×

Wat is geen EEA in de zin van de RoHS Richtlijn 2011/65/EU?

20.11.2015

Blijkens artikel 2, lid 4 is de RoHS Richtlijn niet van toepassing op:

 • Apparatuur die nodig is voor de bescherming van de wezenlijke belangen van de beveiliging van de lidstaten, met inbegrip van wapens, munitie en oorlogsmateriaal dat voor specifiek militaire doeleinden is bestemd;
 • Apparatuur die is ontworpen om de ruimte ingestuurd te worden;
 • Apparatuur die speciaal ontworpen is, en geïnstalleerd moet worden, als deel van een ander soort apparatuur die uitgesloten is of niet binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn valt, die zijn functie alleen als deel van die apparatuur kan vervullen en die alleen vervangen kan worden door dezelfde speciaal ontworpen apparatuur;
 • Grote, niet verplaatsbare industriële installaties;
 • Grote vaste installaties;
 • Vervoermiddelen voor personen of goederen, met uitzondering van elektrische tweewielers zonder typegoedkeuring;
 • Niet voor de weg bestemde en uitsluitend voor beroepsmatig gebruik beschikbaar gestelde mobiele machines;
 • Actieve, implanteerbare medische hulpmiddelen;
 • Fotovoltaïsche panelen die bestemd zijn voor gebruik in een systeem dat door vakmensen is ontworpen, gemonteerd en geïnstalleerd voor permanent gebruik op een bepaalde plaats om energie uit zonlicht te produceren voor openbare, commerciële, industriële en residentiële toepassingen;
 • Apparatuur die speciaal is ontworpen uitsluitend voor doeleinden van onderzoek en ontwikkeling en die alleen door een bedrijf aan een ander bedrijf ter beschikking wordt gesteld.

Lees ook ons artikel over welke producten wel onder het toepassingsgebied van RoHS Richtlijn vallen.

Wilt u meer informatie over de RoHS Richtlijn of de CE markering in het algemeen?

Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten!

Per telefoon: +31 (0)36 202 40 12
Per e-mail of door gebruik te maken van ons contactformulier

  Vragen? Neem contact met ons op

  Heeft u meer vragen?

  Onze specialisten helpen u graag verder