×

EAC – de markering voor Rusland en EAEU

Alvorens een EAC markering mag worden aangebracht, dient het product aan de relevante technische EAC voorschriften te voldoen en van een verklaring (EAC Declaration) of een certificaat (EAC Certificate) te zijn voorzien.

 • Verklaringen worden afgegeven voor producten met een laag of gemiddeld risico (bijv. elektrische apparaten, bepaalde type industriële machines, speelgoed, etc.);
 • Certificaten worden verstrekt voor producten met een hoog risico (bijv. producten bestemd om in een ATEX omgeving te worden gebruikt, drukapparatuur met een hoge ontwerpdruk en specifieke industriële machines). In geval van een certificaat is vaak een on-site audit nodig. Ook dient het product verplicht in Rusland of in een van de EAEU lidstaten getest te worden.

Of een EAC verklaring dan wel een EAC certificaat nodig is, wordt bepaald door de conformiteitsprocedures in de relevante technische voorschriften (TR CR: Technical Regulations of Custom Union) en de aan het product toegewezen HS code. Het is belangrijk om te vermelden dat de classificatie op basis van Russische HS codes wordt gedaan, aangezien deze afwijken van de Europese HS-codes.

Het aanvragen van een EAC verklaring of certificaat kan alleen door een aanvrager die binnen de EAEU is gevestigd. Speciaal voor dit doel heeft Certification Company een betrouwbare en ervaren partner die het aanvraagproces volledig uit handen neemt.

Verder beschikt Certification Company over personeel dat zowel vloeiend Nederlands als Russisch spreekt waarmee wij een unieke dienst kunnen aanbieden en u volledig ontzorgen in het EAC certificatietraject.

Naast het verkrijgen van de EAC markering, kunnen wij alle benodigde documentatie naar het Russisch vertalen en staan wij in direct contact met zowel de lokale autoriteiten in Rusland alsmede met vertegenwoordigers in Nederland (via de Russische ambassade of het consulaat) in geval van vragen over de toepassing en uitvoering van EAC productwetgeving.

EAC markering is verplicht voor de volgende productcategorieën:

 • Industriële machines & installaties (TR CU 010/2011);
 • Elektrische apparatuur (laagspanning, EMC & (per 1 maart 2020) RoHS); zowel huishoudelijke alsmede industrieel (TR CU 004/2011, TR CU 020/2011 & TR CU 037/2016);
 • Producten welke bestemd zijn om te worden gebruikt in explosieve atmosferen (ATEX) (TR CU 012/2011);
 • Drukapparatuur (TR CU 032/2013);
 • Persoonlijke Beschermingsmiddelen (‘PBM’) (TR CU 019/2011);
 • Speelgoed en producten voor kinderen (TR CU 007/2011 & TR CU 008/2011);
 • Textielproducten (TR CU 007/2011);
 • Meubels (TR CU 025/2012).

Stappenplan EAC markering

 1. Classificatie van het product op basis van relevante TR CU Richtlijn(en);
 2. Vaststelling van de conformiteitsprocedure (EAC verklaring of EAC certificaat);
 3. Verzamelen van benodigde technische documentatie (met daarin o.a. een technical passport, safety justification, veiligheidsinformatie, testrapporten, etc.);
 4. Beoordelen van technische documentatie (en indien nodig vertalen naar het Russisch);
 5. Indien nodig, uitvoeren van on-site audits en/of aanvullende product testen in Rusland;
 6. Opstellen van de verklaring en/of het certificaat en aanbrengen van de EAC markering.

Kosten EAC markering

De kosten van een EAC conformiteitstraject hangen samen met de classificatie van het product enerzijds, en toepassing van een of meerdere EAC Richtlijnen anderzijds. Op basis van algemene productinformatie en reeds beschikbare documentatie kunnen wij u meestal binnen 2 werkdagen van een voorstel voorzien voor de uitvoering van de benodigde werkzaamheden.

  Neem contact met ons op

  Heeft u meer vragen?

  Onze specialisten helpen u graag verder