×

scroll

De RoHS Richtlijn 2011/65/EU

Fabrikanten, importeurs en distributeurs die elektrische en elektronische apparaten binnen Europa willen verhandelen en/of gebruiken vallen mogelijk binnen de werksfeer van de RoHS Richtlijn 2011/65/EU.

RoHS is een Engelse afkorting en staat voor Restriction of Hazardous Substances. De RoHS Richtlijn stelt limieten aan de gebruik van lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, PBB en PBDE’s in elektrische en elektronische apparatuur.

Elektrische en elektronische apparatuur bestemd voor huishoudelijk gebruik, medische hulpmiddelen of in sommige gevallen apparatuur bestemd voor industrieel gebruik, moeten voldoen aan de eisen van de RoHS Richtlijn 2011/65/EU en van een CE markering alsmede een EU Conformiteitsverklaring worden voorzien.

Onder ‘elektrische en elektronische apparatuur’ wordt verstaan: apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te kunnen werken met een spanning van maximaal 1 000 volt bij wisselstroom en 1 500 volt bij gelijkstroom.

Pas nadat aantoonbaar is dat de elektrische en/of elektronische producten binnen de getolereerde maximumconcentraties vallen voor de stoffen waarvoor de beperking van toepassing en zo nodig is voldaan aan andere relevante CE productvoorschriften kan de CE markering op het product worden aangebracht en mag deze vrij verhandeld worden binnen de Europese Unie. De fabrikant of diens gemachtigde stelt in zulke gevallen een EU conformiteitsverklaring op.

RoHS - Onze Expertise

De deskundige engineers van Certification Company hebben alle expertise op het gebied van de RoHS Richtlijn om u volledig kunnen ontzorgen in het CE certificatietraject voor uw elektrische en elektronische apparaten. Onze specialisten zijn TÜV-gecertificeerd, erkende veiligheidskundigen en kunnen zorgen voor een volledige conformiteitsbeoordeling met de RoHS Richtlijn en eventueel andere toepasselijke CE productvoorschriften. Zo weet u zeker dat uw product deskundig en onafhankelijk beoordeeld is om deze wettelijk goedgekeurd op de markt aan te kunnen bieden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Uitvoeren van volledige CE conformiteitsonderzoeken;
 • Classificatie van uw elektrisch en elektronische apparat om vast te stellen of deze onder de werksfeer van de RoHS Richtlijn valt;
 • Uitvoeren van metingen op homogene materialen om vast te kunnen stellen dat deze binnen de geldende maximale toleranties valt voor de stoffen waarvoor een beperking geld;
 • Uitvoeren van documentatieonderzoeken om de overeenstemming met de RoHS Richtlijn vast te kunnen stellen;
 • Dossiermanagement voor uw Technisch Dossier;
 • Opstellen van EU Conformiteitsverklaring;
 • Advies bij het aanbrengen van de CE markering.

Zes stappen voor CE certificering

01Productclassificatie

Het vaststellen of het product binnen de RoHS Richtlijn en/of andere CE Richtlijnen.

02Conformiteitsprocedure

Beoordeling door middel van metingen en/of een documentatieonderzoek om vast te stellen dat het product binnen de geldende maximale toleranties valt voor de stoffen waarvoor een beperking geld

03Technisch Dossier

Het opstellen of verifiëren van het Technisch Dossier met daarin technische beschrijving en meet- en evaluatieverslagen.

04EU Conformiteitsverklaring

Het opstellen de EU Conformiteitsverklaring waaruit blijkt dat het product aan de CE productvoorschriften voldoet.

05CE markering

Instructies bij het juist aanbrengen van de CE markering

06

  Neem contact met ons op

  Onze Klanten

  Heeft u vragen?