×

Markttoegang tot Canada

Industriële producten en producten die als arbeidsmiddel gebruikt worden in een werk- of professionele omgeving vallen onder de Canadian Centre for Occupational Health and Safety (OSHA/CCOHS). Consumentenproducten vallen onder de Canada Consumer Product Safety Act (CCPSA). Vrijwillige productnormen worden opgesteld door partijen zoals de Canadian Standards Association (CSA).

Is CSA certificering verplicht in Canada?

Het plaatsen van een CSA markering is géén verplichting in de Canada. CSA wordt veelal verward als de equivalent van wat in de Europese Unie de CE-markering is. CSA is echter geen wettelijk verplichte markering maar een vrijwillige certificatie.

Producten moeten, alvorens ze op de markt ter beschikking worden gesteld, voldoen aan de toepasselijke federale wetgeving zoals bijvoorbeeld de OSHA.

Wat is OSHA certificering?

Certificeringstrajecten in Canada worden uitgevoerd op basis van productnormen (product standards) die meestal door (non-profit) organisaties zoals de Canadian Standards Association (CSA) of Underwriters Laboratories (UL) zijn opgesteld. In de productnormen staan de ontwerpeisen vermeld waar producten aan moeten voldoen.

Product safety testing

Bij een product safety testing traject wordt een product onderworpen en beoordeeld door een NRTL aan de hand van de toepasselijke en vigerende norm(en).

Listing / Labeling

Indien een product beoordeeld is door een NRTL en dit wordt gecombineerd met een Follow Up Service (FUS) wat inhoudt dat de betrokken NRTL periodiek het productiesysteem van het desbetreffende product auditeert en controleert, dan geeft dat recht om het beeldmerk van de betrokken NRTL aan te brengen op een product.

Voorbeelden van beeldmerken van door OSHA erkende NRTL’s

Limited Production Certification (LPC)

In sommige gevallen wordt het productiesysteem alleen geauditeerd voor een beperkte periode of productie. In dat geval wordt er een Limited Production Certification (LPC) geïnitieerd. Een LPC traject geeft het recht op het dragen van het beeldmerk van de betrokken NRTL voor een beperkte periode en/of serieproductie.

Special Inspection

Speciaal voor eenheidskeuringen bestaat de mogelijkheid van Special Inspection (SE). Een Special Inspection behelst de beoordeling van het ontwerp van één product door een betrokken NRTL aan de hand van een toepasselijke productnorm. Omdat het een eenheidskeuring betreft heeft de overeenstemming enkel betrekking op het beoordeelde product. Tijdens een Special Inspection is het toegestaan op sommige aspecten van de toepasselijke norm af te wijken mits de veiligheid gewaarborgd blijft. De beoordeling hiervan ligt bij de betrokken NRTL auditeur/inspecteur. Een Field Evaluation geeft het recht op het aanbrengen van de specifieke Special Inspection beeldmerk van de betrokken NRTL.

Voorbeelden van Field Evaluation Labels

ICES certificering

Elektrische en elektronische producten welke vatbaar zijn voor het uitstoten van (ongewenste) elektronische emissies ofwel elektromagnetische interferentie moeten binnen Canada aan de eisen van de Dept. Of Communications voldoen. De eisen hiervoor zijn vervat in de ICES.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Certification Company is gespecialiseerd in het uitvoeren van productconformiteitsprocedures om vast te stellen of een product voldoet aan alle eisen van Canada. Onze dienstverlening omvat onder andere:

 • Classificeren van producten om vast te stellen aan welke federale wetgeving deze moeten voldoen;
 • Uitvoeren van volledige OSHA & FCC conformiteitstesten;
 • Vrijwillige certificeringsprocedures (CSA, TÜV, SGS, Intertek);
 • Vaststellen welke nationale (ANSI) en internationale normen (IEC) van toepassing zijn;
 • Vaststellen van verantwoordelijkheden voor fabrikanten, importeurs en distributeurs;
 • Uitvoeren en verifiëren van product risicoanalyses;
 • Uitvoeren en verifiëren van product conformiteitstesten (ook op locatie);
 • Opstellen en verifiëren van Technisch Dossier inclusief gebruikersinstructies;
 • Verifiëren van verpakkingen van producten in overeenstemming met de geldende eisen.

  Vragen? Neem contact met ons op

  Heeft u meer vragen?

  Onze specialisten helpen u graag verder