×

Europese Commissie lanceert openbare raadpleging over herziening van de RoHS richtlijn

14.03.2022

Op 10 maart jl. heeft de Europese Commissie (EC) een openbare raadpleging voor herziening van de RoHS richtlijn gelanceerd. De EC wil met een herziening van deze richtlijn bijdragen aan een aantal duurzaamheidsdoelstellingen én tegemoetkomen aan de problemen die in de praktijk rondom de RoHS richtlijn spelen.

RoHS richtlijn

Bent u fabrikant, importeur of distributeur van elektrische en elektronische apparaten en wilt u deze apparaten binnen Europa verhandelen of gebruiken? Dan moet u zich houden aan de RoHS Richtlijn 2011/65/EU. Doelstelling van deze richtlijn is om het milieu en de gezondheid van werknemers en consumenten te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. RoHS staat dan ook voor ‘Restriction of Hazardous Substances’.

De RoHS richtlijn is van toepassing op apparatuur bestemd voor huishoudelijk gebruik, medische hulpmiddelen en – in sommige gevallen – apparatuur bestemd voor industrieel gebruik, die werken op basis van elektronische stromen of elektromagnetische velden van maximaal 1.000 volt bij wisselstroom en 1.500 volt bij gelijkstroom.

De richtlijn stelt voor genoemde apparatuur limieten aan het gebruik van lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, PBB en PBDE’s. Als fabrikant moet u deze apparatuur bovendien voorzien van een CE markering en een EU Conformiteitsverklaring.

RoHS richtlijn: problemen in de praktijk

Zoals aangegeven moet een herziening van de RoHS richtlijn bijdragen aan een aantal duurzaamheidsdoelstellingen van de EC. Denk daarbij aan de Europese Green Deal, het Actieplan voor een circulaire economie (CEAP) en de Strategie voor duurzame chemische stoffen.

Daarnaast is uit evaluaties gebleken dat de richtlijn in de praktijk een aantal problemen voor marktdeelnemers en overheidsinstanties met zich meebrengt. Zo is onder meer gebleken dat:

 • Regels en procedures voor het verlenen, verlengen en intrekken van vrijstellingen te ingewikkeld zijn.
 • De toepassing van criteria voor vrijstellingen problematisch kan zijn.
 • Ontheffingsprocedures te lang duren.
 • Regels en procedures onvoldoende voorspelbaar en niet altijd even duidelijk zijn.
 • Regels van verschillende richtlijnen en verordeningen met elkaar in tegenspraak lijken of zijn.
 • De omzetting in wetgeving van de lidstaten voor vertragingen zorgt.
 • Marktdeelnemers geconfronteerd worden met hoge administratieve lasten.
 • Er moeilijkheden optreden bij de handhaving, met name in het kader van de elektronische handel.

Voorgestelde wijzigingen

Met het oog op de openbare raadpleging heeft de EC onlangs een verzoek om input gepubliceerd. In dit document zijn de aan te pakken problemen en aantal mogelijke wijzigingen van de RoHS richtlijn beschreven. Hierbij worden de volgende opties genoemd:

 • Een vereenvoudiging en verduidelijking van de RoHS richtlijn; met name op het gebied van vrijstellingscriteria en criteria voor het beperken van stoffen – gecombineerd met de hervorming van de bijbehorende processen.
 • Een duidelijke afbakening tussen de RoHS richtlijn en andere relevante wetgeving, zoals de Reach-verordening en de richtlijn ecologisch ontwerp, dan wel het in de Reach-verordening opnemen van de bepalingen uit de RoHS richtlijn (en het intrekken van de RoHS richtlijn).
 • Een betere toelichting op de RoHS richtlijn en de samenhang met die andere wetgeving, bijvoorbeeld door het actualiseren van de FAQ.
 • Een actualisering en verduidelijking van het toepassingsgebied van de RoHS richtlijn.
 • Hervorming van de bepalingen over handhaving en markttoezicht.
 • Het omzetten van de RoHS richtlijn in een verordening, aangezien een verordening rechtstreekse werking heeft in de lidstaten.

Wat vindt u?

De EC heeft burgers en belanghebbende partijen uitgenodigd om hun standpunten kenbaar te maken, te helpen eventuele wijzigingen te beoordelen en nieuwe of andere wijzigingen te identificeren. Heeft u ideeën hoe de RoHS richtlijn kan worden verbeterd? Of heeft u een mening over mogelijke wijzigingen zoals opgenomen in het verzoek om input? Dan kunt u hier een bijdrage leveren. Dit kan tot 22 juni 2022.

Let op: de EC heeft aangegeven dat wijzigingen in overeenstemming moeten zijn met de laatste technische en wetenschappelijke ontwikkelingen en coherent moeten zijn met andere EU-wetgeving voor elektronische en elektrische apparatuur en chemische stoffen.

Naast deze openbare raadpleging zal de EC nog een effectbeoordeling laten uitvoeren, een afzonderlijke gerichte raadpleging aan de belangrijkste belanghebbenden verzenden en met hen in overleg treden over opties, conclusies en mogelijke wijzigingen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de RoHS richtlijn? Neem dan eens een kijkje in onze kennisbank. Of neem contact op met onze experts. We beantwoorden uw vragen graag!

  Vragen? Neem contact met ons op

  Heeft u meer vragen?

  Onze specialisten helpen u graag verder