CE Markering Speelgoed

De Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG

Let op! De CE markering is geen keurmerk voor speelgoed, maar een wettelijke conformiteitsmarkering waar de marktdeelnemers bij het in de handel brengen van speelgoed aan moeten voldoen. De termen CE markering, CE keurmerk of CE certificering worden vaak door elkaar gebruikt.

De Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG gaat over de veiligheid van speelgoed. Onder speelgoed wordt verstaan: producten die, al dan niet uitsluitend, ontworpen of bestemd zijn om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het spelen te worden gebruikt.

ce markering spelgoed

Speelgoed dat in de handel wordt gebracht dient te voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van de Speelgoedrichtlijn. De eisen hebben betrekking op fysische, mechanische, chemische en elektrische eigenschappen van speelgoed. Daarnaast stelt de Speelgoedrichtlijn eisen aan ontvlambaarheid, hygiëne en (voor zover van toepassing) radioactiviteit van speelgoed.

Door het aanbrengen van de CE markering op speelgoed verklaart de fabrikant of importeur dat zijn product aan de essentiële eisen van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG voldoet. Speelgoed met een CE markering mag in de hele Europese Economische Ruimte vrij verhandeld worden.

Een aantal producten zijn volgends de Speelgoedrichtlijn geen speelgoed. Dat zijn onder andere:

 • Voor openbaar gebruik bestemde (automatische) speeltoestellen en speeltuinen;
 • Speelgoedvoertuigen met verbrandingsmotor;
 • Speelgoedstoommachines;
 • Slingers en katapulten;
 • Decoratieve voorwerpen voor feesten en festiviteiten;
 • Producten voor verzamelaars, mits op het product of verpakking staat aangegeven dat het bestemd is voor verzamelaars van 14 jaar en ouder;
 • Sportartikelen bestemd voor kinderen met een lichaamsgewicht van meer dan 20 kg;
 • Puzzels van meer dan 500 stukjes.

Wat kan Certification Company voor u betekenen?

Certification Company begeleidt de volledige CE markering speelgoed conform de Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG.

In aanvulling op een complete CE Certificering kunt u tevens contact met ons opnemen voor:

 • Uitvoering van classificatieonderzoeken ten einde het vaststellen van de relevante eisen;
 • Het (laten) uitvoeren van speelgoed testen op basis van Europese (geharmoniseerde) normen;
 • Opstellen en beoordelen van het Technisch Dossier;
 • Opstellen en controleren van gebruikersinstructies;
 • Verifiëren en samenstellen van een EU Conformiteitsverklaring;
 • Instructies bij het aanbrengen van de CE markering op speelgoed.

Stappenplan CE markering speelgoed

De Speelgoedrichtlijn omschrijft per marktdeelnemer (fabrikant, importeur of distributeur) aan welke wettelijke verplichtingen voldaan moet worden. Onderstaand stappenplan is opgesteld vanuit de rol van de fabrikant.

 1. Productclassificatie: Het vaststellen of het product binnen het toepassingsgebied van de Speelgoedrichtlijn valt en classificatie van speelgoed aan de hand van vastgestelde criteria.
 2. Marktdeelnemer classificatie: Het vaststellen welke rol de marktdeelnemer binnen de Speelgoedrichtlijn inneemt.
 3. Conformiteitsprocedure: deze kan worden onderverdeeld in een aantal subonderdelen, te weten:
  • Uitvoeren van speelgoed testen op basis van Europese (geharmoniseerde) normen;
  • Opstellen van procedures om de conformiteit van serieproductie te waarborgen;
  • Aanbrengen van identificatiemiddelen van het product en de marktdeelnemer;
  • Opstellen van een gebruiksaanwijzing en informatie aangaande de veiligheid;
  • Ontwikkelen van procedures voor het nemen van corrigerende maatregelen.
 1. Technisch Dossier: Het opstellen van technische documentatie (incl. een gebruiksaanwijzing) op basis waarvan de conformiteit van het product kan worden beoordeeld.
 2. EU Conformiteitsverklaring: Het opstellen van de EU Conformiteitsverklaring en verklaren dat het product voldoet aan de Speelgoedrichtlijn.
 3. CE markering: Zodra het product in overeenstemming is met de Speelgoedrichtlijn bijbehorende normen, zal de CE markering op het speelgoed worden aangebracht.

Onze specialisten helpen u graag verder

shutterstock_158522279

Wilt u meer weten over de CE markering?
Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten.

 +31 (0)36 202 4012
 info@certification-company.com
 Contactformulier

ce markering speelgoed


Neem contact met ons op

Voor alle onbeantwoorde vragen over de CE markering speelgoed, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten door te bellen naar +31 (0)36 202 4012 of per:


Vraag een offerte aan

Certification Company ondersteunt fabrikanten, importeurs en distributeurs bij de volledige CE certificering van speelgoed. Van het begin tot aan het eind staan wij voor u klaar. Vraag nu een vrijblijvende offerte voor uw CE certificering aan.

OFFERTE AANVRAGEN


Meer weten over de Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG?

Meer informatie is te vinden in onze kennisbank: