Category: Speelgoed

Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG en CE markering uitgelegd

De Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG gaat over de veiligheid van speelgoed. Speelgoed dat in de Europese Economische Ruimte in de handel wordt gebracht, moet voldoen aan de veiligheidseisen uit deze...
Lees meer →