn vervat in zogenaamde essentiële eisen. Fabrikanten en andere marktdeelnemers die drukapparaten binnen Europa willen verhandelen en/of gebruiken moeten aan deze eisen voldoen. Pas nadat aan alle toepasselijke producteisen van de Richtlijn Drukapparatuur en eventueel andere relevante CE productvoorschriften is voldaan, kan de CE markering op het drukapparaat worden aangebracht en mag deze vrij verhandeld worden binnen de Europese Unie.

Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU

De Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU heeft betrekking op de veiligheid van drukapparatuur, onder meer, met betrekking tot de maximale druk, de maximale temperatuur en het inwendige volume daarvan.

Richtlijn Drukapparatuur - Onze Expertise

De deskundige engineers van Certification Company hebben alle expertise op het gebied van de Richtlijn Drukapparatuur om u volledig te kunnen ontzorgen in het CE certificatietraject voor uw drukapparaten. Onze specialisten zijn TÜV-gecertificeerd, erkende veiligheidskundigen en kunnen zorgen voor een volledige conformiteitsbeoordeling met de Richtlijn Drukapparatuur en eventueel andere toepasselijke CE productvoorschriften. Zo weet u zeker dat uw drukapparaat deskundig en onafhankelijk beoordeeld is om dit wettelijk goedgekeurd op de markt aan te kunnen bieden.

CE conformiteitsonderzoeken

Uitvoeren van volledige CE conformiteitsonderzoeken

Classificatie

Classificatie van uw drukapparaat om vast te stellen of dit onder de werksfeer van de Richtlijn Drukapparatuur valt. Vaststellen van de juiste drukcategorie

Risicoanalyses en risico-inventarisaties

Uitvoeren van genormaliseerde risicoanalyses en risico-inventarisaties

Testen en Inspecterem

Uitvoeren van testen, metingen en inspecties (ook op locatie)

Gebruikershandleidingen

Controleren of opstellen van gebruikershandleidingen

Technisch Dossier

Dossiermanagement van uw Technisch Dossier

EU Conformiteitsverklaring

Opstellen van EU Conformiteitsverklaring

Advies

Advies bij het aanbrengen van de CE markering

Zes stappen voor CE certificering

01Productclassificatie

Het vaststellen of het product binnen de Richtlijn Drukapparatuur en/of andere CE Richtlijnen valt inclusief het vaststellen van de juiste drukcategorie

02Risicobeoordeling

Een analyse om vast te stellen welke risico’s en essentiële eisen van toepassing zijn voor het betreffende drukapparaat.

03Conformiteitsprocedure

Beoordeling van in stap 2 vastgestelde eisen aan de hand van Europese geharmoniseerde normen bestaande uit testen, metingen en beschouwingen.

04Technisch Dossier

Het opstellen of verifiëren
van het Technisch Dossier
met daarin beschrijvingen, gebruikersinstructies en de uitgevoerde risicobeoordelingen.

05EU Conformiteitsverklaring

Het verifiëren van certificaten en het
opstellen van de EU Conformiteitsverklaring
waaruit blijkt dat het product
aan de CE wetgeving voldoet.

06CE markering

Instructies bij het juist
aanbrengen van de CE markering
op de drukapparatuur.

    Vragen? Neem contact met ons op

    Onze Klanten

    Heeft u vragen?