Ontwikkelingen rondom de e-sigaret

E-sigaret

Afgelopen week was de e-sigaret weer volop in het nieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft haar onderzoek gepubliceerd naar het gebruik van e-sigaretten. Het onderzoek concludeert dat het langdurig en structureel gebruik van e-sigaretten gezondheidsrisico’s met zich mee brengt.

In reactie op het onderzoek heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret gepubliceerd. Dit besluit is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) onder de Warenwet, bedoeld om de veiligheid van e-sigaretten te reguleren in afwachting van het in werking treden van de herziene EU-Tabaksproductenrichtlijn.

Damp van e-sigaret schadelijk voor de gezondheid

Uit het onderzoek van de RIVM is gebleken dat de damp van de e-sigaretten een aantal ingrediënten en chemische onzuiverheden kunnen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft de minister van VWS geadviseerd om niet alleen de stoffen in de vloeistof, maar ook de damp van de e-sigaretten te reguleren.

Geen e-sigaret onder de 18 jaar

Behalve de aanpassingen aan de Warenwet zal ook de Tabakswet een wijziging ondergaan om de e-sigaret te reguleren. Naar alle waarschijnlijkheid zal in ieder geval de leeftijdsgrens voor de consumptie van e-sigaretten worden gelijkgetrokken met die van normale sigaretten, namelijk 18 jaar.

Borging van de veiligheidsrisico’s rondom de elektronische sigaretten zal de implementatie van de herziene Tabaksproductenrichtlijn op termijn voor zorgen. De voorschriften van de Richtlijn zullen echter alleen van toepassing zijn op nicotine leverende e-sigaretten.

Onze specialisten helpen u graag verder

shutterstock_158522279

Wilt u meer weten over ontwikkelingen rondom e-sigaret?
Neemt u dan contact op met ons op.

 +31 (0)36 202 4012
 info@certification-company.com
 Contactformulier