×

Ecologisch Ontwerp voor niet-gerichte en LED-lampen

25.11.2015

Nieuwe ontwerpeisen 2016 voor niet-gerichte en LED-lampen

Sinds 27 februari 2016 is de wijzigings-Verordening (EU) 2015/1428 formeel in werking getreden. De Verordening wijzigt Verordening (EU) 244/2009 inzake ecologische ontwerpeisen voor niet-gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik. Ook de Verordening (EU) 1194/2012 inzake ecologische ontwerpeisen voor gerichte lampen en LED-lampen wordt gewijzigd.

Beide Verordeningen staan in relatie tot de Richtlijn inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten en kunnen van invloed zijn op de huidige CE Certificering van fabrikanten/importeurs van (LED) lampen.

Wijzigingen 2016 voor niet-gerichte huishoudelijke lampen

 • De definitie “lamp voor bijzondere doeleinden” wordt aangepast naar:

een lamp waarbij technologieën worden gebruikt die onder deze verordening vallen, maar die bestemd is voor gebruik in bijzondere toepassingen wegens haar technische eigenschappen als beschreven in de technische documentatie.

Bijzondere toepassingen zijn:

 • toepassingen die technische eigenschappen vergen welke niet zijn vereist voor de verlichting van gewone ruimten of voorwerpen in gemiddelde omstandigheden;
 • ingeval de definitie “verkeerslichtgloeilamp” wordt vastgesteld;
 • ingeval de definitie “wolfraam-halogeenlamp” wordt vastgesteld.

Wijzigingen 2016 voor gerichte lampen en LED lampen

 • De definitie van product voor bijzondere doeleinden wordt aangepast overeenkomstig de Verordening voor niet-gerichte huishoudelijke lampen.
 • De definitie Verlichtingsarmatuur in punt 28 wordt gewijzigd.
 • De definitie “verkeerslichtgloeilamp” wordt vastgesteld.
 • De bijlagen I, III en IV worden gewijzigd, onder andere, inzake nieuwe eisen rond de functionaliteit voor apparatuur die is ontworpen om tussen de netvoeding en de lampen te worden geïnstalleerd.

Relatie met de CE markering

Niet-gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik en LED lampen moeten, voordat ze op de EU markt in de handel worden gebracht, voldoen aan de eisen inzake CE markering. Om de overeenstemming met de CE markering te garanderen moeten de verantwoordelijke marktdeelnemers zorgdragen voor voldoening aan de relevante Europese Richtlijnen en Verordeningen. De toepasselijke Richtlijnen kunnen zijn:

 • Eco Design Richtlijn 2009/125/EG
 • Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
 • EMC Richtlijn 2014/30/EU
 • RoHS Richtlijn 2011/65/EU

  Vragen? Neem contact met ons op

  Heeft u meer vragen?

  Onze specialisten helpen u graag verder