CE Markering Elektrische Producten (LVD)

De Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU (voorheen: 2006/95/EG)

Veel elektrische producten in het dagelijks gebruik moeten voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU. De Richtlijn is van toepassing op elektrische producten welke zijn ontworpen voor gebruik bij een nominale wisselspanning tussen de 50 en 1000 Volt of een nominale gelijkspanning tussen de 75 en 1500 Volt. Net als bij andere CE Richtlijnen gelden deze Richtlijnen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) wanneer dergelijke producten in de handel worden gebracht. De elektrische producten zijn verplicht om een CE markering elektrische producten te dragen.

Door het aanbrengen van de CE markering op elektrische producten verklaart de fabrikant of importeur dat zijn product aan de veiligheidsdoelstellingen van Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU voldoet. Elektrische producten met een CE markering mogen in de hele Europese Economische Ruimte vrij verhandeld worden.

CE Certificering electrische producten

Voorbeelden van elektrische producten welke onder het toepassingsgebied van de Laagspanningsrichtlijn vallen zijn:

 • Verlichtingsapparatuur (bijv. LED lampen)
 • Apparatuur voor informatietechnologie (bijv. computers, printers, etc.)
 • Huishoudelijke apparatuur (bijv. televisies, wasmachines, ovens, etc.)
 • Schakel- en besturingsapparatuur
 • Meet- en regelapparatuur voor laboratoriumgebruik

Wat kan Certification Company voor u betekenen?

Certification Company verzorgt de volledige CE markering op elektrische producten conform de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU. In aanvulling op een complete CE certificering kunt u tevens contact met ons opnemen voor:

 • Het uitvoeren van risico analyses in overeenstemming met de Laagspanningsrichtlijn;
 • Vaststellen van de essentiële veiligheidsdoeleinden en relevante productnormen;
 • Het (laten) uitvoeren van product conformiteitstesten op basis van nationale (NEN), Europese (EN) of internationale (IEC) normen;
 • Opstellen en beoordelen van het Technisch Dossier;
 • Opstellen en controleren van gebruikersinstructies;
 • Verifiëren en samenstellen van een EU Conformiteitsverklaring;
 • Instructies bij het aanbrengen van de CE markering op elektrische producten;

Stappenplan CE markering elektrische producten (LVD)

De Laagspanningsrichtlijn omschrijft per marktdeelnemer (fabrikant, importeur of distributeur) aan welke wettelijke verplichtingen voldaan moet worden. Onderstaand stappenplan is opgesteld vanuit de rol van de fabrikant.

 1. Productclassificatie: Het vaststellen of het product binnen het toepassingsgebied van de Laagspanningsrichtlijn valt.
 2. Marktdeelnemerclassificatie: Het vaststellen welke rol de marktdeelnemer binnen de Laagspanningsrichtlijn inneemt.
 3. Conformiteitsprocedure: deze kan worden onderverdeeld in een aantal subonderdelen, te weten:
  • Uitvoeren van product testen aan de hand van Europese (geharmoniseerde) normen;
  • Opstellen van procedures om de conformiteit van serieproductie te waarborgen;
  • Aanbrengen van identificatiemiddelen van het product en de marktdeelnemer;
  • Opstellen van een gebruiksaanwijzing en informatie aangaande de veiligheid;
  • Ontwikkelen van procedures voor het nemen van corrigerende maatregelen.
 4. Technisch Dossier: Het opstellen van technische documentatie (incl. een gebruiksaanwijzing) op basis waarvan de conformiteit van het product kan worden beoordeeld.
 5. EU Conformiteitsverklaring: Het opstellen van de EU Conformiteitsverklaring en verklaren dat het product voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn (en eventuele overige CE harmonisatiewetgeving).
 6. CE markering: Zodra het product in overeenstemming is met de Laagspanningsrichtlijn, zal de CE markering op het elektrische product worden aangebracht.

Is de CE markering op elektrische producten verplicht?

De CE markering is verplicht voor elektrisch materiaal welke binnen het toepassingsgebied van de Laagspanningsrichtlijn valt. Voor het aanbrengen van de CE markering op elektrische producten dienen meestal de EMC Richtlijn en de RoHS Richtlijn te worden toegepast. De Laagspanningsrichtlijn sluit de volgende producten uit van haar toepassingsgebied:

 • Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik in explosieve omgeving (zie hiervoor ATEX Richtlijn);
 • Elektro-radiologisch en elektro-medisch materiaal (zie hiervoor de Richtlijn Medische Hulpmiddelen);
 • Elektrisch gedeelte van personen- en goederenliften;
 • Elektriciteitsmeters;
 • Contactdozen en contactstoppen voor huishoudelijk gebruik;
 • Voedingen voor elektrische afrasteringen;
 • Radio-elektrische storingen;
 • Gespecialiseerd elektrisch materiaal bestemd om in schepen en vliegtuigen of bij de spoorwegen te worden gebruikt dat beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften die zijn vastgesteld door internationale instellingen waarbij de lidstaten zijn aangesloten;
 • Op maat gemaakte evaluatiepakketten die bestemd zijn voor professionals en die uitsluitend gebruikt worden voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden in inrichtingen die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling.

Onze specialisten helpen u graag verder

shutterstock_158522279

Wilt u meer weten over de CE markering op elektrische apparatuur?
Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten.

 +31 (0)36 202 4012
 info@certification-company.com
 Contactformulier

ce markering elektrische apparatuur


Neem contact met ons op

Voor alle onbeantwoorde vragen over de CE markering elektrische producten, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten door te bellen naar
+31 (0)36 202 4012 of per:


Vraag een offerte aan

Certification Company ondersteunt fabrikanten, importeurs en distributeurs bij de volledige CE certificering van elektrische producten. Van het begin tot aan het eind staan wij voor u klaar. Vraag nu een vrijblijvende offerte voor uw CE Certificering aan.

OFFERTE AANVRAGEN


Meer weten over de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU?

Meer informatie is te vinden in onze kennisbank:


Onze klanten

CE markering Segway

CE Markering Spie

CE Markering Verwater