×

Waar moet een CE handleiding aan voldoen?

27.01.2016

De eisen waar een CE handleiding aan moet voldoen hangt in grote mate af van het product in kwestie. Voor machines & installaties geeft de Machinerichtlijn 2006/42/EG onder Bijlage I, punt 1.7.4.2 (Inhoud van de gebruiksaanwijzing) een aantal dwingende punten waar de handleiding aan moet voldoen. De Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (Bijlage I, punt 1.4) alsmede de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (Bijlage I, punt 13.6) bevatten eveneens dwingende eisen voor de CE handleiding. Derhalve dient de marktdeelnemer (veelal de fabrikant) voor zijn specifieke product na te gaan of de relevante Richtlijn(en) dwingende bepalingen bevatten voor zijn handleiding. Certification Company kan u daarbij helpen door de specifieke eisen in kaart te brengen.

Indien de Richtlijnen geen specifieke eisen voor een CE handleiding bevatten, dan kan de marktdeelnemer uitwijken naar de relevante (geharmoniseerde) productnormen. Deze bevatten vaak (aanvullende) eisen voor welke informatie in de gebruiksaanwijzing aanwezig moet zijn.

Indien de Richtlijnen geen eisen bevatten en er geen (geharmoniseerde) productnormen aanwezig zijn, dan kan er gebruik worden gemaakt van NEN 5509 – Gebruikershandleidingen.

Conform de NEN 5509 norm ziet de inhoud en opbouw van de gebruikershandleiding er als volgt uit:

 • Algemeen
 • Omslag en titelpagina
 • Voorwoord
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Beschrijving en werking
 • Veiligheid
 • Transport en opslag
 • Montage en installatie
 • In bedrijf stellen
 • Bediening
 • Onderhoud
 • Storingen
 • Buiten bedrijf stellen
 • Afdanken
 • Register
 • Bijlagen

Wilt u meer weten over de CE handleiding en wat voor rol deze speelt voor uw onderneming?

Neem dan vandaag contact op met een van onze specialisten:

Per telefoon: +31 (0)36 202 40 12
Per e-mail of door gebruik te maken van ons contactformulier

  Vragen? Neem contact met ons op

  Heeft u meer vragen?

  Onze specialisten helpen u graag verder