×

Wie verzorgt de CE Markering voor machines?

09.12.2015

De verplichting tot het in de handel brengen en/of in gebruiken nemen van machines met een CE Markering is de verplichting van de fabrikant of van de importeur van een machine/installatie.

Het is dus de fabrikant of de importeur die in beginsel de CE Markering voor machines verzorgt en die zich ervan moet vergewissen of een machine voldoet aan de essentiële veiligheidseisen (van met name de Machinerichtlijn 2006/42/EG). Daarnaast stelt de fabrikant of de importeur een Technisch Dossier samen, waarin verschillende relevante documenten aanwezig zijn om de conformiteit van de machine vast te kunnen stellen (bijvoorbeeld door markttoezichthouders).

Certification Company kan de volledige conformiteitsprocedure conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG (en aanverwante CE Richtlijnen) voor uw onderneming ten uitvoer brengen. Ook is het mogelijk om bepaalde deelaspecten van de conformiteitsprocedure (bijv. een risico analyse) te laten uitvoeren.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij het verzorgen van de CE Markering van machines/installaties?

Neem dan vandaag contact op met een van onze specialisten:

Per telefoon: +31 (0)36 202 40 12
Per e-mail of door gebruik te maken van ons contactformulier

    Vragen? Neem contact met ons op

    Heeft u meer vragen?

    Onze specialisten helpen u graag verder