×

scroll

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

De Laagspanningsrichtlijn is een Europese richtlijn die productvoorschriften geeft aan fabrikanten en andere marktdeelnemers voor het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal. Onder elektrisch materiaal wordt verstaan producten bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50V-1000V of een nominale gelijkspanning tussen 75V-1500V.

Fabrikanten en andere marktdeelnemers die elektrisch materiaal binnen Europa willen verhandelen en/of gebruiken moeten aan de veiligheidsdoelen van de Laagspanningsrichtlijn voldoen. Pas nadat aan alle veiligheidsdoelen is voldaan en eventueel aan de andere relevante CE productvoorschriften kan de CE markering op het materieel worden aangebracht en mag dit vrij verhandeld worden binnen de Europese Unie.

Uitgesloten materialen en verschijnselen van de Laagspanningsrichtlijn zijn onder andere elektrisch materiaal welke bestemd is voor gebruik in een explosieve omgeving (ATEX), elektro-medisch materiaal en materiaal bestemd om in schepen, vliegtuigen of bij de spoorwegen te worden gebruikt.

Laagspanningsrichtlijn
2014/35/EU

De Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU wordt toegepast op elektrisch materiaal bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50V-1000V of een nominale gelijkspanning tussen 75V-1500V.

Laagspanning en elektrische veiligheid - Onze Expertise

Bij Certification Company werken elektrotechnische deskundigen die u volledig kunnen ontzorgen in het CE certificatietraject voor uw product of elektrisch materieel. Onze specialisten zijn TÜV-gecertificeerd, erkende veiligheidskundigen en kunnen zorgen voor een volledige conformiteitsbeoordeling met de Laagspanningsrichtlijn en eventueel andere toepasselijke CE productvoorschriften. Zo weet u zeker dat uw product of elektrisch materieel deskundig en onafhankelijk beoordeeld is om dit wettelijk goedgekeurd op de markt aan te kunnen bieden.

CE conformiteitsonderzoeken

Uitvoeren van volledige CE conformiteitsonderzoeken

Classificatie

Classificatie van uw elektrisch materieel om vast te stellen of dit onder de werksfeer van de Laagspanningsrichtlijn valt

Risicoanalyses en risico-inventarisaties

Uitvoeren van genormaliseerde risicoanalyses en risico-inventarisaties

Testen en Inspecteren

Uitvoeren van testen, metingen en inspecties (ook op locatie)

Gebruikershandleidingen

Controleren of opstellen van gebruikershandleidingen

Technisch Dossier

Dossiermanagement van uw Technisch Dossier

EU Conformiteitsverklaring

Opstellen van EU Conformiteitsverklaring

Advies

Advies bij het aanbrengen van de CE markering

Zes stappen voor CE certificering

01Productclassificatie

Het vaststellen of het product binnen het toepassingsgebied van de Laagspanningsrichtlijn valt.

02Marktdeelnemer classificatie

Het vaststellen welke rol de marktdeelnemer binnen de Laagspanningsrichtlijn inneemt.

03Conformiteitsprocedure

Uitvoeren van producttesten aan de hand van Europese (geharmoniseerde) normen.

04Technisch Dossier

Het opstellen van technische documentatie (incl. een gebruiksaanwijzing) op basis waarvan de conformiteit van het product kan worden beoordeeld.

05EU Conformiteitsverklaring

Het opstellen van de EU Conformiteitsverklaring en verklaren dat het product voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn (en eventuele overige CE harmonisatiewetgeving).

06CE markering

Zodra het product in overeenstemming is met de Laagspanningsrichtlijn, zal de CE markering op het elektrische product worden aangebracht.

    Vragen? Neem contact met ons op

    Onze Klanten

    Heeft u vragen?