×

Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG

02.02.2021

De Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG gaat over de veiligheid van speelgoed. Speelgoed dat in de Europese Economische Ruimte in de handel wordt gebracht, moet voldoen aan de veiligheidseisen uit deze richtlijn. Deze eisen zien toe op fysische, mechanische, chemische en elektrische eigenschappen van speelgoed. Daarnaast stelt de Speelgoedrichtlijn eisen aan ontvlambaarheid, hygiëne en (voor zover van toepassing) radioactiviteit van speelgoed. Speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar moet aan strengere eisen voldoen dan speelgoed voor oudere kinderen.

Kijk in onze kennisbank de relevante informatie over de Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG of lees de richtlijn hieronder.

 

Lees meer

    Vragen? Neem contact met ons op

    Heeft u meer vragen?

    Onze specialisten helpen u graag verder