CE markering Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PPE/PBM)

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Verondering 2016/425/EU

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pmb’s) zijn in de Richtlijn gedefinieerd als producten bestemd om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen één of meer gevaren die een bedreiging voor zijn gezondheid en zijn veiligheid kunnen vormen.

Als beschermingsmiddelen worden ook beschouwd:

 • een geheel dat is samengesteld uit verscheidene uitrustingsstukken of -middelen die door de fabrikant onderling zijn verbonden om een persoon te beschermen tegen één of meer, mogelijk gelijktijdig optredende gevaren;
 • een uitrustingsstuk of beschermingsmiddel dat verbonden is met een niet-beschermende persoonlijke uitrusting die door een persoon wordt gedragen of vastgehouden voor het bedrijven van een bepaalde activiteit;
 • verwisselbare onderdelen van een beschermingsmiddel die voor de goede werking ervan onontbeerlijk zijn, en die uitsluitend voor dat beschermingsmiddel worden gebruikt.

Bijlage II van de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen bevat essentiële veiligheidseisen waar een beschermingsmiddel aan moet voldoen. Afhankelijk van de toepassing, dient een beschermingsmiddel de gebruiker te beschermen tegen lawaai, trillingen, besmettingen en elektriciteit.

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan essentiële veiligheidseisen en verplicht van een CE markering persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voorzien.  De van toepassing zijnde eisen verschillen afhankelijk van de classificatie van het persoonlijke beschermingsmiddel. De PBM’s worden onderverdeeld in:

 • Eenvoudig ontwerp (bijvoorbeeld tuinhandschoenen)
 • Noch eenvoud, noch complex
 • Complex ontwerp (bijvoorbeeld ademhalingsapparatuur)

De classificatie van persoonlijke beschermingsmiddel gebeurt overeenkomstig de Persoonlijke Beschermingsmiddelen Verordening en bijbehorende Richtsnoer. De te volgen conformiteitsprocedure verschilt afhankelijk van de classificatie van het product in kwestie.Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Door het aanbrengen van de CE markering op persoonlijke beschermingsmiddelen verklaart de fabrikant of importeur dat zijn product aan de essentiële eisen van Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen 89/686/EEG voldoet. Persoonlijke Beschermingsmiddelen met een CE markering mogen in de hele Europese Economische Ruimte vrij verhandeld worden.

De Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen is niet van toepassing op:

 • beschermingsmiddelen die zijn ontworpen voor de strijdkrachten of de ordehandhaving;
 • beschermingsmiddelen voor zelfverdediging tegen aanvallers;
 • beschermingsmiddelen die zijn ontworpen voor particuliere gebruikers als bescherming tegen bepaalde weersomstandigheden, vocht, water en hitte;
 • beschermingsmiddelen die zijn ontworpen voor reddingsoperaties op schepen of luchtvaartuigen;
 • helmen en vizieren voor gebruikers van twee- of driewielige motorvoertuigen.

Wat kan Certification Company voor u betekenen?

Certification Company begeleidt de volledige CE markering persoonlijke beschermingsmiddelen conform de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen 2016/425/EU.

In aanvulling op een complete CE certificering persoonlijke beschermingsmiddelen kunt u tevens contact met ons opnemen voor:

 • Uitvoering van classificatieonderzoeken ten einde het vaststellen van relevante eisen;
 • Uitvoeren van risico analyses in overeenstemming met de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen;
 • Het (laten) uitvoeren van product conformiteitstesten op basis van Europese (geharmoniseerde) normen;
 • Selectie en begeleiding bij een Aangewezen Instantie, indien van toepassing;
 • Opstellen en beoordelen van het Technisch Dossier;
 • Opstellen en controleren van gebruikersinstructies en etiketten;
 • Verifiëren en samenstellen van een EU Conformiteitsverklaring;
 • Instructies bij het aanbrengen van de CE markering op persoonlijke beschermingsmiddelen;

Stappenplan CE markering persoonlijke beschermingsmiddelen

De Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen omschrijft aan welke wettelijke verplichtingen voldaan moet worden. Onderstaand stappenplan is opgesteld vanuit de rol van de fabrikant.

 1. Productclassificatie: Het vaststellen of het product binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen valt en classificatie van persoonlijke beschermingsmiddelen aan de hand van vastgestelde criteria.
 2. Marktdeelnemer classificatie: Het vaststellen welke rol de marktdeelnemer binnen de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen inneemt.
 3. Conformiteitsprocedure: deze kan worden onderverdeeld in een aantal subonderdelen, te weten:
  • uitvoeren van product testen op basis van Europese (geharmoniseerde) normen;
  • opstellen van procedures om de conformiteit van serieproductie te waarborgen;
  • Aanbrengen van identificatiemiddelen van het product en de marktdeelnemer;
  • Opstellen van een en informatie aangaande de veiligheid;
  • Ontwikkelen van procedures voor het nemen van corrigerende maatregelen.
 1. Technisch Dossier: Het opstellen van technische documentatie (incl. een gebruiksaanwijzing) op basis waarvan de conformiteit van het product kan worden beoordeeld.
 2. EU Conformiteitsverklaring: Het opstellen van de EU Conformiteitsverklaring en verklaren dat het product voldoet aan de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen.
 3. CE markering: Zodra het product in overeenstemming is met de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen, inclusief de bijbehorende normen, zal de CE markering op de persoonlijke beschermingsmiddelen worden aangebracht.

Onze specialisten helpen u graag verder

shutterstock_158522279

Wilt u meer weten over de CE markering op beschremingsmiddelen?
Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten.

 +31 (0)36 202 4012
 info@certification-company.com
 Contactformulier

ce markering beschermingsmiddelen


Neem contact met ons op

Voor alle onbeantwoorde vragen over de CE markering persoonlijke beschermingsmiddelen, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten door te bellen naar +31 (0)36 202 4012 of per:


Vraag een offerte aan

Certification Company ondersteunt fabrikanten, importeurs en distributeurs bij de volledige CE certificering van persoonlijke beschermingsmiddelen. Van het begin tot aan het eind staan wij voor u klaar. Vraag nu een vrijblijvende offerte voor uw CE Certificering aan.

OFFERTE AANVRAGEN