De Machinerichtlijn en CE Markering Machines & Installaties

Machinerichtlijn 2006/42/EG

De Machinerichtlijn is één van de Europese productrichtlijnen welke voorziet in de CE markering. Machines en installaties welke binnen het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn vallen, moeten voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van de richtlijn alvorens ze verhandeld of in bedrijf gesteld mogen worden. Door het aanbrengen van een CE markering, verklaart de fabrikant en/of importeur dat zijn product aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG voldoet. In andere woorden: de machine is conform de Europese essentiële eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

CE Markering Machines & Installaties

De Machinerichtlijn is  primair van toepassing op machines en installaties. Een installatie is een samenstel van afzonderlijke machines met gezamenlijk functionaliteit en dient een eigen CE markering te verkrijgen. Naast machines en installaties, is de Machinerichtlijn van toepassing op:

 • Verwisselbare uitrustingsstukken
 • Veiligheidscomponenten (bijv. afschermingen, beveiligingsinrichtingen, noodstopvoorzieningen, etc.)
 • Hijs- of hefgereedschap (bijv. hijsogen, hijsbalk, big bags, etc.)
 • Kettingen, kabels en banden
 • Verwijderbare mechanische overbrengingsinrichting
 • Niet voltooide machines

Het uiteindelijke doel van de Machinerichtlijn is een zo  hoog mogelijk veiligheidsniveau voor gebruikers van machines en toebehoren te waarborgen.

Wat kan Certification Company voor u betekenen?

Certification Company verzorgt de volledige CE certificering van uw machines of installaties conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG. In aanvulling op een complete CE certificering kunt u tevens contact met ons opnemen voor:

 • Het uitvoeren van Risico Analyses
 • Vaststellen van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen
 • Machine conformiteitsbeoordelingen (op locatie)
 • Opstellen en verifiëren van het Technisch Dossier
 • Opstellen en controleren van gebruikersinstructies
 • Verifiëren en samenstellen van Verklaringen van Overeenstemming
 • Instructies bij het aanbrengen van de CE markering

Is de CE markering machines verplicht?

De CE certificering is verplicht voor machines en installaties die na 1 januari 1995 geproduceerd zijn of verhandeld worden. Voor deze machines is de CE markering altijd verplicht.

Machines die vóór 1 januari 1995 in de handel zijn gebracht, hoeven niet aan de Machinerichtlijn te voldoen en kunnen zonder een CE markering in de markt blijven. Dergelijke machines moeten wel aan de Arbeidsmiddelenrichtlijn 2009/104/EG voldoen. Indien de machine na 1 januari 1995 alsnog functioneel is aangepast, dient deze opnieuw conform de huidige regels van de Machinerichtlijn en CE markering gekeurd te worden.

Kunnen meerdere richtlijnen op één machine van toepassing zijn?

Door het aanbrengen van de CE markering, verklaart een fabrikant of importeur dat zijn machine voldoet aan alle relevante CE wetgeving. Naast de Machinerichtlijn kan op een machine tegelijkertijd bijvoorbeeld de EMC Richtlijn of de Richtlijn Drukapparatuur van toepassing zijn. In dat geval dient de machine aan alle relevante essentiële eisen uit meerdere richtlijnen te voldoen.

CE markering machines

Als voorbeeld nemen wij een CE compressor. Dit is een machine, maar valt daarnaast ook binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn Drukapparatuur Drukapparatuur (mits de druk een wezenlijke ontwerpfactor is). Bij CE voor compressoren kunnen  dus verschillende Richtlijnen en meer eisen van toepassing zijn. Onze CE specialisten informeren u graag over welke CE Richtlijnen op uw product van toepassing zijn.

Stappen van de CE certificeringprocedure

Voordat een machine op de Europese markt verhandeld of in gebruik genomen mag worden, dient deze aan de essentiële eisen van de Machinerichtlijn te voldoen. De machine zal uiteindelijk CE gecertificeerd moeten worden. Hieronder zijn de stappen opgesteld van de hoe een dergelijke certificeringsprocedure eruit ziet.

 1. Productclassificatie: Het vaststellen of het product binnen de Machinerichtlijn en/of andere CE Richtlijnen valt.
 2. Risicobeoordeling: Een analyse om vast te stellen welke risico’s en essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van toepassing zijn voor de betreffende machine.
 3. Conformiteitsprocedure: beoordeling van in stap 2 vastgestelde eisen aan de hand van Europese geharmoniseerde normen.
 4. Technisch Dossier: Het opstellen of verifiëren van het Technisch Dossier met daarin beschrijvingen, gebruikersinstructies en de uitgevoerde risicobeoordelingen.
 5. EU Conformiteitsverklaring: Het verifiëren van certificaten en het opstellen de EU Conformiteitsverklaring waaruit blijkt dat de machine/installatie aan de CE wetgeving voldoet.
 6. CE markering: Instructies bij het juist aanbrengen van de CE markering op de machine.

Wanneer moet een machine CE gemarkeerd worden?

Een fabrikant en/of importeur dient zijn machines en/of installaties van een CE markering te voorzien, alvorens deze in de handel worden gebracht of in gebruik worden genomen. Enkele overige situaties waarin de CE markering eveneens aangebracht moet worden zijn hieronder geschetst.

Assembleren of modificeren van machines

Fabrikanten van samengestelde machines (installaties) dienen, nadat ze hebben gecontroleerd dat de afzonderlijke machines van een correcte CE markering zijn voorzien, de algehele installatie van een CE markering te voorzien.

Indien een bestaande machine en/of installatie functioneel wordt aangepast, is er sprake van een ‘nieuwe’ machine en dient deze opnieuw gekeurd te worden. Hetzelfde is van toepassing indien een bestaande installatie wordt aangepast en/of uitgebreid.

Import uit een niet-EER-land

De productie van installatie- en machineonderdelen wordt regelmatig verhuisd naar het buitenland of de inkoop vindt plaats bij een buitenlandse fabrikant (d.w.z. een fabrikant buiten de EU gevestigd). Vaak is dit vanwege kostenbesparing. De importeur die de machine van buiten de EU in de handel brengt, is vervolgens volledig verantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE markering. De importeur wordt op dat moment gelijkgesteld met de daadwerkelijke fabrikant van de machine en dient de conformiteitsbeoordeling uit te voeren of.

Onze specialisten helpen u graag verder

shutterstock_158522279

Wilt u meer weten over de CE markering?
Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten.

 +31 (0)36 202 4012
 info@certification-company.com
 Contactformulier

ce markering machines


Neem contact met ons op

Voor alle onbeantwoorde vragen over de CE markering voor machines en installaties kunt u contact opnemen met één van onze specialisten op
+31 (0)36 202 4012 of per:


Vraag een offerte aan

Certification Company ondersteunt fabrikanten, importeurs en distributeurs bij de volledige CE certificering van machines en installaties. Van het begin tot aan het eind staan wij voor u klaar. Vraag nu een vrijblijvende offerte voor uw CE Certificering aan.

OFFERTE AANVRAGEN


Meer weten over de Machinerichtlijn 2006/42/EG?

Meer informatie is te vinden in onze kennisbank:


Onze klanten

ce markering mars

CE markering bosch

CE markering Coca-Cola

CE markering Takenaka Europe

CE markering ambaflex

 ce markering Mitsubishi

ce markering Symach

ce markering Katoen Natie