×

scroll

De Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG

Al het speelgoed dat binnen de Europese Unie verhandeld wordt moet voldoen aan Europese productvoorschriften. Deze eisen vloeien voort uit de Europese Speelgoedrichtlijn. Fabrikanten, importeurs en distributeurs van speelgoedproducten moeten zich houden aan de voorschriften van de Speelgoedrichtlijn. Onder speelgoed wordt verstaan: producten die, al dan niet uitsluitend, ontworpen of bestemd zijn om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het spelen te worden gebruikt. Uitgesloten van de Speelgoedrichtlijn zijn onder andere: speeltoestellen voor openbaar gebruik, sportartikelen voor kinderen tot 20 kg, puzzels van meer dan 500 stukjes en decoratieve voorwerpen voor feesten en festiviteiten.

Speelgoed dat in de handel wordt gebracht dient te voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van de Speelgoedrichtlijn. De eisen hebben betrekking op fysische, mechanische, chemische en elektrische eigenschappen van speelgoed. Daarnaast stelt de Speelgoedrichtlijn eisen aan ontvlambaarheid, hygiëne en (voor zover van toepassing) radioactiviteit van speelgoed. Pas nadat aan alle toepasselijke producteisen is voldaan van de Speelgoedrichtlijn en eventueel andere relevante CE productvoorschriften kan de CE markering op het speelgoed worden aangebracht en mag dit vrij verhandeld worden binnen de Europese Unie.

Speelgoedveiligheid - Onze Expertise

Bij Certification Company werken productveiligheidsdeskundigen die u volledig kunnen ontzorgen in het CE certificatietraject voor uw speelgoedproducten. Onze specialisten zijn TÜV-gecertificeerd, erkende veiligheidskundigen en kunnen zorgen voor een volledige conformiteitsbeoordeling met de Speelgoedrichtlijn en eventueel andere toepasselijke CE productvoorschriften. Zo weet u zeker dat uw speelgoed deskundig en onafhankelijk beoordeeld is om dit wettelijk goedgekeurd op de markt aan te kunnen bieden.

CE conformiteitsonderzoeken

Uitvoeren van volledige CE conformiteitsonderzoeken

Classificatie

Classificatie van uw product om vast te stellen of dit onder de werksfeer van de Speelgoedrichtlijn valt

Risico inventarisatie

Uitvoeren van risico inventarisatie

Producttesten

Uitvoeren van producttesten aan de hand van Europese geharmoniseerde normen o.a. EN 71-1, EN 71-2 & EN 71-3

Gebruikershandleidingen

Controleren of opstellen van gebruikershandleidingen

Veiligheidssymbolen en veiligheidswaarschuwingen

Controle en verificatie van veiligheidssymbolen en veiligheidswaarschuwingen

Technisch Dossier

Dossiermanagement van uw Technisch Dossier

EU Conformiteitsverklaring

Opstellen van EU Conformiteitsverklaring

Advies

Advies bij het aanbrengen van de CE markering op uw machine

Zes stappen voor CE certificering

01Productclassificatie

Het vaststellen of het product
binnen de Speelgoedrichtlijn
en/of andere CE
Richtlijnen valt.

02Risicobeoordeling

Een analyse om vast te stellen welke
risico’s en essentiële gezondheids-
en veiligheidseisen van toepassing
zijn op de betreffende speelgoed.

03Conformiteitsprocedure

Uitvoeren van producttesten aan de hand van de Europese normen o.a. EN 71-1, EN 71-2 & EN 71-3 en controle van de waarschuwingen en veiligheidssymbolen.

04Technisch Dossier

Het opstellen of verifiëren van het
Technisch Dossier met daarin
beschrijvingen, gebruikersinstructies en
de uitgevoerde risicobeoordelingen.

05EU Conformiteitsverklaring

Het verifiëren van certificaten en het
opstellen van de EU Conformiteitsverklaring
waaruit blijkt dat het product
aan de CE wetgeving voldoet.

06CE markering

Instructies bij het juist
aanbrengen van de CE markering
op het speelgoed.

    Vragen? Neem contact met ons op

    Onze Klanten

    Heeft u vragen?