CE markering EMC

De EMC Richtlijn 2014/30/EU (voorheen: 2004/108/EG)

Uitrustingen welke in staat zijn om elektromagnetische (EMC) verstoringen te veroorzaken (emissie) of welke vatbaar zijn voor dergelijke storingen (immuniteit) moeten verplicht van een CE markering EMC zijn voorzien. Voor het aanbrengen van de CE markering op elektronische apparatuur dienen meestal naast de EMC Richtlijn, de Laagspanningsrichtlijn en de RoHS Richtlijn te worden toegepast.

emc richtlijn

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is het vermogen van uitrusting om op bevredigende wijze in haar elektromagnetische omgeving te functioneren zonder zelf elektromagnetische verstoringen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor andere uitrusting in die omgeving.

Een uitrusting kan een apparaat of een vaste installatie zijn. Voorbeelden er van zijn computers en een productielijn.

Door het aanbrengen van de CE markering op elektronische apparatuur verklaart de fabrikant of importeur dat zijn product aan de essentiële eisen van EMC Richtlijn 2014/30/EU voldoet. Elektrische producten met een CE markering mogen in de hele Europese Economische Ruimte vrij verhandeld worden.

De EMC Richtlijn is niet van toepassing op:

 • Radioapparatuur die onder Richtlijn 2014/53/EU (RED Richtlijn) valt;
 • Luchtvaartproducten, onderdelen en uitrustingsstukken die onder Verordening (EG) nr. 216/2008 vallen;
 • Radioapparatuur gebruikt door radioamateurs, tenzij die apparatuur op de markt wordt aangeboden;
 • Uitrusting die vanwege haar fysische eigenschappen:
 • Geen elektromagnetische emissies kan produceren of op een niveau ligt dat hoger is dan het niveau waarop radioapparatuur kan functioneren.
 • Zonder onaanvaardbare verslechtering functioneert in aanwezigheid van elektromagnetische storingen.
 • Op maat gemaakte evaluatiepakketten bestemd voor beroepspraktijk welke uitsluitend voor onderzoek en ontwikkelingen worden gebruikt.

Wat kan Certification Company voor u betekenen?

Certification Company begeleidt de volledige CE markering EMC conform de EMC Richtlijn 2014/30/EU.

In aanvulling op een complete EMC CE certificering of een EMC meting kunt u tevens contact met ons opnemen voor:

 • Vaststellen van de essentiële eisen en relevante EMC normen;
 • Het (laten) uitvoeren van EMC metingen op basis van relevante EMC normen;
 • Opstellen en beoordelen van het Technisch Dossier;
 • Opstellen en controleren van gebruikersinstructies en veiligheidsinformatie;
 • Verifiëren en samenstellen van een EU Conformiteitsverklaring;
 • Instructies bij het aanbrengen van de CE markering op elektronische producten;

Stappenplan CE markering elektronische apparatuur (EMC)

De EMC Richtlijn omschrijft per marktdeelnemer (fabrikant, importeur of distributeur) aan welke wettelijke verplichtingen voldaan moet worden. Onderstaand stappenplan is opgesteld vanuit de rol van de fabrikant.

 1. Productclassificatie: Het vaststellen of het product binnen het toepassingsgebied van de EMC Richtlijn valt.
 2. Marktdeelnemer classificatie: Het vaststellen welke rol de marktdeelnemer binnen de EMC Richtlijn inneemt.
 3. Conformiteitsprocedure: deze kan worden onderverdeeld in een aantal subonderdelen, te weten:
  • Uitvoeren van EMC metingen aan de hand van EMC normen;
  • Opstellen van procedures om de conformiteit van serieproductie te waarborgen;
  • Aanbrengen van identificatiemiddelen van het product en de marktdeelnemer;
  • Opstellen van een gebruiksaanwijzing en informatie aangaande de veiligheid;
  • Ontwikkelen van procedures voor het nemen van corrigerende maatregelen.
 1. Technisch Dossier: Het opstellen van technische documentatie (incl. een gebruiksaanwijzing) op basis waarvan de conformiteit van het product kan worden beoordeeld.
 2. EU Conformiteitsverklaring: Het opstellen van de EU Conformiteitsverklaring en verklaren dat het product voldoet aan de EMC Richtlijn (en eventuele overige CE harmonisatiewetgeving).
 3. CE markering: Zodra het product in overeenstemming is met de EMC Richtlijn en bijbehorende EMC normen, zal de CE markering op de elektronische apparatuur worden aangebracht.

Onze specialisten helpen u graag verder

shutterstock_158522279

Wilt u meer weten over de CE markering EMC?
Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten.

 +31 (0)36 202 4012
 info@certification-company.com
 Contactformulier

EMC


Neem contact met ons op

Voor alle onbeantwoorde vragen over de CE markering EMC en de certificering van elektronische producten, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten door te bellen naar
+31 (0)36 202 4012 of per:


Vraag een offerte aan

Certification Company ondersteunt fabrikanten, importeurs en distributeurs bij de volledige CE certificering van elektronische producten. Van het begin tot aan het eind staan wij voor u klaar. Vraag nu een vrijblijvende offerte voor uw CE certificering aan.

OFFERTE AANVRAGEN


Onze klanten

CE markering Segway

CE Markering Spie

CE Markering Verwater