Algemene Productveiligheid (overige producten)

Richtlijn Algemene Productveiligheid

Consumentenproducten die buiten de werksfeer van enig CE markeringswetgeving vallen, moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Richtlijn Algemene Productveiligheid 2001/95/EG. Deze richtlijn is van toepassing wanneer specifieke Europese regelgeving voor de veiligheid van bepaalde productcategorieën ontbreekt. Deze producten behoeven geen CE markering maar moeten wel voldoen aan de veiligheidseisen van algemene veiligheid voor consumentenproducten voordat ze op de markt van de Europese Unie ter beschikking mogen worden gesteld.

De Richtlijn Algemene Productveiligheid verplicht producenten uitsluitend veilige producten op de markt te brengen. Een product wordt verondersteld veilig te zijn, wanneer het voldoet aan relevante Europese normen. In andere gevallen wordt de productveiligheid beoordeeld aan de hand van bijvoorbeeld:

 • niet-bindende nationale normen;
 • aanbevelingen van de Europese Commissie met richtsnoeren voor de beoordeling van de productveiligheid;
 • de gedragscodes inzake productveiligheid van de betrokken sector;
 • de huidige stand van vakkennis;
 • techniek en/of de veiligheid die de consument redelijkerwijs mag verwachten.

Producenten dienen de consument informatie te verschaffen die hen in staat stelt zich een oordeel te vormen over de productveiligheid gedurende de normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksduur. Daarnaast dienen producenten passende acties te ondernemen om risico’s te voorkomen, waaronder het uit de handel nemen, het aangepast en doeltreffend waarschuwen van de consumenten en het terugroepen van desbetreffende producten.

CE markering producten

Distributeurs dienen naar hun beste vermogen bij te dragen tot de naleving van productveiligheid, door geen producten te leveren waarvan zij weten of op grond van de aan hen ter beschikking staande gegevens beroepshalve hadden moeten concluderen dat deze niet aan essentiële vereisten voldoen.

De Richtlijn Algemene Productveiligheid verplicht niet tot het aanbrengen van een CE markering of afgifte van een EG Verklaring van Overeenstemming. Fabrikanten zijn evenwel gehouden om aan de Richtlijn te voldoen. De Richtlijn is in Nederland omgezet naar Warenwetbesluit Algemene Productveiligheid.

Wat kan Certification Company voor u betekenen?

Certification Company begeleidt de volledige veiligheidskeuring conform Richtlijn Algemene Productveiligheid 2001/95/EG.

In aanvulling op een complete certificering kunt u tevens contact met ons opnemen voor:

 • Uitvoering van classificatieonderzoeken ten einde het vaststellen van de relevante eisen;
 • Het (laten) uitvoeren van product testen op basis van Europese (geharmoniseerde) normen;
 • Opstellen en beoordelen van het Technisch Dossier;
 • Opstellen en controleren van gebruikersinstructies;
 • Verifiëren en samenstellen van een Conformiteitsverklaring;

Stappenplan Algemene Productveiligheid

De Richtlijn Algemene Productveiligheid omschrijft per marktdeelnemer (fabrikant, importeur of distributeur) aan welke wettelijke verplichtingen voldaan moet worden. Onderstaand stappenplan is opgesteld vanuit de rol van de fabrikant. 

 1. Productclassificatie: Het vaststellen of het product binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn Algemene Productveiligheid valt en classificatie van het product aan de hand van vastgestelde criteria.
 2. Marktdeelnemer classificatie: Het vaststellen welke rol de marktdeelnemer binnen de Richtlijn Algemene Productveiligheid inneemt.
 3. Conformiteitsprocedure: deze kan worden onderverdeeld in een aantal subonderdelen, te weten:
  • Uitvoeren van relevante testen op basis van Europese (geharmoniseerde) normen;
  • Opstellen van procedures om de conformiteit van serieproductie te waarborgen;
  • Aanbrengen van identificatiemiddelen van het product en de marktdeelnemer;
  • Opstellen van een gebruiksaanwijzing en informatie aangaande de veiligheid;
  • Ontwikkelen van procedures voor het nemen van corrigerende maatregelen.
 1. Technisch Dossier: Het opstellen van technische documentatie (incl. een gebruiksaanwijzing) op basis waarvan de conformiteit van het product kan worden beoordeeld.
 2. Conformiteitsverklaring: Het opstellen van een Conformiteitsverklaring en verklaren dat het product voldoet aan de Richtlijn Algemene Productveiligheid. 

Let op! Stap 4 en 5 zijn niet verplicht op grond van Richtlijn Algemene Productveiligheid. Dit zijn elementen afgeleid van sectorale Richtlijnen en Verordeningen betreffende CE markering.

Onze specialisten helpen u graag verder

shutterstock_158522279

Wilt u meer weten over de algemene productcertificering?
Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten.

 +31 (0)36 202 4012
 info@certification-company.com
 Contactformulier

 

Overige


Neem contact met ons op

Voor alle onbeantwoorde vragen over de algemene productcertificering, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten door te bellen naar
+31 (0)36 202 4012 of per:


Vraag een offerte aan

Certification Company ondersteunt fabrikanten, importeurs en distributeurs bij de volledige certificering van producten. Van het begin tot aan het eind staan wij voor u klaar. Vraag nu een vrijblijvende offerte voor uw productcertificering aan.

OFFERTE AANVRAGEN


Meer weten over Algemene Productveiligheid?

Meer informatie is te vinden in onze kennisbank: