×

scroll

De EMC Richtlijn 2014/30/EU (voorheen: 2004/108/EG)

De EMC Richtlijn is een Europese richtlijn die productvoorschriften geeft aan fabrikanten en andere marktdeelnemers voor het op de markt aanbieden van elektrische en elektronische uitrustingen.  Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is het vermogen van uitrusting om op bevredigende wijze in haar elektromagnetische omgeving te functioneren zonder zelf elektromagnetische verstoringen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor andere uitrustingen in die omgeving. Een uitrusting kan een apparaat of een vaste installatie zijn. Voorbeelden hiervan zijn computers en productielijnen.

Fabrikanten en andere marktdeelnemers die elektrische en elektronische uitrustingen binnen Europa willen verhandelen en/of gebruiken moeten aan de essentiële eisen die de EMC Richtlijn stelt voldoen.  Pas nadat aan alle essentiële eisen is voldaan en eventueel aan de andere relevante CE productvoorschriften kan de CE markering op een elektrische en elektronische uitrusting worden aangebracht en mag deze vrij verhandeld worden binnen de Europese Unie.

De EMC Richtlijn is niet van toepassing op producten bestemd voor de luchtvaartindustrie, radioapparatuur en producten die inherent geen elektromagnetische emissies kunnen produceren of kunnen bijdragen tot de productie van elektromagnetische emissie en hier zelf ook niet vatbaar voor zijn.

EMC Richtlijn 2014/30/EU

De EMC Richtlijn 2014/30/EU is gericht op de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van elektrische en elektronische uitrustingen

EMC - Onze Expertise

Bij Certification Company werken elektrotechnische deskundigen die u volledig kunnen ontzorgen in het CE certificatietraject voor uw elektrisch en elektronisch product. Onze specialisten zijn TÜV-gecertificeerd, erkende veiligheidskundigen en kunnen zorgen voor een volledige conformiteitsbeoordeling met de EMC Richtlijn en eventueel andere toepasselijke CE productvoorschriften. Zo weet u zeker dat uw product of elektrisch materieel deskundig en onafhankelijk beoordeeld is om dit wettelijk goedgekeurd op de markt aan te kunnen bieden.

CE conformiteitsonderzoeken

Uitvoeren van volledige CE conformiteitsonderzoeken

Classificatie

Classificatie van uw elektrisch en elektronisch product om vast te stellen of dit onder de werksfeer van de EMC Richtlijn valt

Ontwerpen advies

Deskundig advies om uw product binnen de grenzen van de EMC Richtlijn te kunnen ontwerpen

EMC metingen

Uitvoeren van EMC metingen op grond van emissie- en immuniteitseisen

Gebruikershandleidingen

Controleren of opstellen van gebruikershandleidingen

Technisch Dossier

Dossiermanagement van uw Technisch Dossier

EU Conformiteitsverklaring

Opstellen van EU Conformiteitsverklaring

Advies

Advies bij het aanbrengen van de CE markering

Zes stappen voor CE certificering

01Productclassificatie

Het vaststellen of het product
binnen de EMC Richtlijn
en/of andere CE
Richtlijnen valt.

02Risicobeoordeling

Een analyse om vast te stellen welke
risico’s en essentiële gezondheids-
en veiligheidseisen van toepassing
zijn op de betreffende machine.

03Conformiteitsprocedure

Beoordeling van in stap 2
vastgestelde eisen aan de hand
van Europese geharmoniseerde
normen.

04Technisch Dossier

Het opstellen of verifiëren van het
Technisch Dossier met daarin
beschrijvingen, gebruikersinstructies en
de uitgevoerde risicobeoordelingen.

05EU Conformiteitsverklaring

Het verifiëren van certificaten en het
opstellen van de EU Conformiteitsverklaring
waaruit blijkt dat het product
aan de CE wetgeving voldoet.

06CE markering

Instructies bij het juist
aanbrengen van de CE markering
op de elektronische apparatuur.

    Vragen? Neem contact met ons op

    Onze Klanten

    Heeft u vragen?