CE markering Radioapparatuur (RED)

De Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU (voorheen: 1999/9/EG)

De Richtlijn Radioapparatuur is van toepassing op elektrische of elektronische producten welke doelbewust radiogolven uitzenden en/of ontvangen. Voorbeelden van radioapparatuur zijn televisies, mobiele telefoons, draadloze bluetooth en wifi-apparatuur en Internet of Things (IoT) apparatuur.

Radioapparatuur moet zo zijn geconstrueerd dat deze:

 • voldoet aan de doelstellingen van de Laagspanningsrichtlijn, echter zonder toepassing van de spanningsgrens;
 • een passend niveau van elektromagnetische comptabiliteit zoals beschreven in de EMC Richtlijn met zich meedraagt;
 • een effectief alsmede een efficiënt gebruik van het radiospectrum ondersteunt.

ce markering RadioapparatuurVoor bepaalde radioapparatuur stelt de Richtlijn aanvullende eisen. Het gaat bijvoorbeeld om universele laders, apparatuur welke beveiligingen om de bescherming van persoonsgegevens en privacy bevat en apparatuur welke de toegang tot nooddiensten waarborgt. De aanvullende eisen worden (in de nabije toekomst) door de Europese Commissie vastgesteld.

Door het aanbrengen van de CE markering op radioapparatuur verklaart de fabrikant of importeur dat zijn product aan de essentiële eisen van Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU voldoet. Radioapparatuur met een CE markering mag in de hele Europese Economische Ruimte vrij verhandeld worden.

De Richtlijn Radioapparatuur is niet van toepassing op:

 • door radioamateurs gebruikte radioapparatuur;
 • Uitrusting van zeeschepen vorm (zie daarvoor Richtlijn 2014/90/EU);
 • Luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken (zie daarvoor Verordening (EG) nr. 216/2008);
 • Voor vakmensen gebouwde evaluatiekits;
 • Radioapparatuur welke betrekking heeft op de openbare veiligheid, defensie en de staatsveiligheid.

Wat kan Certification Company voor u betekenen?

Certification Company begeleidt de volledige CE markering radio apparatuur conform de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU.

In aanvulling op een complete RED CE Certificering kunt u tevens contact met ons opnemen voor:

 • Uitvoering van classificatieonderzoeken ten einde het vaststellen van de relevante eisen;
 • Het (laten) uitvoeren van product conformiteitstesten op basis van Europese (geharmoniseerde) normen;
 • Selectie en begeleiding bij een Aangewezen Instantie, indien van toepassing
 • Opstellen en beoordelen van het Technisch Dossier;
 • Opstellen en controleren van gebruikersinstructies;
 • Verifiëren en samenstellen van een EU Conformiteitsverklaring;
 • Instructies bij het aanbrengen van de CE markering op radioapparatuur;

Stappenplan CE markering radioapparatuur (RED)

De Richtlijn Radioapparatuur omschrijft per marktdeelnemer (fabrikant, importeur of distributeur) aan welke wettelijke verplichtingen voldaan moet worden. Onderstaand stappenplan beschrijft het proces vanuit de rol van de fabrikant.

 1. Productclassificatie: Het vaststellen of het product binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn Radioapparatuur valt en classificatie van radioapparatuur aan de hand van vastgestelde criteria.
 2. Marktdeelnemer classificatie: Het vaststellen welke rol de marktdeelnemer binnen de Richtlijn Radioapparatuur inneemt.
 3. Conformiteitsprocedure: Onder te verdelen in de volgende subonderdelen:
  • Uitvoeren van product testen op basis van Europese (geharmoniseerde) normen;
  • Opstellen van procedures om de conformiteit van serieproductie te waarborgen;
  • Aanbrengen van identificatiemiddelen van het product en de marktdeelnemer;
  • Opstellen van een gebruiksaanwijzing en informatie aangaande de veiligheid;
  • Ontwikkelen van procedures voor het nemen van corrigerende maatregelen.
 1. Technisch Dossier: Het opstellen van technische documentatie (incl. een gebruiksaanwijzing) op basis waarvan de conformiteit van het product kan worden beoordeeld.
 2. EU Conformiteitsverklaring: Het opstellen van de EU Conformiteitsverklaring en verklaren dat het product voldoet aan de Richtlijn Radioapparatuur.
 3. CE markering: Zodra het product in overeenstemming is met de Richtlijn Radioapparatuur bijbehorende normen, zal de CE markering op de radioapparatuur worden aangebracht.

Onze specialisten helpen u graag verder

shutterstock_158522279

Wilt u meer weten over de CE markering?
Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten.

 +31 (0)36 202 4012
 info@certification-company.com
 Contactformulier

ce markering radioapparatuur


Neem contact met ons op

Voor alle onbeantwoorde vragen over de CE markering radioapparatuur, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten door te bellen naar
+31 (0)36 202 4012 of per:


Vraag een offerte aan

Certification Company ondersteunt fabrikanten, importeurs en distributeurs bij de volledige CE certificering van radioapparatuur. Van het begin tot aan het eind staan wij voor u klaar. Vraag nu een vrijblijvende offerte voor uw CE Certificering aan.

OFFERTE AANVRAGEN