In welke landen is een CE-markering verplicht?

In welke landen is een CE-markering verplicht?

Datum: 27.02.2018  (from Certification Company)

Antwoord:

CE landen EER

Een CE-markering is wettelijk verplicht in alle landen die onder de Europese Unie vallen en ook in Ijsland, Noorwegen en Lichtenstein. Op basis van wederzijdse overeenkomsten wordt de CE markering ook in Zwitserland en Turkije geacpteerd. Wanneer u uw product in één of meerdere van deze landen op de markt wilt brengen, moet uw product een CE-markering bezitten, ongeacht of het product in de Europese Unie geproduceerd is of niet. De CE-markering dient als aanwijzing dat het product aan de eisen van de EU voldoet.

Wanneer een product een CE-markering bevat, mogen de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) het in handel brengen van het product niet tegen houden. Bovendien mogen de EER-landen ook geen aanvullende eisen aan het product stellen. Zo weet u zeker dat uw product met CE-markering verhandeld mag worden binnen de EER.

De EU/EER-landen

Landen van de Europese Unie (EU) zijn:
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Litouwen, Letland, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

De landen van de Europese Economische Ruimte (EER):
Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

CE-markering buiten de EER-landen

Ondanks dat een CE-markering alleen verplicht is in EER-landen, worden veel producten met een CE-markering ook in andere landen, zoals Turkije en Zwitserland, geaccepteerd. Onze specialisten kunnen u niet alleen helpen met het product op de markt brengen binnen de EU maar ook op internationale markten, bijvoorbeeld in Australiё, Canada, China, Turkije, de Verenigde Staten, Rusland en Zwitserland.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Wij voorzien u graag vrijblijvend van advies of een kosteloze quick-scan.

Neem contact met ons op>>><< Terug naar alle vragen