×

scroll

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Verondering 2016/425/EU

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn in de Verordening gedefinieerd als producten bestemd om door een persoon gedragen of vastgehouden te worden als bescherming tegen één of meer gevaren die een bedreiging voor zijn gezondheid en veiligheid kunnen vormen.

De PBM Verordening is niet van toepassing op:

 • beschermingsmiddelen die zijn ontworpen voor strijdkrachten of ordehandhaving;
 • beschermingsmiddelen voor zelfverdediging tegen aanvallers;
 • beschermingsmiddelen voor particuliere gebruikers tegen weersomstandigheden die niet extreem van aard zijn;
 • beschermingsmiddelen voor exclusief gebruik op zeeschepen of luchtvaartuigen;
 • helmen en vizieren voor gebruikers van twee- of driewielige motorvoertuigen.

PBM’s moeten voldoen aan essentiële veiligheidseisen en verplicht van een CE markering persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voorzien. De van toepassing zijnde eisen verschillen afhankelijk van risico’s waartegen PBM de gebruiker moeten beschermen en zijn onderverdeeld in drie categorieën:

 • Categorie I (omvat uitsluitend minimale risico’s)
 • Categorie II (alle overige risico’s dan vermeld in categorie I en III)
 • Categorie III (omvat uitsluitend hoge risico’s zoals overlijden onomkeerbare schade aan de gezondheid)

CE markering Persoonlijke Beschermingsmiddelen – Onze Expertise

Certification Company kan u volledig ontzorgen bij het verkrijgen van de CE markering op uw PBM. Onze specialisten zijn volledig op de hoogte van de eisen vanuit PBM Verordening 2016/425 en stellen samen met u het Technisch Dossier op. Voor de uitvoering van product testen werken wij louter samen met geaccrediteerde test laboratoria. Indien uw PBM in categorie II of III valt en een EU-typeonderzoek nodig is, schakelen wij namens u een Aangewezen Instantie (Notified Body) in. Zo weet u zeker dat uw PBM deskundig en onafhankelijk is beoordeeld om deze wettelijk goedgekeurd op de markt aan te kunnen bieden.

CE conformiteitstrajecten

Uitvoering van volledige CE conformiteitstrajecten.

Kwalificatie en classificatie

Kwalificatie en classificatie van uw PBM product(en).

Risicoanalyse

Uitvoeren van de risicoanalyse.

Product testen

Het (laten) uitvoeren van product testen conform Europese (geharmoniseerde) normen;

EU-typeonderzoek

Selectie en begeleiding door een Aangewezen Instantie bij uitvoering van EU-typeonderzoek.

Technisch Dossier

Opstellen en beoordelen van het Technisch Dossier.

Gebruikersinstructies

Controleren van gebruikersinstructies, markeringen en label (veiligheidsinformatie);

EU conformiteitsverklaring

Opstellen van de EU conformiteitsverklaring en instructies voor het aanbrengen van de CE markering.

Zes stappen voor CE certificering

01Productclassificatie

Het vaststellen of het product binnen het toepassingsgebied van de PBM Verordening en/of andere CE voorschriften valt.

02Risicobeoordeling

Een analyse om vast te stellen welke risico’s en essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van toepassing zijn op de PBM.

03Conformiteitsprocedure

Beoordeling van in stap 2
vastgestelde eisen aan de hand
van Europese geharmoniseerde
normen.

04Technisch Dossier

Het opstellen of verifiëren van het
Technisch Dossier.

05EU Typeonderzoek

Indienen van Technisch Dossier bij de Aangewezen Instantie ter verkrijging van EU typecertificaat.

06EU conformiteitsverklaring/
CE markering

opstellen van de EU conformiteitsverklaring en verstrekken van instructies voor het aanbrengen van de CE markering.

  Vragen? Neem contact met ons op

  Onze Klanten

  Heeft u vragen?