×

Markttoegang tot de Verenigde Staten

Certification Company voert & begeleidt volledige conformiteitstrajecten voor een scala aan product(groepen) bestemd voor de Verenigde Staten van Amerika. Lees verder welke eisen voor u van toepassing zijn of bel met een van onze specialisten om uw vraag aan ons voor te leggen. Wij helpen u graag verder!

Behoudens specifieke productgroepen (gereguleerde producten), bestaat er – in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt – géén wettelijke plicht om producten welke bestemd zijn voor de Verenigde Staten te (laten) certificeren. Daarentegen zullen uw afnemers in de meeste gevallen wel een vorm van (vrijwillige) productcertificering (ongereguleerde producten) vereisen om het product in de VS in de handel te mogen brengen.

Gereguleerde producten

TIP! Wilt u weten aan welke eisen uw speelgoed- of consumentenproduct moet voldoen? Gebruik dan de Regulatory Robot.

Certificeringsroutes gereguleerde producten

Elektrische Producten
Arbeidsmiddelen
HazLoc (ATEX)
EMC & Radioapparatuur (FCC)

Op basis van Part 1910, Titel 29 van de Code of Federal Regulations (29 CFR Part 1910) is een certificering verplicht voor 37 verschillende productcategorieën. Hieronder vallen een groot scala aan producten waaronder industriële en elektrische producten. Gereguleerde producten moeten verplicht door een OSHA erkende NRTL worden gecertificeerd (approved).

De certificering kan op drie manieren worden ingezet:

 1. Listing Type Approval. Een type approval bestaat uit twee delen; volledige test op basis van een relevante productnorm waarmee een licentierecht wordt verkregen om een NRTL-markering te voeren en een follow-up inspection (4 of 2 keer per jaar) om het licentierecht te behouden.
 2. Limited Production Certification (LPC). Bedoeld om een beperkte hoeveelheid producten dan wel een batch van het product van een markering te voorzien.
 3. Field Evaluation. Primair bestemd om één product (bijv. een unieke machine installatie) op locatie van een markering te voorzien.

Elektrische producten welke al dan niet onbedoeld een elektromagnetische stroring veroorzaken, dienen van een FCC markering te worden voorzien. Daarbij maakt FCC onderscheid in:

 • Incidental Radiators
 • Unintentional Radiators
 • Intentional Radiators
 • Industrial, Scientific & Medical Equipment
 • Equipment Operating in Licensed Radio Services

Een FCC certificering kan op twee manieren worden ingezet:

 • Certification (47 CFR Section 2.907); deze procedure is bestemd voor producten welke doelbewust zenden & ontvangen
 • Supplier’s Declaration of Conformity (47 CFR Section 2.906); deze procedure is bestemd voor producten welke onbedoeld zenden & ontvangen.

Als het product voldoet aan de respectievelijke eisen, mag deze de FCC markering dragen.

Ongereguleerde producten

Voor alle overige producten bestaan er in de meeste gevallen vrijwillige productnormen, opgesteld door American National Standards Institute (ANSI), American Society for Testing and Materials (ASTM) of Underwriters Laboratories (UL). Ongereguleerde producten kunnen (niet moeten!) door een National Recognized Testing Laboraory (NRTL) middels een Listing Type Approval, Limited Production Certification (LPC) of een Field Evaluation van een NRTL-markering (bijv. UL) worden voorzien.

Is UL certificering verplicht in de Verenigde Staten van Amerika?

UL wordt veelal beschouwd als het equivalent van de markering die in de Europese Unie de CE markering wordt genoemd. UL is echter geen wettelijk verplichte markering maar een vrijwillige certificatie. Ter bevestiging heeft UL dit ook op hun website vermeld:

Het voeren van een UL markering is dus géén verplichting in de Verenigde Staten. Naast UL, zijn er daarnaast tal van andere NRTL’s die een ongereguleerd product van een listing markering kunnen voorzien. Enkele voorbeelden zijn:

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Certification Company is gespecialiseerd in het uitvoeren van productconformiteits-procedures om vast te stellen of een product voldoet aan alle eisen van de Verenigde Staten. Onze dienstverlening omvat onder andere:

Classificeren van producten om vast te stellen aan welke federale wetgeving deze moeten voldoen.
Vaststellen welke nationale (UL/ANSI) en internationale normen (IEC) van toepassing zijn.
Uitvoeren van volledige OSHA certificeringstrajecten:
 • Listing Type Approvals,
 • Limited Product Certifications en
 • Field Certification
Uitvoeren van volledige FCC certificeringstrajecten:
 • Certification,
 • Supplier’s Declaration of Conformity

  Vragen? Neem contact met ons op

  Heeft u meer vragen?

  Onze specialisten helpen u graag verder