CE markering RoHS

De RoHS Richtlijn 2011/65/EU

Elektrische en elektronische apparatuur bestemd voor huishoudelijk gebruik, medische hulpmiddelen of in sommige gevallen apparatuur bestemd voor industrieel gebruik, moeten voldoen aan de eisen van de RoHS Richtlijn 2011/65/EU en verplicht een CE markering dragen. De RoHS Richtlijn stelt limieten aan de gebruik van lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, PBB en PBDE’s in elektrische en elektronische apparatuur.

Onder ‘elektrische en elektronische apparatuur’ wordt verstaan: apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te kunnen werken met een spanning van maximaal 1 000 volt bij wisselstroom en 1 500 volt bij gelijkstroom.

richtlijn rohs

RoHS is een Engelse afkorting en staat voor Restriction of Hazardous Substances.

Door het aanbrengen van de CE markering op elektrische en elektronische apparatuur verklaart de fabrikant of importeur dat zijn product aan de essentiële eisen van de RoHS Richtlijn 2011/65/EU voldoet. Producten met een CE markering en een RoHS certificaat mogen in de hele Europese Economische Ruimte vrij verhandeld worden.

De RoHS Richtlijn is niet van toepassing op:

 • Apparatuur die nodig is voor de bescherming van de beveiliging van de EU lidstaten, met inbegrip van wapens, munitie en oorlogsmateriaal
 • Apparatuur die is ontworpen om de ruimte ingestuurd te worden;
 • Apparatuur die speciaal ontworpen is, en geïnstalleerd moet worden, als deel van een ander soort apparatuur die uitgesloten is of niet binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn valt;
 • Grote, niet verplaatsbare industriële installaties;
 • Grote vaste installaties;
 • Vervoermiddelen voor personen of goederen, met uitzondering van elektrische tweewielers zonder typegoedkeuring;
 • Niet voor de weg bestemde en uitsluitend voor beroepsmatig gebruik beschikbaar gestelde mobiele machines;
 • Actieve, implanteerbare medische hulpmiddelen;
 • Fotovoltaïsche panelen die bestemd zijn voor gebruik in een systeem dat door vakmensen is ontworpen, gemonteerd en geïnstalleerd voor permanent gebruik op een bepaalde plaats;
 • Apparatuur die speciaal is ontworpen uitsluitend voor doeleinden van onderzoek en ontwikkeling.

Wat kan Certification Company voor u betekenen?

Certification Company begeleidt de volledige CE markering RoHS conform de RoHS Richtlijn 2011/65/EU. In aanvulling op een complete RoHS CE certificering kunt u tevens contact met ons opnemen voor:

 • Vaststellen van hoeveelheid (gevaarlijke) stoffen in een apparaat middels een Material Safety Data Sheet (MSDS)
 • Het (laten) uitvoeren van RoHS testen ten einde de hoeveelheid (gevaarlijke) stoffen in een apparaat vast te stellen;
 • Opstellen en beoordelen van het Technisch Dossier;
 • Verifiëren en samenstellen van EU/RoHS Conformiteitsverklaring;
 • Instructies bij het aanbrengen van de CE markering op elektrisch en elektronische producten.

Stappenplan CE markering elektrische en elektronische producten (RoHS)

De RoHS Richtlijn omschrijft per marktdeelnemer (fabrikant, importeur of distributeur) aan welke wettelijke verplichtingen voldaan moet worden. Onderstaand stappenplan is opgesteld vanuit de rol van de fabrikant.

 1. Productclassificatie: Het vaststellen of het product binnen het toepassingsgebied van de RoHS Richtlijn valt.
 2. Marktdeelnemer classificatie: De rol van de marktdeelnemer binnen de RoHS richtlijn vaststellen.
 3. Conformiteitsprocedure: De procedure bestaat uit een aantal onderdelen te weten:
  • Uitvoeren van RoHS metingen aan de hand van RoHS normen;
  • Opstellen van procedures om de conformiteit van serieproductie te waarborgen;
  • Aanbrengen van identificatiemiddelen van het product en de marktdeelnemer;
  • Ontwikkelen van procedures voor het nemen van corrigerende maatregelen;
  • Afgifte van een RoHS verklaring.
 1. Technisch Dossier: Het opstellen van technische documentatie op basis waarvan de conformiteit van het product kan worden beoordeeld.
 2. EU Conformiteitsverklaring: Het opstellen van het RoHS certificaat en verklaren dat het product voldoet aan de RoHS Richtlijn (en eventuele overige CE harmonisatiewetgeving).
 3. CE markering: Zodra het product in overeenstemming is met de RoHs Richtlijn en de bijbehorende RoHs normen, zal de CE markering op de elektrische en elektronische apparatuur worden aangebracht.

Onze specialisten helpen u graag verder

shutterstock_158522279

Wilt u meer weten over de CE markering?
Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten.

 +31 (0)36 202 4012
 info@certification-company.com
 Contactformulier

ce markering RoHS


Neem contact met ons op

Voor alle onbeantwoorde vragen over de CE markering RoHS voor elektrische en elektronische producten, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten door te bellen naar +31 (0)36 202 4012 of per:


Vraag een offerte aan

Certification Company ondersteunt fabrikanten, importeurs en distributeurs bij de volledige CE certificering van RoHS. Van het begin tot aan het eind staan wij voor u klaar. Vraag nu een vrijblijvende offerte voor uw CE Certificering aan.

OFFERTE AANVRAGEN


Meer weten over de RoHS Richtlijn 2011/65/EU?

Meer informatie is te vinden in onze kennisbank: