×

Gewijzigde machine: welke verplichtingen hebt u?

16.08.2022

Naar verwachting zal de Europese Commissie in de tweede helft van 2022 de nieuwe Machineverordening publiceren. Deze verordening treedt vervolgens op de twintigste dag na deze publicatie in werking. Dertig maanden later zal de verordening daadwerkelijk van toepassing zijn.

In de nieuwe Machineverordening. wordt onder meer aandacht besteed aan gewijzigde machines. In de praktijk zien we vaak dat in de handel gebrachte machines (ingrijpend) worden gewijzigd. Bijvoorbeeld om er een functie aan toe te voegen of de prestaties van de machine te verbeteren. De huidige Machinerichtlijn 2006/42/EG geeft echter niet aan wat er moet gebeuren als een machine is gewijzigd buiten de specificatie van de fabrikant en mogelijk niet meer in overeenstemming is met essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Met de nieuwe Machineverordening komt hier dus verandering in. Zo wordt in de verordening onder meer omschreven wat er wordt verstaan onder een ‘ingrijpende wijziging’. Ook wordt aangegeven hoe u met dergelijke wijzigingen moet omgaan.

Ingrijpende wijziging

In de nu nog conceptverordening wordt een wijziging beoordeeld als ‘ingrijpend’ wanneer producten aangepast worden, zowel fysiek als door digitale middelen, op een manier die niet voorzien is door de fabrikant en welke aanpassingen de veiligheid van het product beïnvloeden door het creëren van een nieuw gevaar of toename van een bestaand risico, waardoor nieuwe ingrijpende beschermingsmaatregelen vereist zijn.

Ook is in de conceptverordening opgenomen dat de partij die een ingrijpende wijziging aanbrengt als fabrikant wordt beschouwd en dus moet voldoen aan de verplichtingen van de fabrikant.

Inspectie SZW heet nu de Nederlandse Arbeidsinspectie

Op 1 januari 2022 heeft de Inspectie SZW haar naam gewijzigd in Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Deze naam is dan ook veelzeggender en minder verwarrend dan de naam Inspectie SZW. LEES MEER

Werkinstructie Nederlandse Arbeidsinspectie

Vooruitlopend op de invoering van de Machineverordening heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie (NA) onlangs een werkinstructie voor het beoordelen van gewijzigde machines gepubliceerd. Deze werkinstructie ziet niet alleen op machines die straks onder de Machineverordening vallen, maar ook op machines van vóór 1995 die vallen onder de Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG en op machines die vallen onder de huidige Machinerichtlijn 2006/42/EG. In de werkinstructie heeft de NA een aantal stappen omschreven die u moet doorlopen als u besluit een machine te wijzigen. Deze stappen hebben wij hieronder voor u samengevat. Deze samenvatting ziet alleen op machines die onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG vallen:

1. Beoordeel of er sprake is van een ingrijpende wijziging

Voor machines die onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG vallen, moet u bij een wijziging ten minste een risicobeoordeling als bedoeld in bijlage I van de richtlijn uitvoeren. Met deze risicobeoordeling maakt u inzichtelijk op welke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen de wijziging invloed heeft en welke nieuwe risico’s de wijziging met zich meebrengt. Deze risicobeoordeling moet u kunnen tonen aan de toezichthouder.

Concludeert u aan de hand van de risicobeoordeling dat er sprake is van een ingrijpende wijziging? Dan rusten na de wijziging de volledige fabrikantsverplichtingen van de gehele machine op u. Dit wil zeggen dat u verantwoordelijk wordt voor de conformiteitsprocedure, het opstellen van de EU Conformiteitsverklaring, het aanbrengen van de CE-markering en het opstellen van een nieuwe gebruikershandleiding.

2. Werk het Technisch Dossier bij

Is er sprake van een ingrijpende wijziging? Dan moet u voor machines die onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG vallen kunnen aantonen dat de machine in overeenstemming is met de richtlijn. Daarom moet u het Technisch Dossier aanvullen met de volgende gegevens:

  • De risicobeoordeling.
  • De essentiële veiligheids- en gezondheidseisen die op de gewijzigde machine van toepassing zijn.
  • De onderbouwing hoe de machine aan deze veiligheids- en gezondheidseisen voldoet. Voor bestaande (onder)delen van de machine die al zijn voorzien van een CE-markering en waar de wijziging géén invloed op heeft kunt u voor deze onderbouwing overigens gebruikmaken van de oorspronkelijke documentatie van die (onder)delen.

3. Beoordeel of u een CBI moet inschakelen

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om een conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) in te schakelen. Deze CBI moet rekening houden met de inhoud van de werkinstructie.

Vragen?

De gehele werkinstructie vindt u op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zodra de definitieve Machineverordening is gepubliceerd, zal ook de werkinstructie worden herzien.

Krijgt u te maken met een wijziging in een machine en heeft u hier vragen over? Of kunt u ondersteuning gebruiken bij de risicobeoordeling, de conformiteitsprocedure of het bijwerken van het Technisch Dossier? Neem dan gerust contact met ons op, onze experts staan voor u klaar!

    Vragen? Neem contact met ons op

    Heeft u meer vragen?

    Onze specialisten helpen u graag verder