Vrijstelling industriële meet- en regelapparatuur CE markering RoHS eisen verstreken

meet- en regelapparatuur RoHSMet ingang van 22 juli 2017 dient bepaalde industriële meet- en regelapparatuur te voldoen aan de eisen die gesteld worden in Richtlijn 2011/65/EU betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (‘de RoHS Richtlijn’)

Op 22 juli 2017 is de vrijstelling van industriële meet- en regelapparatuur van de werksfeer van de RoHS Richtlijn verstreken. Alle industriële meet- en regelapparatuur welke na deze datum op de Europese markt in de handel worden gebracht dient te voldoen aan de respectievelijke eisen van de RoHS Richtlijn.

De RoHS Richtlijn voorziet in de voorschriften voor het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrisch en elektronisch apparatuur (‘EEA’). De Richtlijn geeft aan homogene materialen welke vervaardigd zijn in EEA maximale concentratiewaardes in gewichtsprocent voor een zestal stoffen. Deze stoffen zijn:

  • lood,
  • kwik,
  • cadmium,
  • zeswaardig chroom,
  • Polybroombifenylen (PBB) en
  • Polybroomdifenylethers (PBDE).

Onder EEA in de zin van de RoHS Richtlijn worden beschouwd alle apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te kunnen werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden en bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1 000 volt bij wisselstroom en 1 500 volt bij gelijkstroom.

De Richtlijn is sinds 2 januari 2013 van kracht en voorziet in de CE markering en het opstellen van een EU Conformiteitsverklaring. Voor een beperkt aantal toepassingen die gespecificeerd worden in de RoHS Richtlijn en haar aanverwante bijlages worden er in vrijstellingen voorzien waaronder die voor industriële meet- en regelapparatuur tot 22 juli 2017. Als industriële meet- en regelapparatuur definieert de RoHS Richtlijn:

meet- en regelapparatuur die uitsluitend voor gebruik voor industriële of professionele doeleinden is ontworpen

Fabrikanten, importeurs en distribiteurs van industriële meet- en regelapparatuur dienen zich er vanaf heden van te vergewissen dat hun elektrisch en elektronisch apparatuur voldoet aan de eisen van de RoHS Richtlijn 2011/65/EU en dit middels een CE markering en een EU Conformiteitsverklaring te laten zien.

Ondanks het verstrijken van de algemene vrijstelling voor industriële meet- en regelapparatuur zijn er nochtans wel enkele beperkingen en overige vrijgestelde toepassingen specifiek voor meet- en regelapparatuur. Deze beperkingen en vrijgestelde toepassingen worden vermeld in bijlage IV van de RoHS Richtlijn en omvatten voor meet- en regelapparatuur onder andere een vrijstelling op lood in legeringen als supergeleider of warmtegeleider voor gebruik in koelkoppen van cryokoelers (deze beperking vervalt op 30 juni 2021).

Onze specialisten helpen u graag verder

shutterstock_158522279

Heeft u vragen over de conformiteitsbeoordeling van uw industriële meet- en regelapparatuur?
Neemt u dan contact op met ons op.

 +31 (0)36 202 4012
 info@certification-company.com
 Contactformulier