CE Markering Drukapparatuur (PED)

De Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU (voorheen: 97/23/EG)

De Richtlijn Drukapparatuur is van toepassing op drukapparatuur waarvan de maximaal toelaatbare druk PS meer dan 0,5 bar bedraagt. De richtlijn omvat eisen en voorschriften met betrekking tot de veiligheid van het ontwerp, productie, en conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Onder drukapparatuur wordt verstaan drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages alsmede onder druk staande appendages inclusief elementen die bevestigd zijn aan onder druk staande delen, zoals flenzen, tubulures en koppelingen.

richtlijn drukappartuur

De fabrikant of importeur dient vast te stellen of de drukapparatuur eigenhandig mag worden beoordeeld of dat hiervoor een Aangemelde Instantie voor moet worden ingeschakeld. Afhankelijk van de producteigenschappen als (maximaal toelaatbare druk, volume/diameter van drukapparatuur en beoogde stoffelijke inhoud, is één van de vier in de Richtlijn uiteengezette categorieën van toepassing. Wanneer drukapparatuur van verschillende categorieën wordt samengesteld tot een geïntegreerd en functioneel geheel, is de drukapparatuur van de hoogste categorie bepalend voor de gehele samenstelling. Op basis van de toepasselijke categorie wordt vervolgens de toepasselijke module vastgesteld. De modules omschrijven op hun buurt de te volgende conformiteitsbeoordelingsprocedure.

Door het aanbrengen van de CE markering op drukapparatuur verklaart de fabrikant of importeur dat zijn product aan de essentiële eisen van Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU voldoet. Drukapparatuur met een CE markering mag in de hele Europese Economische Ruimte vrij verhandeld worden.

De Richtlijn Drukapparatuur bevat een groot aantal producten welke buiten het toepassingsgebied van de Richtlijn vallen, onder ander:

 • Transportleidingen voor het vervoer van stoffen van of naar een installatie (te land of ter zee);
 • Drukvaten van eenvoudige vorm (zie daarvoor Richtlijn 2014/29/EU);
 • Aërosols (zie daarvoor Richtlijn 75/324/EEG);
 • Machines welke ten hoogste binnen Categorie I van de Richtlijn Drukapparatuur vallen;
 • Hoogovens;
 • Drukapparatuur met een flexibele buitenwand zoals (bijvoorbeeld luchtbanden en luchtkussens);
 • Flessen of blikjes voor koolzuurhoudende dranken;
 • Radiatoren en buizen in systemen voor warmwaterverwarming;

Wat kan Certification Company voor u betekenen?

Certification Company begeleidt de volledige CE markering drukapparatuur conform de Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

In aanvulling op een complete PED CE certificering kunt u tevens contact met ons opnemen voor:

 • Uitvoering van classificatieonderzoeken ten einde het vaststellen van de relevante eisen;
 • Uitvoeren van risico analyses in overeenstemming met de Richtlijn Drukapparatuur;
 • Het (laten) uitvoeren van product conformiteitstesten op basis van Europese (geharmoniseerde) normen;
 • Selectie en begeleiding bij een Aangewezen Instantie, indien van toepassing;
 • Opstellen en beoordelen van het Technisch Dossier;
 • Opstellen en controleren van gebruikersinstructies en etiketten;
 • Verifiëren en samenstellen van een EU Conformiteitsverklaring;
 • Instructies bij het aanbrengen van de CE markering op drukapparatuur.

Stappenplan CE markering drukapparatuur (PED)

De Richtlijn Drukapparatuur omschrijft per marktdeelnemer (fabrikant, importeur of distributeur) aan welke wettelijke verplichtingen voldaan moet worden. Onderstaand stappenplan is opgesteld vanuit de rol van de fabrikant.

 1. Productclassificatie: Het vaststellen of het product binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn Drukapparatuur valt en classificatie van drukapparatuur aan de hand van vastgestelde criteria.
 2. Marktdeelnemer classificatie: Het vaststellen welke rol de marktdeelnemer binnen de Richtlijn Drukapparatuur inneemt.
 3. Conformiteitsprocedure: deze kan worden onderverdeeld in een aantal subonderdelen, te weten:
  • Uitvoeren van product testen op basis van Europese (geharmoniseerde) normen;
  • Opstellen van procedures om de conformiteit van serieproductie te waarborgen;
  • Aanbrengen van identificatiemiddelen van het product en de marktdeelnemer;
  • Opstellen van een gebruiksaanwijzing en informatie aangaande de veiligheid;
  • Ontwikkelen van procedures voor het nemen van corrigerende maatregelen.
 1. Technisch Dossier: Het opstellen van technische documentatie (incl. een gebruiksaanwijzing) op basis waarvan de conformiteit van het product kan worden beoordeeld.
 2. EU Conformiteitsverklaring: Het opstellen van de EU Conformiteitsverklaring en verklaren dat het product voldoet aan de Richtlijn Drukapparatuur.
 3. CE markering: Zodra het product in overeenstemming is met de Richtlijn Drukapparatuur en de bijbehorende normen, zal de CE markering op de drukapparatuur worden aangebracht.

Onze specialisten helpen u graag verder

shutterstock_158522279

Wilt u meer weten over de CE markering op drukappartuur?
Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten.

 +31 (0)36 202 4012
 info@certification-company.com
 Contactformulier

drukapparatuur


Neem contact met ons op

Voor alle onbeantwoorde vragen over de CE markering drukapparatuur, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten door te bellen naar
+31 (0)36 202 4012 of per:


Vraag een offerte aan

Certification Company ondersteunt fabrikanten, importeurs en distributeurs bij de volledige CE certificering van drukapparatuur. Van het begin tot aan het eind staan wij voor u klaar. Vraag nu een vrijblijvende offerte voor uw CE Certificering aan.

OFFERTE AANVRAGEN