×

Wat is een CE Conformiteitsverklaring?

15.02.2018

Een CE Conformiteitsverklaring (ook wel een CE Certificaat, EG Verklaring van Overeenstemming of EU Verklaring van Overeenstemming genoemd) is het document waaruit blijkt dat het product voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

Door de CE Conformiteitsverklaring op te stellen en te ondertekenen, neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product op zich.

Net zoals de Technische Documentatie moet de CE Conformiteitsverklaring worden bewaard gedurende een periode van tien jaar vanaf de datum waarop het product in de handel is gebracht. Dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of de in de Unie gevestigde gemachtigde. In het geval van ingevoerde producten moet de importeur de verantwoordelijkheid voor de CE Conformiteitsverklaring op zich nemen.

De inhoud van de CE Conformiteitsverklaring moet gebaseerd zijn op de modelverklaring in bijlage III bij Besluit nr. 768/2008/EG of op een rechtstreeks aan de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie gehechte modelverklaring.

De modelverklaring in Besluit nr. 768/2008/EG bevat:

 1. Een identificatienummer van het product; dit nummer hoeft niet uniek te zijn voor elk product. Het kan verwijzen naar een product, partij, type of serie;
 2. De naam en het adres van de fabrikant of de gemachtigde die de CE Conformiteitsverklaring heeft opgesteld;
 3. Een vermelding dat de CE Conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant;
 4. Een beschrijving aan de hand waarvan het product kan worden getraceerd; dit omvat in feite alle relevante informatie bovenop de in punt 1 vermelde informatie waarmee het product wordt beschreven en aan de hand waarvan het kan worden getraceerd;
 5. Alle relevante harmonisatiewetgeving van de Unie waaraan wordt voldaan en de normen met hun referenties of andere technische specificaties (zoals nationale technische normen en specificaties) op een nauwkeurige, volledige en heldere wijze;
 6. De naam en het identificatienummer van de Aangemelde Instantie indien zij betrokken was bij de conformiteitsbeoordelingsprocedure;
 7. De datum van afgifte van de CE Conformiteitsverklaring; de handtekening en functieaanduiding of gelijkwaardige identificatie van de bevoegde persoon.

Als meerdere productvoorschriften van de Europese Unie op een product van toepassing zijn, moet de fabrikant of de gemachtigde één unieke CE Conformiteitsverklaring afgeven.
De CE Conformiteitsverklaring moet op verzoek aan de relevante markttoezichtautoriteit ter beschikking worden gesteld.

De CE Conformiteitsverklaring moet worden vertaald in de taal of talen vereist door de EU Lidstaat waar het product in de handel wordt gebracht of op de markt wordt aangeboden.

Wilt u meer weten?

Neem dan vandaag contact op met een van onze specialisten:

Per telefoon: +31 (0)36 202 40 12
Per e-mail of door gebruik te maken van ons contactformulier

  Vragen? Neem contact met ons op

  Heeft u meer vragen?

  Onze specialisten helpen u graag verder