×

scroll

Machinerichtlijn 2006/42/EG

De Machinerichtlijn is een Europese richtlijn die productvoorschriften geeft aan fabrikanten en andere marktdeelnemers voor het op de markt aanbieden van machines en andere producten die onder de onder de werksfeer van deze richtlijn vallen. De productvoorschriften zijn vervat in zogenaamde essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Fabrikanten en andere marktdeelnemers die machines binnen Europa willen verhandelen en/of gebruiken moeten aan deze eisen voldoen. Pas nadat aan alle toepasselijke producteisen van de Machinerichtlijn en eventueel andere relevante CE productvoorschriften is voldaan, kan de CE markering op de machine worden aangebracht en mag deze vrij verhandeld worden binnen de Europese Unie.

De Machinerichtlijn is van toepassing op machines, installaties, verwisselbare uitrustingsstukken, veiligheidscomponenten, hijs- en hefgereedschappen, kettingen, kabels, verwijderbare mechanische overbrengsystemen en niet-voltooide machines.

Een aantal producten zijn ook uitgesloten van de Machinerichtlijn. Hieronder vallen onder andere landbouw- en bosbouwtrekkers, schakelmaterieel en machines die worden geïnstalleerd op zeeschepen en mobiele offshore-eenheden.

Nieuwe Machineverordening

Op 14 januari 2027, de huidige Machinerichtlijn 2006/42/EG zal worden ingetrokken. Op dat moment zullen de regels uit de Verordening definitief van kracht zijn.

Machineveiligheid - Onze Expertise

Bij Certification Company werken machineveiligheid deskundigen die u volledig kunnen ontzorgen in het CE certificatietraject voor uw machine(s). Onze specialisten zijn TÜV-gecertificeerd, erkende veiligheidskundigen en kunnen zorgen voor een volledige conformiteitsbeoordeling met de Machinerichtlijn en eventueel andere toepasselijke CE productvoorschriften. Zo weet u zeker dat uw machine of installatie deskundig en onafhankelijk beoordeeld is om deze wettelijk goedgekeurd op de markt aan te kunnen bieden.

CE conformiteits-
onderzoeken

Uitvoeren van volledige CE conformiteitsonderzoeken

Classificatie

Classificatie van uw machine om vast te stellen of deze onder de werksfeer van de Machinerichtlijn valt

Risicoanalyses en risico-inventarisaties

Uitvoeren van genormaliseerde risicoanalyses en risico-inventarisaties (EN-ISO 12100:2010)

Testen en inspecteren

Uitvoeren van testen, metingen en inspecties (ook op locatie)

Gebruikershandleidingen

Controleren of opstellen van gebruikershandleidingen

Technisch Dossier

Dossiermanagement van uw Technisch Dossier

EU Conformiteitsverklaring

Opstellen van EU Conformiteitsverklaring

Advies

Advies bij het aanbrengen van de CE markering op uw machine

Zes stappen voor CE certificering van machines en installaties

01Productclassificatie

Het vaststellen of het product
binnen de Machinerichtlijn
en/of andere CE
Richtlijnen valt.

02Risicobeoordeling

Een analyse om vast te stellen welke
risico’s en essentiële gezondheids-
en veiligheidseisen van toepassing
zijn op de betreffende machine.

03Conformiteitsprocedure

Beoordeling van in stap 2
vastgestelde eisen aan de hand
van Europese geharmoniseerde
normen.

04Technisch Dossier

Het opstellen of verifiëren van het
Technisch Dossier met daarin
beschrijvingen, gebruikersinstructies en
de uitgevoerde risicobeoordelingen.

05EU Conformiteitsverklaring

Het verifiëren van certificaten en het
opstellen van de EU Conformiteitsverklaring
waaruit blijkt dat de machine/installatie
aan de CE wetgeving voldoet.

06CE markering

Instructies bij het juist
aanbrengen van de CE markering
op de machine.

    Vragen? Neem contact met ons op

    Onze Klanten

    Heeft u vragen?