×

EAC – de markering voor Rusland en EAEU

Alvorens een EAC markering mag worden aangebracht, dient het product aan de relevante technische EAC voorschriften te voldoen en van een verklaring (EAC Declaration) of een certificaat (EAC Certificate) te zijn voorzien.

EAC verklaring (=EAC Declaration)

wordt afgegeven voor producten met een laag of gemiddeld risico.
Bijvoordbeeld:

• elektrische apparaten,
• bepaalde type industriële machines,
• speelgoed, etc.

 

EAC certificaat (=EAC Certificate)

wordt verstrekt voor producten met een hoog risico (bijv. producten bestemd om in een ATEX omgeving te worden gebruikt, drukapparatuur met een hoge ontwerpdruk en specifieke industriële machines). In geval van een certificaat is vaak een on-site audit nodig. Ook dient het product verplicht in Rusland of in een van de EAEU lidstaten getest te worden.

 

 

 

Of een EAC verklaring dan wel een EAC certificaat nodig is, wordt bepaald door de conformiteitsprocedures in de relevante technische voorschriften (TR CR: Technical Regulations of Custom Union) en de aan het product toegewezen HS code.

Het is belangrijk om te vermelden dat de classificatie op basis van Russische HS codes wordt gedaan, aangezien deze afwijken van de Europese HS-codes.

EAC certificering aanvragen

Het aanvragen van een EAC verklaring of certificaat kan alleen door een aanvrager die binnen de EAEU is gevestigd. Speciaal voor dit doel heeft Certification Company een betrouwbare en ervaren partner die het aanvraagproces volledig uit handen neemt.

Verder beschikt Certification Company over personeel dat zowel vloeiend Nederlands als Russisch spreekt waarmee wij een unieke dienst kunnen aanbieden en u volledig ontzorgen in het EAC certificatietraject.

Naast het verkrijgen van de EAC markering, kunnen wij alle benodigde documentatie naar het Russisch vertalen en staan wij in direct contact met zowel de lokale autoriteiten in Rusland alsmede met vertegenwoordigers in Nederland (via de Russische ambassade of het consulaat) in geval van vragen over de toepassing en uitvoering van EAC productwetgeving.

Kosten EAC markering

De kosten van een EAC conformiteitstraject hangen samen met de classificatie van het product enerzijds, en toepassing van een of meerdere EAC Richtlijnen anderzijds. Op basis van algemene productinformatie en reeds beschikbare documentatie kunnen wij u meestal binnen 2 werkdagen van een voorstel voorzien voor de uitvoering van de benodigde werkzaamheden.

    Vragen? Neem contact met ons op

    Heeft u meer vragen?

    Onze specialisten helpen u graag verder