×

CE markering op industriële-, bedrijfs- en garagedeuren

28.07.2017

Fabrikanten, importeurs en distributeurs van industriële-, bedrijfs- en garagedeuren dienen rekening te houden met de verplichte CE markering. Industriële, commerciële en residentiële poorten moeten namelijk voldoen aan de geharmoniseerde norm EN 13241. In het kader van de Bouwproductenverordening (305/2011) geeft deze norm aanleiding tot een verplichte CE markering.

Veilige deuren dankzij de Bouwproductenverordening

De EN 13241 geeft de veiligheids- en prestatie-eisen voor deuren, poorten en slagbomen, bedoeld voor installatie in zones binnen het bereik van personen. Het voornaamste beoogde gebruik is om in industriële, commerciële of residentiële ruimten veilige toegang te bieden voor goederen en voertuigen begeleid of bestuurd door personen. Deze Europese norm behandelt tevens commerciële deuren, zoals rolluiken en rolhekken gebruikt in handelsruimten, welke voornamelijk bedoeld zijn voor de toegang van personen en minder voor voertuigen of goederen.

Type deuren die buiten het toepassingsgebied vallen

De EN 13241 is niet van toepassing voor  sluisdeuren en afsluitdeuren van (droog)dokken, liftdeuren, voertuigdeuren, gepantserde deuren, deuren met als hoofddoel het tegenhouden van dieren, theatergordijnen van textiel, horizontaal bewegende en met de hand bediende deuren voor voetgangers met een deurbladoppervlakte kleiner dan 6,25 m².

Verschil tussen de Bouwproductenverordening en de Machinerichtlijn

Voorheen vielen aangedreven poorten, garagedeuren, rolhekken en rolluiken onder de Machinerichtlijn. Sinds de EN 13241:2003+A2:2016 geharmoniseerd is onder de Bouwproductenverordening ziet het conformiteitsbeoordelingstraject voor deze producten er anders uit. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de  Bouwproductenverordening en de Machinerichtlijn.

Verordening Bouwproducten Machinerichtlijn
CE markering is gebaseerd op geharmoniseerde Europese normen (technische specificaties) Het gebruik van Europees geharmoniseerde normen is vrijwillig.
Toepassing van de Bouwproductenverordening en de geharmoniseerde Europese normen geschiedt op basis van het beoogde gebruik. Toepassing van de Machinerichtlijn en eventuele Europese geharmoniseerde normen geschiedt op basis van technische specificaties.
Betrokkenheid van aangemelde instantie is verplicht voor industriële-, bedrijfs- en garagedeuren Betrokkenheid van een aangemelde instantie was niet nodig.

Voor poorten met specifieke brand- en rookwerende eigenschappen dient tevens de EN 16034 in acht te worden genomen. De EN 16034 geeft aanvullende prestatie-eisen aan poorten met brandwerende en/of rook beperkende kenmerken. De marktdeelnemer dient evenwel de verplichte prestatie-eisen van de EN 13241 in acht te nemen.

    Vragen? Neem contact met ons op

    Heeft u meer vragen?

    Onze specialisten helpen u graag verder