×

De Grote Aanpassingen in de Machineverordening

02.12.2021

De conceptversie van de nieuwe Machineverordening werd op 21 april ingediend door de Europese Commissie. De herziening van de huidige Machinerichtlijn met als resultaat de nieuwe Machineverordening, is gericht op zowel de digitale overgang als de versterking van de interne markt. De belangrijkste juridische wijzigingen van dit wetsvoorstel worden kort samengevat in dit artikel.

Overgang van Richtlijn naar Verordening
De overgang van Richtlijn naar Verordening faciliteert een uniforme implementatie in alle EU-landen. Door de wijziging van Richtlijn naar Verordening is het niet langer nodig om de regelgeving eerst om te zetten in een nationale wetgeving van alle Lidstaten. In plaats daarvan zal de Machineverordening rechtstreeks van toepassing zijn. In alle landen binnen de EU zal dezelfde regelgeving gelden, welke rechtstreeks kan worden geïmplementeerd. Hierdoor zullen de verschillen in implementatie tussen de EU Lidstaten verdwijnen.
Opname in het New Legislative Framework
Bij de overgang naar de nieuwe Verordening zal het New Legislative Framework in de nieuwe Verordening verwerkt worden. Het New Legislative Framework is gericht op de verbetering van het markttoezicht en de kwaliteit van de conformiteitsbeoordeling, evenals verduidelijking van de toepassing van de CE markering en het samenstellen van een pakket aan maatregelen dat als basis kan dienen voor toekomstige productwet- en regelgeving.
Nieuwe technologieën en ontwikkelingen
Een van de voornaamste pijlers van de herziening van de huidige Richtlijn heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe technologieën onder de nieuwe Verordening vallen. Vakgebieden, zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en Internet of Things (IoT) vallen onder de nieuwe concept Verordening.
Modernisering van definities en werksfeer
De conceptversie van de nieuwe Verordening introduceert de juridische uitdrukking, “ingrijpende wijziging”. Deze heeft betrekking op wijzigingen aan een machine, waardoor de machine niet meer voldoet aan de veiligheidsvereisten van het oorspronkelijk machineproduct. In dat geval heeft de marktdeelnemer die verantwoordelijk is voor de wijziging, de juridische verplichting en aansprakelijkheid om de conformiteitsbeoordeling uit te voeren. De Verordening introduceert ook een lijst van “machines met een hoog risico”, waarmee de oude lijst in Bijlage IV van de Richtlijn komt te vervallen. Voor de conformiteitsbeoordeling van deze machineproducten dienen Notified Bodies te worden aangewezen. 

De juridische en technische deskundigen van MAAK Advocaten en Certification Company zullen u op de hoogte houden van alle belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de herziening van de Machinerichtlijn.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de herziening van de Machinerichtlijn voor uw bedrijf, het ontwerp van nieuwe machines, de verkoop van machines of het gebruik van machines als werkuitrusting? Neem dan meteen contact met ons op.

    Vragen? Neem contact met ons op

    Heeft u meer vragen?

    Onze specialisten helpen u graag verder