Wat is de EC Markering?

Wat is de EC Markering?

Datum: 18.04.2016  (from Certification Company)

Antwoord:

ce markingDe EC markering is een oude benaming voor de CE Markering. De EC Markering wordt doorgaans niet meer gebruikt. De CE Markering is een belangrijke aanwijzing (maar geen bewijs) dat een product voldoet aan de EU-wetgeving en maakt het vrije verkeer van goederen binnen de Europese markt mogelijk, ongeacht of zij in de EER, in Turkije of elders zijn vervaardigd.

De Lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER: de EU-lidstaten plus Noorwegen en Liechtenstein) mogen het in de handel brengen van producten met CE-markering niet beperken tenzij dergelijke maatregelen kunnen worden gerechtvaardigd op basis van bewijs van non-conformiteit van het product. Dit geldt ook voor in derde landen vervaardigde producten die in de EER worden verkocht.

De CE-markering betekent niet dat een product in de Europese Unie is vervaardigd. De CE-markering geeft aan dat het voldoet aan de in de desbetreffende harmonisatietekst(en) van de Unie vastgestelde eisen. De markering moet daarom worden beschouwd als essentiële informatie, zowel voor de autoriteiten van de lidstaten als voor andere relevante partijen (zoals distributeurs). De CE-markering heeft geen commerciële doeleinden, d.w.z. dat het geen marketinginstrument is.

De CE-markering is het zichtbare gevolg van een proces dat conformiteitsbeoordeling in brede zin omvat en dat aangeeft dat de fabrikant het product in kwestie conform de harmonisatiewetgeving van de Unie verklaart.

(bron: De “Blauwe Gids” voor de tenuitvoerlegging van EU-productvoorschriften).

Voor meer informatie over de EC Markering / CE Markering neem dan vandaag contact op met een van onze specialisten per telefoon: +31 (0) 36 202 4012 of per e-mail.

VRAAG NU EEN OFFERTE AAN

Tags: ec markering<< Terug naar alle vragen