×

Wat is het verschil tussen een CE-certificaat en een EU conformiteitsverklaring?

24.01.2023

Tijdens het proces van productcertificering ontstaat er bij marktdeelnemers nog wel eens verwarring over de gebruikte begrippen. Zo worden de begrippen CE-certificaat en conformiteitsverklaring regelmatig door elkaar gehaald. In dit artikel leggen wij uit wat het verschil is tussen deze twee begrippen én waarom dit verschil zo belangrijk is.

CE-certificaat

Een CCE-certificaat is geen formele conformiteitsverklaring en dus ook niet voldoende om een CE-markering op het product aan te brengen en het product binnen de EU op de markt te brengen. Het certificaat en de daarin genoemde testrapporten kunnen wel in het Technisch Dossier worden opgenomen als ondersteunend bewijs.

Wat staat er in een CE-certificaat?

Een CE-certificaat bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De naam en het adres van de aanvrager.
 • De naam en het adres van het testinstituut
 • Als de aanvrager niet de fabrikant is: de naam en adres van de fabrikant.
 • De naam van het product en het geteste model.
 • De relevante normen die tijdens het testen zijn gehanteerd.
 • Het certificaatnummer.

EU conformiteitsverklaring

Een EU conformiteitsverklaring (ook wel EU verklaring van overeenstemming genoemd) is een geschreven verklaring van de fabrikant, waarin hij onder eigen verantwoordelijkheid verklaart dat het product aan de relevante EU-eisen (Richtlijnen/Verordeningen/normen) voldoet. Met het opstellen en ondertekenen van een conformiteitsverklaring neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product op zich.

Voordat de fabrikant een conformiteitsverklaring kan afgeven, moet hij eerst een aantal stappen doorlopen. Het aanvragen van een CE-certificaat kan in sommige gevallen een van deze stappen zijn. In sommige gevallen moet het product door een Notified Body (Aangemelde Instantie) beoordeeld worden. Het Notified Body geeft dan een CE- of EU-typeonderzoek certificaat af. Ook dan moet de fabrikant nog zelf een EU conformiteitsverklaring opstellen.

Om een CE-markering op het product aan te mogen brengen en het product rechtmatig binnen de EU op te markt te kunnen brengen, moet de fabrikant dus een conformiteitsverklaring afgeven. Andere documenten die niet aan de eisen van een conformiteitsverklaring voldoen, zoals een ‘certificaat van overeenstemming’, ‘certificaat van overeenstemming’, ‘certificaat van kennisgeving’, ‘registratiecertificaat’ of ‘documentatiebeoordeling’, kunnen de conformiteitsverklaring niet vervangen.

Wat staat er in een conformiteitsverklaring?

Een conformiteitsverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De naam, het serienummer en het model of typeaanduiding van het product.
 • De naam en het adres van de fabrikant (of de naam en het adres van de gemachtigd vertegenwoordiger).
 • De aansprakelijkheidsverklaring van de fabrikant.
 • Indien van toepassing: de gegevens van de Notified Body die de conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft uitgevoerd.
 • Een lijst met normen en voorschriften (Richtlijnen/Verordeningen) waaraan het product voldoet.
 • De datum en plaats van afgifte van de verklaring.
 • De volledige naam, functie en handtekening van de ondertekenaar.

Samenvatting van verschillen tussen CE-certificaat en EU Conformiteitsverklaring.


Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of kunt u hulp gebruiken bij de CE certificering van uw product? Neem dan gerust contact op met onze experts. Zij helpen u graag!

  Neem contact met ons op

  Heeft u meer vragen?

  Onze specialisten helpen u graag verder