×

Nieuwe Machineverordening is gepubliceerd

07.07.2023

Op 29 juni 2023 is de nieuwe Verordening voor Machines (EU 2023/1230) gepubliceerd. Dit betekent dat deze verordening over 20 dagen in werking treedt. En dat na een overgangsperiode van 42 maanden, op 14 januari 2027, de huidige Machinerichtlijn 2006/42/EG zal worden ingetrokken. Op dat moment zullen de regels uit de Verordening definitief van kracht zijn.

Van Machinerichtlijn tot Machineverordening

De Machinerichtlijn was één van de meest essentiële Europese richtlijnen voor de regulering van productveiligheid binnen de EU.
Anders dan de Machinerichtlijn hoeft de Machineverordening niet eerst te worden omgezet naar nationale wetgeving. Dit betekent dat de Machineverordening nu rechtstreeks binnen alle lidstaten van toepassing is.

De belangrijkste wijzigingen

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen waar marktdeelnemers rekening mee moeten houden?

1. Nieuwe technologieën en ontwikkelingen

Een belangrijke wijziging is dat vanaf nu ook nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en Internet of Things (IoT) onder de Machineverordening vallen. Daar leest u hier meer over.

2. Nieuwe definitie ingrijpende wijziging

Daarnaast introduceert de Verordening de juridische uitdrukking ‘ingrijpende wijziging’. Deze definitie ziet op een (fysieke of digitale) wijziging aan een machine, waardoor de machine niet langer voldoet aan de relevante veiligheids- en gezondheidseisen. In dat geval heeft degene die de wijziging aanbrengt de wettelijke verplichting en verantwoordelijkheid om een conformiteitsbeoordeling uit te voeren alvorens de gewijzigde machine in bedrijf te stellen. Deze eis geldt overigens alleen voor het gewijzigde deel van de machine. U leest er hier meer over.

3. Nieuwe lijst machines met een hoog risico

Ook introduceert de Machineverordening in bijlage I een lijst van ‘machines met een hoog risico’, waarmee de oude lijst in Bijlage IV van de Richtlijn komt te vervallen. Marktdeelnemers moeten er rekening mee houden dat een machine door substantiële wijzigingen (bijvoorbeeld nieuwe software op basis van AI) in deze groep kunnen vallen. In dat geval geldt een specifieke conformiteitsbeoordelingsprocedure (artikel 21, lid 2) en wordt alleen certificering door derden geaccepteerd.

4. Digitale gebruiksaanwijzing wordt mogelijk

Tot slot wordt het mogelijk om gebruiksaanwijzingen in een digitaal formaat te verstrekken. Maar als de gebruiker hier bij de aankoop om verzoekt, moet de gebruiksaanwijzing kosteloos op papier worden verstrekt.

5. Leveringen naar het Verenigd Koninkrijk

Machines met CE-markering op basis van Machinerichtlijn 2006/42/EG kunnen nog steeds zonder UKCA-markering in het VK worden geleverd. Machines met CE-markering op basis van de nieuwe verordening kunnen dat niet:

“De CE-markering is alleen geldig in Groot-Brittannië voor gebieden waar de GB- en EU-regels hetzelfde blijven. Als de EU haar regels wijzigt en u de CE-markering op uw product baseert op die nieuwe regels, kunt u de CE-markering niet gebruiken om verkopen in Groot-Brittannië.”

Machines (met CE-markering) kunnen in principe tot 31 december 2024 in Groot-Brittannië worden geleverd. Waarschijnlijk zal de UKCA-markering dus verplicht worden vóór de toepassingsdatum van de Machineverordening.

Vragen?

Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw product? Of wilt u weten hoe de Machineverordening uw bestaande producten zal beïnvloeden? Neem dan direct contact met ons op, onze experts helpen u graag verder.

    Vragen? Neem contact met ons op

    Heeft u meer vragen?

    Onze specialisten helpen u graag verder