×

Inspectie SZW heet nu de Nederlandse Arbeidsinspectie

19.01.2022

Op 1 januari 2022 heeft de Inspectie SZW haar naam gewijzigd in Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Aanleiding voor de nieuwe naam is de komst van de Europese arbeidsautoriteit, European Labour Authority (ELA), die naar verwachting rond 2024 volledig operationeel zal zijn. Beide namen sluiten goed op elkaar aan. Een andere reden voor de naamswijziging is het feit dat de term Arbeidsinspectie in de praktijk al vaak werd gebruikt. Deze naam is dan ook veelzeggender en minder verwarrend dan de naam Inspectie SZW.

Wat doet de Nederlandse Arbeidsinspectie?

Bent u fabrikant van machines en installaties voor professioneel gebruik die vallen onder de machinerichtlijn (2006/42/EG)? Dan heeft u wellicht al eens te maken gehad met de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW). Een van de taken van de NLA is namelijk om toezicht te houden op de naleving van de wetgeving die uit deze richtlijn voortvloeit, zoals de Warenwet en verschillende Warenwetbesluiten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NvWA) heeft deze taak overigens ook, maar dan voor machines voor consumentengebruik.

Wanneer krijgt u te maken met de NLA?

Zoals gezegd houdt de Nederlandse Arbeidsinspectie onder meer toezicht op de naleving van wetgeving die ziet op productveiligheid.

Toezicht

Het toezicht van de NLA is risicogericht. Dat betekent dat zij inspecties uitvoert op die terreinen waar de risico’s het grootst zijn. Daarnaast kan zij reageren op signalen en meldingen over onveilige machines en installaties, bijvoorbeeld van inspecteurs, fabrikanten, brancheorganisaties of andere Europese toezichthouders. Ook op andere momenten kunt u te maken krijgen met de NLA.

Het aanpassen van een machine

Heeft u bijvoorbeeld een machine of installatie in gebruik die u zelf wilt aanpassen? En zijn deze aanpassingen substantieel? Dan kan dit de productveiligheid aantasten. In sommige gevallen bent u dan verplicht om vooraf contact op te nemen met de Nederlandse Arbeidsinspectie. Bijvoorbeeld als u niet zeker weet of de aanpassing die u wilt doen substantieel is en de oorspronkelijke fabrikant daarover geen uitsluitsel kan of wil geven.

Wat als de Nederlandse Arbeidsinspectie contact met u opneemt?

Wil de NLA een onderzoek in binnen uw bedrijf instellen? Hebben zij u vragen gesteld of om een toelichting gevraagd en weet u niet goed hoe u daarop moet reageren? Of wilt u een machine of installatie gaan aanpassen? Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag bij.

    Vragen? Neem contact met ons op

    Heeft u meer vragen?

    Onze specialisten helpen u graag verder