Pyrotechnische artikelen

CE markering pyrotechnische artikelen

Pyrotechnische Richtlijn 2013/29/EU

Pyrotechnische artikelen die binnen de Europese Unie in de handel worden gebracht of in gebruik worden genomen, moeten voldoen aan de eisen van de Pyrotechnische Richtlijn 2013/29/EU en verplicht een CE markering dragen. Meest bekende pyrotechnische artikelen welke onder het toepassingsgebied van de Richtlijn vallen zijn vuurwerk.

pyrotechnische artikelen

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Certification Company verzorgt en begeleidt de volledige CE certificering van uw pyrotechnische artikelen conform Richtlijn 2013/29/EU.

In aanvulling op een complete CE certificering kunt u tevens contact met ons opnemen voor:

  • Het uitvoeren van Risico Analyses
  • Vaststellen van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen
  • Uitvoeren en begeleiden van conformiteitstesten (op locatie)
  • Opstellen en verifiëren van het Technisch Dossier
  • Opstellen en controleren van gebruikersinstructies
  • Verifiëren van EU Conformiteitsverklaring
  • Instructies bij het aanbrengen van de CE markering

Wilt u meer weten over de Laagspanningsrichtlijn of de CE markering?

Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial