×

CE regelgeving voor schakel- en besturingskasten

30.03.2022

Bij fabrikanten van schakel- en besturingskasten en machinebouwers leven veel vragen over de CE regelgeving voor kasten die bestemd zijn voor de aansturing van machines. Want zowel een schakel-/besturingskast als een machine is een ‘product’ dat moet voldoen aan de relevante productregelgeving. Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de schakelkastbouwer? En hoe zit dat met de machinebouwer? In dit artikel geeft Certification Company u duidelijkheid.

Wet- en regelgeving schakel- en besturingskasten

Op schakel- en besturingskasten kunnen verschillende richtlijnen van toepassing zijn, zoals de Laagspanningsrichtlijn, de EMC-richtlijn, de ECO-designrichtlijn, de ATEX-richtlijn en de Machinerichtlijn. Op machines zal veelal de Machinerichtlijn van toepassing zijn.

Hoe zit het in de praktijk?

In het vervolg van dit artikel zullen wij ingaan op twee in de praktijk veel voorkomende situaties:

  1. De schakelkastbouwer brengt een schakel-/besturingskast in de handel (op de markt) voor een nog niet-specifieke klant en een nog niet-specifieke toepassing.
  2. De schakelkastbouwer levert een schakel-/besturingskast op bestelling aan een machinebouwer voor een specifieke toepassing.

Het in de handel brengen van schakel- en besturingskasten

Een schakelkastbouwer brengt een schakel-/besturingskast in de handel als hij de kast levert onder zijn handelsnaam (bedrijfsnaam) en/of vanuit een (online) catalogus. Vaak is dan vooraf niet duidelijk wat de specifieke toepassing van de kast zal zijn.

Verantwoordelijkheid schakelkastbouwer

In dit geval is er sprake van het in de handel brengen van elektrisch materieel. Dat betekent dat het de verantwoordelijkheid van de bouwer is om de kast onder de Laagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn te markeren. Hierbij volstaat het om o de CE-markering en de naam en het adres van de bouwer p de kast aan te brengen. Daarnaast moet de kastbouwer beschikken over een technisch dossier. Bij de levering hoeft hij alleen veiligheidsinstructies aan de klant mee te leveren.

In de meeste gevallen zal een schakel-/besturingskast niet onder de definitie van machine op grond van de Machinerichtlijn vallen. Maar als een kast wél elektrisch aangedreven mechanisch bewegende delen heeft, kan ook de Machinerichtlijn van toepassing zijn. In dat geval moet de kastbouwer bij de levering ook de CE-verklaring, veiligheidsinstructies op grond van de Machinerichtlijn, de gebruikershandleiding, montage instructies en onderhoudsvoorschriften meeleveren.

Verantwoordelijkheid machinebouwer

Bouwt de machinebouwer de schakel-/besturingskast vervolgens in? Dan wordt de kast daarmee onderdeel van de machine, en is de Machinerichtlijn van toepassing op het geheel. De machinebouwer wordt daarmee verantwoordelijk voor de CE-markering van de machine als geheel, dus inclusief de schakel-/besturingskast.

De levering van schakel- en besturingskasten aan een machinebouwer voor een specifieke toepassing

In de praktijk komt het echter vaker voor dat een kastbouwer een schakel-/besturingskast op bestelling levert aan een machinebouwer. De kast komt dan niet ‘openbaar’ in de handel, maar wordt specifiek ontworpen en gemaakt om onderdeel te worden van een machine. Hoewel de kast- en de machinebouwer ook hier de hiervoor beschreven werkwijze kunnen volgen, zien wij in de praktijk meestal dat de kast zonder naam, adres en CE-markering wordt geleverd.

In dat geval is de machinebouwer verantwoordelijk voor de CE-markering van de machine als geheel, inclusief de schakel-/besturingskast. Dit betekent dat de machinebouwer ook het technisch dossier moet samenstellen voor de machine als geheel, dus inclusief de schakel-/besturingskast. Hierbij hoeft hij uitsluitend de Machinerichtlijn te volgen. Voldoet de gehele machine inclusief schakel-/besturingskast aan de Machinerichtlijn? Dan wordt impliciet ook voldaan aan de eisen uit deLaagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn.

Hoewel de kastbouwer hiertoe niet wettelijk verplicht is, is het wel handig als de machinebouwer tijdens dit proces gebruik kan maken van informatie en technische documentatie van de kastbouwer.

Vragen?

Bent u fabrikant van schakel- en besturingskasten of van machines waarin een schakel-/besturingskast is of moet worden ingebouwd? En heeft u vragen over de CE regelgeving? Neem dan gerust contact met ons op! Onze experts staan klaar om u te helpen.

    Vragen? Neem contact met ons op

    Heeft u meer vragen?

    Onze specialisten helpen u graag verder