Wat is EEA in de zin van de RoHS Richtlijn 2011/65/EU?

Wat is EEA in de zin van de RoHS Richtlijn 2011/65/EU?

Datum: 15.10.2015  (from Certification Company)

Antwoord:

Elektrische en elektronische apparatuur (kortweg ‘EEA’) zijn apparaten die afhankelijk van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te kunnen werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden en bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1 000 volt bij wisselstroom en 1 500 volt bij gelijkstroom.

Blijkens Bijlage I van de RoHS Richtlijn gaat het om navolgende categorieën:

 1. Grote huishoudelijke apparaten
 2. Kleine huishoudelijke apparaten
 3. IT- en telecommunicatieapparatuur
 4. Consumentenapparatuur
 5. Verlichtingsapparatuur
 6. Elektrisch en elektronisch gereedschap
 7. Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur
 8. Medische hulpmiddelen
 9. Meet- en regelapparatuur met inbegrip van industriële meet- en regelapparatuur
 10. Automaten
 11. Andere EEA die niet onder een van de bovenstaande categorieën valt.

Categorie 11 is een restcategorie welke in principe alle EEA (zie definitie boven) onder het toepassingsgebied van de RoHS Richtlijn laat vallen.

Wilt u meer informatie over de RoHS Richtlijn of de CE markering in het algemeen?

Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten?

Tags: ce markering RoHS<< Terug naar alle vragen