Nieuwe ontwerpeisen 2016

Nieuwe ontwerpeisen 2016 voor niet-gerichte en LED-lampen

Met ingang van 27 februari 2016 treed de wijzigings-Verordening (EU) 2015/1428 formeel in werking. De Verordening amendeert Verordening (EU) 244/2009 inzake ecologische ontwerpeisen voor niet-gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik. Ook de Verordening (EU) 1194/2012 inzake ecologische ontwerpeisen voor gerichte lampen en LED-lampen word geamendeerd.

Beide Verordeningen staan in relatie tot de Richtlijn inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten en kunnen van invloed zijn op de huidige CE Certificering van fabrikanten/importeurs van (LED) lampen.

LED-lamp

Wijzigingen 2016 voor niet-gerichte huishoudelijke lampen

 • De definitie “lamp voor bijzondere doeleinden” wordt aangepast naar:

  een lamp waarbij technologieën worden gebruikt die onder deze verordening vallen, maar die bestemd is voor gebruik in bijzondere toepassingen wegens haar technische eigenschappen als beschreven in de technische documentatie.

  Bijzondere toepassingen zijn:

  toepassingen die technische eigenschappen vergen welke niet zijn vereist voor de verlichting van gewone ruimten of voorwerpen in gemiddelde omstandigheden.

 • De definitie “verkeerslichtgloeilamp” word vastgesteld.
 • De definitie “wolfraam-halogeenlamp” word vastgesteld.

Wijzigingen 2016 voor gerichte lampen en LED lampen

 • De definitie van product voor bijzondere doeleinden wordt aangepast overeenkomstig de Verordening voor niet-gerichte huishoudelijke lampen.
 • Verlichtingsarmatuur in punt 28 wordt geamendeerd.
 • De definitie “verkeerslichtgloeilamp” word vastgesteld.
 • De bijlagen I, III en IV worden gewijzigd onder andere inzake nieuwe eisen inzake de functionaliteit voor apparatuur die is ontworpen om tussen de netvoeding en de lampen te worden geïnstalleerd.

Relatie met de CE markering

Niet-gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik en LED lampen moeten voordat ze op de Europese uniale markt ter beschikking worden gebracht voldoen aan de eisen inzake CE markering. Om de overeenstemming met de CE markering te garanderen moeten de verantwoordelijke marktdeelnemers zorg dragen te voldoen aan de relevante Europese Richtlijnen en Verordeningen. De toepasselijke Richtlijnen kunnen zijn:

Onze specialisten helpen u graag verder

shutterstock_158522279

Wilt u meer weten over de wettelijke eisen rondom huishoudelijke (LED)lampen?
Neemt u dan contact op met ons op.

 +31 (0)36 202 4012
 info@certification-company.com
 Contactformulier