×

Europese Gemachtigde

Wat is een Europees Gemachtigde?

De Europees Gemachtigde is een natuurlijk- of een rechtspersoon en treedt namens de fabrikant op in het kader van CE wetgeving. Ongeacht of een fabrikant al dan niet in EU is gevestigd, kan hij een Europees Gemachtigde benoemen om namens hem bepaalde CE wetgevingstaken uit te voeren. Fabrikanten van medische hulpmiddelen zijn overigens verplicht om een gemachtigde aan te wijzen. De gemachtigde zelf moet in de EU zijn gevestigd.

De fabrikanten hebben veel baat om een Europees Gemachtigde aan te stellen. De Europees Gemachtigde treedt namens de fabrikant op en kan de volgende taken ten uitvoer brengen:

 • de CE-markering (en waar nodig andere markeringen) en het nummer van de Aangemelde Instantie op het product aanbrengen;
 • de EG Verklaring van Overeenstemming opstellen;
 • de verklaring en de Technische Documentatie ter beschikking houden van de nationale toezichtautoriteiten en hen desgevraagd medewerking verlenen;
 • de bevoegde nationale autoriteit, wanneer deze een met redenen omkleed verzoek daartoe indient, alle informatie en documentatie verstrekken voor zover nodig om de conformiteit van het product aan te tonen;
 • op verzoek van de bevoegde nationale autoriteiten medewerking verlenen aan eventuele maatregelen waarmee de risico’s worden weggenomen.

Wat bieden wij?

Certification Company kan formeel worden aangesteld als de Europees Gemachtigde voor uw product(en). Met onze omvangrijke kennis en expertise op het gebied van Europese (CE) wetgeving kunnen onze compliance deskundigen een groot gedeelte van uw verantwoordelijkheden op zich nemen, zodat u de focus kunt leggen op uw kerntaken.

Certification Company biedt een modern en flexibel systeem aan voor de diensten van Europees Gemachtigde:

 • Wij stellen de voorwaarden vast in een overzichtelijk en begrijpbare overeenkomst;
 • Onze overeenkomsten zijn opzegbaar per kwartaal;
 • Aansluitend op de diensten van Europees Gemachtigde stellen onze compliance deskundigen geheel kosteloos een geheimhoudingsovereenkomst op om te garanderen dat uw juridische eigendommen bij ons in goede handen zijn.

Indien u voor Certification Company als uw gemachtigde kiest dan bieden wij de navolgende diensten aan:

 • Compleet pakket van Europees Gemachtigde dienstverlening;
 • Wij fungeren namens u als primair contactpersoon met alle nationale toezichtinstanties van de Europese Unie;
 • U kunt gebruik maken van van ons handelsnaam en handelslogo op uw product en meegeleverde documentatie om ons te identificeren als de officiële Europees Gemachtigde van uw product(en);
 • Wij stellen geheel kosteloos een geheimhoudingsovereenkomst voor u op om uw juridische eigendommen te beschermen;
 • Voordelige cluster mogelijkheden indien er meerdere producten en/of modellen zijn;
 • Opzegbaar per kwartaal;
 • Ruime kortingen voor langere termijn overeenkomsten.

Wat zijn de kosten voor het aanwijzen van Certification Company als Europees Gemachtigde?

Onze tariefstructuur bestaat uit:

 • Honorarium per kwartaal of per jaar naar verzoek van de aanvrager
 • Gegarandeerd géén extra of onvoorziene kosten

  Neem contact met ons op

  Heeft u meer vragen?

  Onze specialisten helpen u graag verder