×

Voorstel EU-batterijenverordening: wat betekent dit voor speelgoed?

07.04.2022

In het kader van de European Green Deal heeft de Europese Commissie een nieuwe EU-batterijenverordening voorgesteld. Deze verordening moet de huidige Batterijenrichtlijn (richtlijn 2006/66/EG) gaan vervangen en ervoor zorgen dat de binnen de EU gebruikte batterijen duurzamer, veiliger en minder vervuilend worden. In dit artikel leest u welke gevolgen dit voorstel heeft voor speelgoed dat voorzien is van batterijen.

Achtergrond EU-batterijenverordening

De aanleiding voor het voorstel was een evaluatie van de bestaande Batterijenrichtlijn (richtlijn 2006/66/EG). Uit deze evaluatie bleek dat deze richtlijn niet meer actueel en bovendien ineffectief is. Daarnaast heeft de Europese Commissie in het kader van de European Green Deal ambitieuze klimaatdoelstellingen. Deze doelstellingen maken ook deel uit van het voorstel.

Let op: het gaat hier om een voorstel voor een verordening en niet om voorstel voor een richtlijn. Dat betekent dat de regels, zodra de verordening van kracht wordt, directe werking hebben in alle EU-lidstaten. Bij een richtlijn zouden de regels eerst moeten worden geïmplementeerd in nationale wetgeving.

Doel en inhoud verordening

Het voorstel heeft tot doel om de circulaire economie te stimuleren door de gehele levenscyclus van batterijen te bestrijken en een Europese markt voor duurzame batterijen te ontwikkelen. Op hoofdlijnen introduceert het voorstel:

 • Nieuwe algemene verplichtingen waaraan alle batterijen moeten voldoen. Zo wordt een CE markering verplicht en komt er een maximum voor percentages gevaarlijke stoffen die in batterijen mogen worden gebruikt, zoals kwik en cadmium. Ook komen er strengere eisen voor duurzaamheid, prestaties, levensduur en de productetikettering van batterijen en regels voor het gemakkelijk en veilig verwijderen van draagbare batterijen. Het gebruik van niet oplaadbare draagbare batterijen zal bovendien worden uitgefaseerd.
 • Nieuwe regels voor de afvalinzameling van afgedankte batterijen.

Naar verwachting zullen de verschillende verplichtingen tussen medio 2024 en 2031 gefaseerd van kracht worden.

Wat betekent de EU-batterijenverordening voor speelgoed?

De EU-batterijenverordening ziet op alle batterijen: draagbare batterijen, batterijen voor de automotive en elektrische voertuigen, industriële batterijen etc. Maar wat betekent de verordening nu concreet voor speelgoed met batterijen?

 1. Alle gebruikte batterijen moeten straks zijn voorzien van een CE-markering. Ook moeten fabrikanten van speelgoed op batterijen voor hun technische documentatie een EU-conformiteitsverklaring aanvragen bij de leverancier van de batterijen.
 2. Er komen nieuwe etiketteringseisen: batterijen moeten straks worden voorzien van een QR-code, die toegang moet geven tot productinformatie, een symbool voor gescheiden inzameling, de conformiteitsverklaring, etc.
 3. Er komen nieuwe eisen voor capaciteit en minimale gemiddelde looptijd.
 4. Als de batterij een kortere levensduur heeft dan het speelgoed, moet de batterij gedurende de levensduur van het speelgoed kunnen worden verwijderd of vervangen.

Voortgang voorstel

Op 17 maart 2022 vergadert de Milieuraad (met daarin de milieuministers van de EU-lidstaten) over het voorstel, waarna er door lidstaten nog informeel over het voorstel onderhandeld zal worden. Cerfication Company zal u van de voortgang en de inwerkingtreding van de verordening op de hoogte houden.

Overigens komt er mogelijk ook een herziening van de richtlijn speelgoedveiligheid (richtlijn 2009/48/EG). Uiteraard zal Certification Company u hier ook van op de hoogte houden.

Vragen?

Bent u fabrikant, importeur of distributeur van speelgoed met batterijen? En heeft u vragen over deze verordening? Neem dan contact op met een van onze experts. We beantwoorden ze graag!

  Vragen? Neem contact met ons op

  Heeft u meer vragen?

  Onze specialisten helpen u graag verder