Nieuws

Verordening Medische Hulpmiddelen 2017/745

Op 25 mei 2017 is de nieuwe Verordening Medische Hulpmiddelen 2017/745 van kracht geworden. Deze verordening vervangt vanaf 26 mei 2020 de huidige Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG en de...
Lees meer →

Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG en CE markering uitgelegd

De Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG gaat over de veiligheid van speelgoed. Speelgoed dat in de Europese Economische Ruimte in de handel wordt gebracht, moet voldoen aan de veiligheidseisen uit deze...
Lees meer →

Machinerichtlijn 2006/42/EG en CE markering uitgelegd

Machinerichtlijn 2006/42/EG: antwoorden op de meest gestelde vragen Elke machine die binnen de Europese Unie wordt verkocht of in gebruik wordt genomen moet voldoen aan de veiligheids- en...
Lees meer →

CE-markering voor medische software & Apps

Wanneer krijgt medische software een CE-markering? Medische hulpmiddelen zoals infuuspompen en scanners moeten CE gecertificeerd worden. Maar het is voor fabrikanten van medische software lang niet...
Lees meer →

Vrijstelling industriële meet- en regelapparatuur CE markering RoHS eisen verstreken

Met ingang van 22 juli 2017 dient bepaalde industriële meet- en regelapparatuur te voldoen aan de eisen die gesteld worden in Richtlijn 2011/65/EU betreffende de beperking van het gebruik van...
Lees meer →