ILT Meerjarenplan – Toezicht Bouwproducten

Meer toezicht op Bouwproducten

 1. Gisteren (19 maart) publiceerde Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het Meerjarenplan 2015 – 2019. In dit plan geeft de ILT aan waar het komende jaar haar focus (voor toezicht) ligt.

 1. Een van de speerpunten in het plan is toezicht op fabrikanten, importeurs en distributeurs van bouwproducten.
 1. Bouwproducten welke in de handel worden gebracht om blijvend deel uit te maken van een bouwwerk moeten voldoen aan de Europese Bouwverordening 305/2011.
 1. Het toezicht van de ILT zal zich, wat bouwproducten betreft, het komende jaar richten op «producenten, distributeurs en importeurs (ook aannemers) van bouwproducten met betrekking tot de correcte CE-labeling op bouwproducten producenten».
 1. De ILT licht dit verder toe op pagina 57 en 58 van het plan:
  • Het toezicht CE-markering Bouwproducten richt zich op de aanwezigheid van de juiste etikettering op bouwproducten. Getoetst wordt op een correct label, de vermelding van de essentiële eigenschappen en de aanwezigheid van een correcte Declaration of Performance. Indien nodig wordt getest of een product voldoet aan de vermelde waarden. Ondertoezichtstaanden zijn producenten, importeurs en distributeurs van bouwproducten.
  • Bij het toezicht op producten bepaalt de inspectie op basis van analyses van producten, distributeurs en producenten, welke producten in aanmerking komen om in de inspecties opgenomen te worden. In 2015 wordt het toezicht zoveel mogelijk gericht op bedrijven, in de vorm van administratieve inspecties. In het kader daarvan wordt van ieder bedrijf een aantal producten geïnspecteerd (objectinspecties).
 1. Blijkens het plan gaat de ILT komende jaren (2015-2019)
  • minder objectinspecties (1.400 per jaar in 2015-2019 tegenover 2.984 in 2014) en
  • meer administratiecontroles gaan (85 per jaar in 2015-2019 tegenover 0 in 2014).
 2. Verder blijkt uit de gegevens van ILT dat de huidige naleving van de Bouwverordening onder de fabrikanten, importeurs en distribiteurs minder dan 25% bedraagt.

Onze specialisten helpen u graag verder

shutterstock_158522279

Heeft u vragen over de Bouwverordening 305/2011, de CE markering en toezicht op bouwproducten?
Neemt u dan contact op met ons op.

 +31 (0)36 202 4012
 info@certification-company.com
 Contactformulier