Wie verzorgt de CE Markering voor machines?

Wie verzorgt de CE Markering voor machines?

Datum: 09.12.2015  (from Certification Company)

Antwoord:

ce markering voor machinesDe verplichting tot het in de handel en/of in gebruik nemen van machines met een CE Markering is de verplichting van de fabrikant of van de importeur van een machine/installatie.

Het is dus de fabrikant of de importeur die in beginsel de CE Markering voor machines verzorgt en die zich ervan moet vergewissen of een machine voldoet aan de essentiële veiligheidseisen (van met name de Machinerichtlijn 2006/42/EG). Daarnaast stelt de fabrikant of de importeur een Technisch Dossier waarin verschillende relevante documenten aanwezig zijn om de conformiteit met de machine vast te kunnen stellen (bijvoorbeeld door markttoezichthouders).

Certification Company kan de volledige conformiteitsprocedure conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG (en aanverwanten CE Richtlijnen) voor uw onderneming ten uitvoer brengen. Ook is het mogelijk om bepaalde deelaspecten van de conformiteitsprocedure (bijv. een risico analyse) te laten uitvoeren.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij het verzorgen van de CE Markering van machines/installaties?

Neem dan vandaag contact op met een van onze specialisten:

Tags: ce markering machines<< Terug naar alle vragen