×

Markttoezicht

Indien uw onderneming in aanraking is gekomen met een van de vele toezichthouders die toezien op productcertificering, dan is Certification Company uw eerste aanspreekpunt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen uw onderneming volledig begeleiden en ondersteuning in het kader van handhavingsverzoeken, (on)aangekondigde inspecties, boeterapporten en overige vraagstukken in het kader van toezicht & naleving.

Onze juridische specialisten kunnen uw positie als marktdeelnemer heel precies in kaart brengen en namens u de correspondentie met de markttoezichthouder voeren. Ons insteek is altijd het vinden van pragmatische oplossingen, waarbij er invulling wordt gegeven aan de verplichtingen uit de wet enerzijds, en uw positie en individuele situatie anderzijds.

Door helder en duidelijk via ons te communiceren met de toezichthouders, laat u zien dat de gevolgen van een inspectie serieus tot u neemt, en eventuele hiaten met ons als experts aan het oplossen bent. Eventuele vervolgacties (zoals het uitvoeren van aanvullende conformitietstesten, of het controleren van beschikbare technische documentatie) kunt u direct bij ons neerleggen, waardoor u maar met een partij te maken heeft.

    Vragen? Neem contact met ons op

    Heeft u meer vragen?

    Onze specialisten helpen u graag verder