×

Inleiding nieuwe Verordening voor Machineproducten

01.12.2021

De Machinerichtlijn is één van de meest essentiële Europese wetten voor de regulering van productveiligheid van machineproducten, verwisselbare uitrustingsstukken en andere soortgelijke componenten binnen de EU.

Naar verwachting zal de Machinerichtlijn 2006/42/EG in 2021 worden herzien. De huidige Machinerichtlijn stamt uit 2006. Na 15 jaar was het niet alleen bekeken vanuit een technologisch, maar ook vanuit een juridisch standpunt, hoog tijd voor een herziening.

De Europese Commissie heeft het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en het Europees Comité van de Regio’s geïnformeerd ten aanzien van het initiatief tot herziening van de Machinerichtlijn, waarmee wordt gestreefd naar:

 • de aanpak van risico’s voortvloeiende uit nieuwe digitale technologieën, zonder de technologische ontwikkeling in de weg te staan;
 • beperking van het aantal vereiste stukken door digitale documenten toe te staan, om op die manier de administratieve druk te verlagen voor de marktdeelnemers, met als
 • aanvullend positief resultaat een verlaging van de milieukosten;
 • verbetering van de juridische interpretatie van enkele belangrijke begrippen en definities in de huidige tekst van de Richtlijn;
 • verbetering van de samenhangende interpretatie met de Richtlijnen en Verordeningen van andere producten, alsmede verbetering van de handhaving van de wetgeving binnen de context van de NLF (New Legislative Framework);
 • vermindering van de transpositiekosten door de Richtlijn over te zetten naar een Verordening.

Van Machinerichtlijn tot Machineverordening

Juridisch gezien, is de wijziging van Machinerichtlijn naar Machineverordening bijzonder interessant. Als gevolg van deze verandering, dienen de verordeningen niet langer eerst omgezet te worden binnen de nationale wetgeving van alle Lidstaten (transpositie). De Machineverordening zal gauw direct van kracht zijn, wat betekent dat deze in alle EU-landen exact dezelfde werking zal hebben en rechtstreeks van toepassing zal zijn. De Machineverordening zal dan voor elk land binnen de Europese Unie eensluidend zijn.

DE GROTE AANPASSINGEN IN DE MACHINEVERORDENING

De belangrijkste juridische aanpassingen in de Machineverordening zijn kort samengevat. LEES MEER

Conceptversie van de Machineverordening

De conceptversie van de nieuwe wetgeving werd op 21 april van dit jaar gepubliceerd. De Europese Commissie liet de publicatie van de conceptversie vergezeld gaan van wetsvoorstellen tot regulering van kunstmatige intelligentie binnen de EU. Omdat vele nieuwe machineproducten werken met behulp van nieuwe digitale technologieën, streefde de Europese Commissie ernaar om een link te leggen tussen deze onderwerpen binnen de EU.

De deskundigen van Certification Company op het gebied van productveiligheid en regulering en MAAK Advocaten zullen u op de hoogte houden van alle belangrijke ontwikkelingen in het kader van de herziening van de Machinerichtlijn.

Wilt u meer weten over de gevolgen van de herziening van de Machinerichtlijn voor uw bedrijf, het ontwerp van nieuwe machines, de verkoop van machines of het gebruik van machines als werkuitrusting? Neem dan meteen contact met ons op.

  Vragen? Neem contact met ons op

  Heeft u meer vragen?

  Onze specialisten helpen u graag verder