×

Markttoegang tot het Verenigd Koninkrijk

Het VK bestaat uit Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) en Noord-Ierland. In Groot-Brittannië (GB) zal de UKCA (UK Conformity Assessed)-markering van toepassing zijn op de meeste producten waarop voorheen de CE-markering van toepassing was, met andere woorden: de UKCA-markering zal de CE-markering vervangen in GB.

Houd er rekening mee dat het Noord-Ierland Protocol verschilt van het Groot-Brittannië Protocol en dat de UKCA-markering niet geldig is in Noord-Ierland. De CE-markering blijft, voor de meeste producten, geldig in Noord-Ierland. Er zijn, echter, producten waarvoor in Noord-Ierland, naast de CE-markering, ook een andere conformiteitsmarkering geldt, namelijk: de UKNI-markering.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de diverse markeringen die geldig zijn in het VK (Groot-Brittannië en Noord-Ierland).

Product(groep) Geldige markering of combinatie van markeringen
Producten plaatsen op de GB*-markt Producten die tot uiterlijk 31 december 2022 op de GB-markt worden geplaatst UKCA of CE
Producten die vanaf 1 januari 2023 op de GB-markt worden geplaatst UKCA
Kwalificerende NI**-producten (“qualifying goods”) met vrije toegang (unfettered access) plaatsen op de GB-markt Kwalificerende Noord-Ierse goederen (“Qualifying” Northern Ireland goods) die met vrije toegang (“unfettered access”) op de GB-markt worden geplaatst CE of CE en UKNI

De UKCA-markering in enkele stappen

Controleer de relevante Britse (GB) wetgeving en GB normen
Classificeer uw product om vast te stellen of dit voldoet aan de relevante VK (GB) wet- en regelgeving en de aangewezen GB normen (Designated Standards).
Vervang uw CE markering door UKCA markering
Stel vast of uw CE-markering vervangen dient te worden door de UKCA-markering; de meeste CE-gemarkeerde producten zullen tot 1 januari 2022 geldig blijven op de GB-markt.
Benoem een in het VK gevestigde wettelijk gemachtigde
Bent u niet gevestigd in het VK? Wijs dan een in het VK gevestigde wettelijk gemachtigde (Authorised Representative) aan die namens u zal optreden (in EU-gevestigde gemachtigden zijn niet langer erkend in GB).
Voer de relevante VK conformiteitsbeoordelingsprocedure uit
Voor de meeste producten is de conformiteitsbeoordelingsprocedure zo goed als gelijk aan de EU conformiteitsbeoordelingsprocedure. Conformiteitsbeoordelingen die verplicht uitgevoerd moeten worden door een derde partij, moeten uitgevoerd worden door een VK conformity assessment body (UKMCAB).
Stel een nieuw UKCA Technisch Dossier samen
Dit dossier mag gebaseerd zijn op het Technisch Dossier van de CE-markering. Let daarbij op dat uw product moet voldoen aan de VK (GB) wet- en regelgeving in plaats van aan de EU wet- en regelgeving, alsook aan de GB normen (Designated Standards) in plaats van aan de EU Geharmoniseerde normen.
Stel een UKCA Conformiteitsverklaring
Stel, conform de relevante VK wet- en regelgeving en de relevante GB normen (Designated Standards), een UKCA Conformiteitsverklaring op die 10 jaar bewaard blijft.
Breng de UKCA-markering aan op uw product
De UKCA-markering mag alleen door u, de EU-fabrikant (of, namens u, door uw VK gemachtigde, indien toegestaan door de VK wet- en regelgeving) op uw product worden aangebracht.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Optreden als wettelijk gemachtigde (Authorised Representative).
Vaststellen van de relevante UKCA wet- en regelgeving en GB normen.
Vaststellen van uw rol als marktdeelnemer en uw verantwoordelijkheden in de procedure van de UKCA-markering.
Uitvoering van de relevante UKCA conformiteitsbeoordelingsprocedure.
Samenstellen van het UKCA Technisch Dossier.
Opstellen van de UKCA Conformiteitsverklaring.
Advies bij het aanbrengen van de UKCA-markering op uw product.

    Vragen? Neem contact met ons op

    Heeft u meer vragen?

    Onze specialisten helpen u graag verder