×

scroll

De Richtlijn Radioapparatuur (RED) 2014/53/EU

De Richtlijn Radioapparatuur is van toepassing op elektrische of elektronische producten welke doelbewust radiogolven uitzenden en/of ontvangen. Voorbeelden van radioapparatuur zijn televisies, mobiele telefoons, draadloze bluetooth en wifi-apparatuur en Internet of Things (IoT) apparatuur.

Radioapparatuur moet zo zijn geconstrueerd dat deze:

 • De bescherming van de gezondheid en de veiligheid van personen en huisdieren – inclusief de doelstelling van de Laagspanningsrichtlijn – waarborgt;
 • Een passend niveau van elektromagnetische comptabiliteit zoals beschreven in de EMC Richtlijn met zich meedraagt;
 • Een effectief alsmede een efficiënt gebruik van het radiospectrum ondersteunt.

De Richtlijn Radioapparatuur is niet van toepassing op:

 • door radioamateurs gebruikte apparatuur, die niet op de markt komen;
 • apparatuur voor de uitrusting van zeeschepen, vallend onder Richtlijn 2014/90/EU;
 • producten voor de luchtvaart die vallen onder Verordening (EG) Nr. 216/2008;
 • op maat gebouwde evaluatiekits die professionals gebruiken voor R&D-doelen;
 • apparatuur gebruikt voor openbare veiligheid, defensie en staatsveiligheid.

CE markering Radioapparatuur (RED) - Onze Expertise

Certification Company kan u volledig ontzorgen bij het verkrijgen van de CE markering op uw radioapparatuur. Onze specialisten zijn volledig op de hoogte van de eisen vanuit de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU en stellen samen met u het Technisch Dossier op. De meeste testen (elektrische veiligheid en EMC) kunnen wij in-house uitvoeren. Overige testen kunnen in geaccrediteerde test laboratoria worden uitgevoerd. Indien voor uw radioapparatuur een EU-typeonderzoek nodig is, schakelen wij namens u een Aangewezen Instantie (Notified Body) in. Zo weet u zeker dat uw radioapparatuur deskundig en onafhankelijk is beoordeeld en dat deze wettelijk goedgekeurd op de markt kan worden aangeboden.

CE conformiteitstrajecten

Uitvoering van volledige CE conformiteitstrajecten.

Kwalificatie en classificatie

Kwalificatie en classificatie van uw radioapparatuur.

Product testen

Het (laten) uitvoeren van producttesten conform Europese (geharmoniseerde) normen.

EU-typeonderzoek

Selectie van en begeleiding door een Aangewezen Instantie bij uitvoering van EU-typeonderzoek.

Technisch Dossier

Opstellen en beoordelen van het Technisch Dossier.

Gebruikersinstructies

Controleren van gebruikersinstructies, markeringen en label (veiligheidsinformatie).

EU conformiteitsverklaring

Opstellen van de EU conformiteitsverklaring en instructies voor het aanbrengen van de CE markering.

Zes stappen voor CE certificering

01Productclassificatie

Het vaststellen of het product binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn Radioapparatuur (RED) en/of andere CE productvoorschriften valt.

02Risicobeoordeling

Een analyse om vast te stellen welke risico’s en essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van toepassing zijn op uw radioapparatuur.

03Conformiteitsprocedure

Beoordeling van in stap 2 vastgestelde eisen aan de hand van Europese geharmoniseerde of ETIS normen, inclusief producttesten.

04Technisch Dossier

Het opstellen of verifiëren van technische documentatie, met inbegrip van markeringen, gebruikersinstructies en labels.

05EU Conformiteitsverklaring

Het opstellen van de EU conformiteitsverklaring waaruit blijkt dat het product aan de CE productvoorschriften voldoet.

06CE markering

Instructies voor het aanbrengen van de CE markering conform de eisen van de Richtlijn Radioapparatuur.

  Vragen? Neem contact met ons op

  Onze Klanten

  Heeft u vragen?